zondag 8 januari 2012

Wat met het ICT-gebeuren op de school van mijn kinderen? Theorie en praktijk: twee werelden apart of één mooi geheel?

Mijn bron (vanaf 11/01/2012): http://www.stk.be/Index.php?pagina=138

Onze beide kinderen lopen school in het Sint-Theresiacollege te Kapelle-op-den-Bos (afgekort STK). Tom volgt het 3de jaar ASO en Elien het 1ste jaar ASO.

Op 21 september 2011 bij het begin van het nieuwe schooljaar, kregen onze beide kinderen onder papieren vorm een brief mee over het onderwerp "e-mail adres en webdiensten voor leerlingen". Onder de hoofding "Brieven 2011-2012" op de school website, hoopte ik deze brief onder electronische vorm terug te vinden, helaas is dit niet het geval. In een e-mail heb ik de school gevraagd de brief van 21/09/2011 alsnog te plaatsen. Mijn bron is dus http://www.stk.be/Index.php?pagina=138; (geef de school bij het hernemen deze week enkele dagen tijd dit document te plaatsen; ik zal via de blog aangeven wanneer dit gebeurd is; de brief van 21/09 werd op de website van de school geplaatst op 11/01/12!; ik zie enkel de mogelijkheid om op deze blog video's en afbeeldingen als aanhangsel bij te voegen, maar geen documenten).

Korte samenvatting brief 21/09/2011:
 1. Er wordt op gewezen dat de school vanuit haar opvoedende en lerende taak ook mee moet met de elektronische communicatie, internet, sociale netwerken, ...
 2. Er wordt op gewezen dat dit geleidelijk aan zal gebeuren (voor de school zelf is dit ook nieuw en ze onderkennen de misbruiken), maar anderzijds wil de school toch mee omdat de toegevoegde waarde voor het leren zeer duidelijk is.
 3. De communicatie ouders-school verloopt nu eveneens hoofdzakelijk elektronisch via info@stk.be, leerlingen communiceren elektronisch met hun leerkrachten via de berichtenservice van Smartschool en voor externe communicatie krijgt elke leerling een e-mail adres van de school VoornaamAchternaam@student.stk.be (hiervoor werkt de school samen met Live@Edu van Microsoft; voor meer info kan je terecht op http://www.microsoft.com/netherlands/onderwijs/Live_edu/liveatedu.aspx ).
  Bovendien wil de school de bergen papier die verbruikt worden, doen verminderen door elektronisch te communiceren.
 4. Bovendien wordt er afgesproken dat:
  * het e-mail adres beschikbaar gesteld wordt op basis van vertrouwen.
  * je je inlognaam en wachtwoord niet aan anderen mag doorgeven.
  * je een verzorgd taalgebruik hanteert in je mails.
  * je de discipline hebt minstens 1 keer per week je e-mails én Smartschool te raadplegen.
  * het niet toegestaan is elektronisch te pesten (zo niet volgen sancties).

PRO
 1. Het gebruik van ICT wordt gestimuleerd en aangemoedigd.
  Er wordt gewezen op de mogelijkheden van online samenwerken (b.v. bij spreekbeurten) en het eenvoudig delen van documenten en foto's in een 'gratis' opslagruimte.
 2. Het milieuvriendelijk aspect door aan de vermindering van de papierberg te willen werken.
 3. Het maken van duidelijke afspraken bij het gebruik van ICT met betrekking tot:
  * veiligheid (inlognaam en wachtwoord, virussen)
  * discipline bij het gebruik van e-mail en Smartschool
  * verzorgd taalgebruik
  * dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende berichten
 4. De elektronische communicatie ouders-school werkt: er volgt snel antwoord op verstuurde e-mails. In ons geval was dit zo driemaal, er zijn echter andere ouders die lang(er) moeten wachten op antwoord.

CONTRA
 1. De nadruk bij het gebruik van ICT wordt eerst gelegd op het verplichtende (we 'moeten' als school mee, we kunnen niet achterblijven), het feit dat we 'geleidelijk' aan meegaan en tot slot op het negatieve wat absoluut niet toegestaan is.
  Er wordt gezegd dat de toegevoegde waarde voor het leren zeer duidelijk is, maar dit wordt nauwelijks met voorbeelden verduidelijkt!
 2. De school werkt samen met Live@Edu van Microsoft. Aan elk e-mail adres, elke leerling dus, wordt een postvak van 10 GB per gebruiker toegekend en een 'gratis' spamfilter en virusscanner. Bovendien heeft elke leerling 25 GB 'gratis' opslagruimte op Windows Live Skydrive en een 'beperkt' Office pakket (Word, Excel, Powerpoint en Onenote) ter zijner beschikking. Uiteraard zeer aanlokkelijk voor een school met een (zeer) beperkt