woensdag 18 januari 2012

Mobiele telefoon voor actieve senioren

Mobiele telefoon voor actieve senioren

Doro gsm gamma, voor senioren maar toch met hippe kleurtjes.

Donderdag 21 april 2011 - (lvd)

Een groot deel van de bevolking stelt een eenvoudige GSM op prijs. Ouderen hebben het vooral moeilijk met de menustructuur. Vele functies van een gsm zijn niet gekend of kunnen niet teruggevonden worden. Naast begrijpbaarheid speelt ook de leesbaarheid hen parten. Anderen hebben dan vooral problemen met het horen. Toch blijft communicatie voor iedereen belangrijk in het behoud van zijn zelfstandigheid en deelname aan het maatschappelijk leven. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende senioren gsm’s op de markt verschenen zijn.Ze hebben vooral nood aan gebruiksgemak op maat.

Commentaar:

Voordelen:

- Eenvoudig gebruik van het menu

- Stijlvol

- Sneltoetsen naar de mensen die regelmatig belt

- Helder geluids- en beeldkwaliteit

- Ook mogelijkheid voor in te zoomen

- Zaklamp, Fm radio en games

- Een alarmtoets

Nadelen:

- Duur

- Toestellen gaan niet lang mee

- Vergeten van het toestel

- Straling effect op gezondheid na lange termijn gebruik

- Te weinig kennis over het gebruik van een gsm => oplossing GSM lessen voor senioren http://www.s-plusvzw.be/s-plus/activiteiten/cursussen/gsmlessen.htm

Bron: http://www.6minutes.be/NL/Artikel.aspx?ArtikelID=21762&RubriekID=14

zondag 8 januari 2012

Wat met het ICT-gebeuren op de school van mijn kinderen? Theorie en praktijk: twee werelden apart of één mooi geheel?

Mijn bron (vanaf 11/01/2012): http://www.stk.be/Index.php?pagina=138

Onze beide kinderen lopen school in het Sint-Theresiacollege te Kapelle-op-den-Bos (afgekort STK). Tom volgt het 3de jaar ASO en Elien het 1ste jaar ASO.

Op 21 september 2011 bij het begin van het nieuwe schooljaar, kregen onze beide kinderen onder papieren vorm een brief mee over het onderwerp "e-mail adres en webdiensten voor leerlingen". Onder de hoofding "Brieven 2011-2012" op de school website, hoopte ik deze brief onder electronische vorm terug te vinden, helaas is dit niet het geval. In een e-mail heb ik de school gevraagd de brief van 21/09/2011 alsnog te plaatsen. Mijn bron is dus http://www.stk.be/Index.php?pagina=138; (geef de school bij het hernemen deze week enkele dagen tijd dit document te plaatsen; ik zal via de blog aangeven wanneer dit gebeurd is; de brief van 21/09 werd op de website van de school geplaatst op 11/01/12!; ik zie enkel de mogelijkheid om op deze blog video's en afbeeldingen als aanhangsel bij te voegen, maar geen documenten).

Korte samenvatting brief 21/09/2011:
 1. Er wordt op gewezen dat de school vanuit haar opvoedende en lerende taak ook mee moet met de elektronische communicatie, internet, sociale netwerken, ...
 2. Er wordt op gewezen dat dit geleidelijk aan zal gebeuren (voor de school zelf is dit ook nieuw en ze onderkennen de misbruiken), maar anderzijds wil de school toch mee omdat de toegevoegde waarde voor het leren zeer duidelijk is.
 3. De communicatie ouders-school verloopt nu eveneens hoofdzakelijk elektronisch via info@stk.be, leerlingen communiceren elektronisch met hun leerkrachten via de berichtenservice van Smartschool en voor externe communicatie krijgt elke leerling een e-mail adres van de school VoornaamAchternaam@student.stk.be (hiervoor werkt de school samen met Live@Edu van Microsoft; voor meer info kan je terecht op http://www.microsoft.com/netherlands/onderwijs/Live_edu/liveatedu.aspx ).
  Bovendien wil de school de bergen papier die verbruikt worden, doen verminderen door elektronisch te communiceren.
 4. Bovendien wordt er afgesproken dat:
  * het e-mail adres beschikbaar gesteld wordt op basis van vertrouwen.
  * je je inlognaam en wachtwoord niet aan anderen mag doorgeven.
  * je een verzorgd taalgebruik hanteert in je mails.
  * je de discipline hebt minstens 1 keer per week je e-mails én Smartschool te raadplegen.
  * het niet toegestaan is elektronisch te pesten (zo niet volgen sancties).

PRO
 1. Het gebruik van ICT wordt gestimuleerd en aangemoedigd.
  Er wordt gewezen op de mogelijkheden van online samenwerken (b.v. bij spreekbeurten) en het eenvoudig delen van documenten en foto's in een 'gratis' opslagruimte.
 2. Het milieuvriendelijk aspect door aan de vermindering van de papierberg te willen werken.
 3. Het maken van duidelijke afspraken bij het gebruik van ICT met betrekking tot:
  * veiligheid (inlognaam en wachtwoord, virussen)
  * discipline bij het gebruik van e-mail en Smartschool
  * verzorgd taalgebruik
  * dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende berichten
 4. De elektronische communicatie ouders-school werkt: er volgt snel antwoord op verstuurde e-mails. In ons geval was dit zo driemaal, er zijn echter andere ouders die lang(er) moeten wachten op antwoord.

CONTRA
 1. De nadruk bij het gebruik van ICT wordt eerst gelegd op het verplichtende (we 'moeten' als school mee, we kunnen niet achterblijven), het feit dat we 'geleidelijk' aan meegaan en tot slot op het negatieve wat absoluut niet toegestaan is.
  Er wordt gezegd dat de toegevoegde waarde voor het leren zeer duidelijk is, maar dit wordt nauwelijks met voorbeelden verduidelijkt!
 2. De school werkt samen met Live@Edu van Microsoft. Aan elk e-mail adres, elke leerling dus, wordt een postvak van 10 GB per gebruiker toegekend en een 'gratis' spamfilter en virusscanner. Bovendien heeft elke leerling 25 GB 'gratis' opslagruimte op Windows Live Skydrive en een 'beperkt' Office pakket (Word, Excel, Powerpoint en Onenote) ter zijner beschikking. Uiteraard zeer aanlokkelijk voor een school met een (zeer) beperkt budget, maar de keerzijde van de medaille is dat leerlingen zullen spreken over een Powerpoint i.p.v. een presentatie. Microsoft treedt binnen in de wereld van elke school en leerling en probeert op die manier het gebruik van Microsoft produkten, nu en in de toekomst, te stimuleren. Open source is hier ver weg! In het 'beperkt' Office pakket ontbreken modules die onontbeerlijk zijn en dus toch zullen 'moeten' aangeschaft worden door de school aan een 'Microsoft' prijsje;
 3. Als ik aan mijn beide kinderen vraag, wat hun mening is over Smartschool en hoe ze dit gebruiken in de klas, krijg ik volgende bedenkingen:
  * we gebruiken dit zo goed als niet, enkel indien het 'verplicht' wordt;
  * er staan oefeningen op, maar de leerling beslist zelf of hij deze maakt; in de meeste gevallen gebeurt dit dus niet! Gecheckt bij medestudenten van beide kinderen; uiteraard spelen de leerkrachten hierin een zeer belangrijke motiverende rol! Hier ligt volgens mij de uitdaging en is er nog werk aan de winkel!

Bijkomende bedenking

De school waar ik mijn stage zal lopen, Koninklijk Atheneum Grimbergen, gebruikt eveneens Smartschool. Ik heb sterke vermoedens dat Smartschool gelijkaardig als op de school van mijn kinderen gebruikt wordt. De ideeën zijn zeker aanwezig, maar de invulling in de praktijk van elke dag is niet altijd even ver gevorderd in de school.

Nochtans kan het ook anders: een school waar kinderen van vrienden naar toe gaan, gebruikt eveneens Smartschool, maar zeer interactief: zo goed als alle communicatie verloopt elektronisch, ook de agenda's en de rapporten van de leerlingen zijn elektronisch; ook groepswerken worden via Smartschool uitgewerkt. Dit is zo bij Zavo in Zaventem.

In het Jan-van-Ruusbroeck College in Brussel, waar we ook wat leerlingen kennen, wordt dan weer totaal geen gebruik gemaakt van Smartschool, maar een eigen 'geïsoleerd' platform.

Ik heb de indruk dat er een groot verschil is tussen de scholen onderling, dat er te weinig lijn in en controle is op de inzet van ICT in de scholen en dat het ook afhangt of er al dan niet leerkrachten zijn die een goede IT-kennis hebben en kunnen toepassen. Een IT-vakwerkgroep die een duidelijk IT-beleid uitstippelt, lijkt me hierbij onontbeerlijk.

donderdag 5 januari 2012

De klas van de toekomst?

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-j1VAIOD8cGNmFmOTFhZmYtNWRiZC00NDgwLTg5ZTEtYmIyZGY2MzRmYzA2&hl=nl&pli=1


Op de blog verschenen reeds wat artikels over het digitaal schoolbord, over tablets in de klas, over ‘clickers’,... In dit artikel wordt gesproken over een digitale klas waar al deze technologieën aanwezig zijn en men noemt ze ‘de klas van de toekomst’.

Het gaat over een basisschool in Nederland waar één leerkracht haar klas inrichtte met kleine laptops, tablets, stemkastjes en een digitaal schoolbord. De leerkracht zelf is volgens het artikel een “expert in het werken met digitale schoolborden en weet als geen ander hoe ze in het onderwijs moet omgaan met deze snufjes”. Zij ziet zelf heel wat voordelen in haar manier van werken. Bij een gezamenlijke oefening moeten de leerlingen bijvoorbeeld antwoorden aan de hand van hun stemkastjes. Op die manier ziet de leerkracht meteen wie het goed heeft en wie niet en ook welke oefening door veel leerlingen fout gemaakt wordt zodat daar meteen op kan worden ingegaan. De technologische snufjes maken het lesgebeuren dus efficiënter. Maar ook de prestaties van de leerlingen gaan erop vooruit, zo stelt de leerkracht.

In het artikel worden nog heel wat anderen technologieën besproken die in de klas gebruikt kunnen worden, zoals de ‘lessenaar 2.0’ en de touchscreentafel van Microsoft.

Uiteraard wordt in deze Nederlandse klas niet enkel en alleen met ICT gewerkt; pen en papier zijn nog niet helemaal uit het lokaal gebannen. Maar de vraag is hoe lang dat nog zal duren. Zullen alle klassen binnen een tiental jaar uitgerust zijn met deze technologische snufjes? En moeten we dat dan als iets positiefs beschouwen?

Ik zie deze ‘klas van de toekomst’ niet als negatief. Met de juiste digitale hulpmiddelen en het juiste gebruik van die digitale hulpmiddelen, kan volgens mij veel bereikt worden. Maar deze toekomst lijkt mij wel nog veraf als je ziet dat nu nog niet eens in elke klas een beamer en projectiescherm aanwezig zijn.


Enkele voor- en nadelen van digitale hulpmiddelen in de klas:

+ Aantrekkelijker voor leerlingen

+ Meer mogelijkheden

+ Meer didactisch en samenwerkend leren (maar dat hangt af van de manier waarop de leerkracht zijn digitale attributen gebruikt)

+ Informatie kan sneller en efficiënter verwerkt worden

+ Informatie is gemakkelijk beschikbaar (internet)

+ Positieve invloed op de leerprestaties?

- Leerkracht (en leerlingen) moet opgeleid worden om met nieuwe technologieën te werken

- Invoeren van alle technologieën in elke klas in elke school = duur!

maandag 2 januari 2012

Dropbox in de klas, een uitkomst?


Het probleem
Lessen waarin presentaties door leerlingen moeten worden gegeven verlopen vaak nogal hectisch. Nadat de leraar erin is geslaagd om een computer en een beamer op te zetten, moet de presentatie van de leerling nog op de computer terechtkomen.
In de praktijk blijkt dat dit een tijdrovende bezigheid is. De slimste leerlingen hebben een USB stick bij zich, de minder slimme leerlingen moeten eerst hun presentatie van het internet af halen. Zeker bij groepspresentaties worden wat mailboxen afgezocht. Soms moet de leraar bijspringen om een al nagekeken versie te openen.

Een ander probleem dat bij zulke groepspresentaties voorkomt is de beoordeling per leerling. Vaak hebben leerlingen niet allemaal even veel werk verricht, maar komen hier niet voor uit. Hoe valt dit voor de leraar te controleren?

Het voorstel
Uit praktijk ervaring blijkt dat er op veel scholen internet beschikbaar is. Hier kan optimaal gebruik van worden gemaakt. In plaats van verschillende mailboxen en USB sticks af te gaan, zouden leerlingen er voor kunnen kiezen om van Dropbox gebruik te maken.

Wat is Dropbox?
Dropbox is een programma dat een map op je computer aan maakt. Deze map kan online worden geraadpleegd, maar ook op een andere computer worden aangemaakt. Zo kun je bijvoorbeeld je belangrijke bestanden zowel op je desktop als op je laptop raadplegen en worden wijzigingen automatisch bijgehouden. Zolang een leerling toegang heeft tot de Dropbox account, kan hij/zij op elke computer met internet zijn bestanden raadplegen.

Het voorstel is dat de leraar een Dropbox maakt voor een klas. Wanneer zij een groepstaak moeten maken, wordt er per groep een map aangemaakt. De leerlingen binnen de groep worden per e-mail op de hoogte gesteld om bestanden aan de map toe te voegen en bestanden te bewerken.  Enkel de leden van de groep kunnen deze map raadplegen en aanpassen. Samenwerken zal ook makkelijker gaan doordat niet steeds het meest recente bestand naar alle groepsleden hoeft worden gestuurd. Alle versies van de geplaatste bestanden worden bijgehouden, zelfs als het verwijderd wordt. Er wordt ook bijgehouden wie aan een bestand heft gewerkt, wat handig is voor de beoordeling van het project.

Het gebruik
Wanneer leerlingen hun groepstaak moet presenteren,  hoeft de leraar enkel het laatst bewerkte bestand van de groep via Dropbox te openen. Dit kan op voorhand al worden gedaan, zodat er nog minder tijd in de klas verloren gaat. Wanneer Dropbox geïnstalleerd is op een computer met internet, worden bewerkte bestanden automatisch gesynchroniseerd. Wanneer er internet is, zal de leraar dus altijd de meest recente versie hebben. Zo niet,  zal de leraar er goed aan doen een deadline in te stellen zodat hij/zij er zeker van is de meest recente bestanden te hebben.
De voordelen
·         Bestanden zoals presentaties zijn sneller op te vragen
·         Alle leden hebben altijd de meest recente versie van een bestand
·         De leraar kan nagaan wie wat heeft gedaan
·         Dropbox is gratis

De nadelen
·         Er is internet in het klaslokaal nodig om de laatst geüpdate bestanden te raadplegen
·         Het is nieuwe technologie waar de leraar en de leerlingen mee moeten leren werken

Nieuwsgierig?
Er is een introductiefilmpje te vinden op https://www.dropbox.com/ 

Onderwijs & ICT voorspellingen

ICT en onderwijs voorspellingen 2011

In dit artikel werden eind 2010 enkele voorspellingen geuit omtrent de evolutie van technologie in het onderwijs voor 2011. Ik vond het interessant om dit eens te toetsen aan de werkelijkheid.


Bewering 1: Delen wordt volwassen

De schrijver van het artikel werkte vroeger deeltijds voor Klascement en is dus zeer vertrouwd met het delen van lesmateriaal tussen leerkrachten onderling. Hij zegt dat de stap naar een portaal als Klascement kleiner zal worden door het feit dat meer en meer scholen systemen zoals Smartschool zullen gaan gebruiken. De stap naar een grote portaalsite is daarna eerder klein. Ook Facebook wordt vermeld als verspreider van les materiaal, en dan vooral links.

Een derde reden die wordt aangehaald is dat Minister Smet in een van zijn rapporten had vermeld dat het ministerie aan het werken was aan een platform dat beheerd zou worden door de overheid.

Wanneer we naar Klascement mogen we toch opmerken dat er een groot aanbod maar dit aanbod zal nooit exponentieel toenemen op één of twee jaar, dit is een bewering die pas op langere termijn geëvalueerd kan worden. Van een officieel platform heb ik tot nu toe nog niks opgevangen. Het is echter wel zo dat meer leerkrachten gebruik beginnen te maken van het internet om hun stof te verspreiden.

Bewering 2: ICT op het menu

Nu dat de eindtermen zich ook naar het gebruik van ITC richten, moeten scholen zich wel aanpassen naar de nieuwe mogelijkheden. Maar tevens wordt het gebruik va ICT meer gereguleerd en zijn de scholen dus minder vrij in hoe ze het gebruiken. Wanneer een school de inspectie op bezoek krijgt  zal deze ook toekijken op het gebruik van ICT in de verschillende lessen. De verantwoordelijkheden van de ICT beheerder van een school worden ook verduidelijkt en uitgebreid in de eindtermen. Deze zal vooral meer hulp verlenen aan leerkrachten om ICT in hun lessen te integreren.

De eindtermen omtrent ICT vond ik op http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/299.pdf en merkte op dat een aanzienlijk deel van deze eindtermen kunnen volbracht worden door een digitaal leerplatform te gebruiken in de school en door de lessen informatica goed op te bouwen.  Enkel 7,9 en 10 vereisen misschien wat meer aandacht. Persoonlijk vind ik het zeker goed dat elke school via deze eindtermen toch ook verplicht is om een basis aan ICT toe te passen.

Bewering 3: Scholen ontdekken Facebook

Scholen ontdekken dat Facebook meer kan zijn dan louter tijdverspilling voor buiten de schooluren. Het kan gebruikt worden om de boodschap makkelijker over te brengen aangezien de leerlingen niet moeten inloggen op een site waar ze anders zelf zelden komen (de schoolwebsite).

Op het gebied van Facebook zijn er volgens mij 2 kampen. Zij die alle contact via Facebook tussen leerling en leraar informeel en ongepast vinden en zij die het toestaan onder bepaalde voorwaarden. In schoolreglementen komt men tegenwoordig wel vaker regels tegen die het contact tussen leerling en leerkracht op sociale netwerksites beperken of zelfs geheel verbieden. Natuurlijk zijn dit voor een deel impulsieve reacties geweest van toen Facebook nog een nieuw gegeven was en men niet zeker was hoe men ermee moest omgaan.  Anderzijds is het zeker niet wenselijk dat leerlingen het persoonlijk leven van een leerkracht op de voet kunnen volgen. Er zou wel via groepen gewerkt kunnen worden of met beperkte weergave van de profielen van de leerkrachten.Conclusie

Hoewel deze voorspellingen allemaal gemaakt werden voor het jaar 2011, lijkt het mij dat het allemaal eerder langetermijnsvoorspellingen zijn. De houding van scholen tegenover ICT verandert niet zomaar van vandaag op morgen. Dit is een “work in progress” waar zowel de oudere generaties leerkrachten als de nieuwe aan moeten mee werken.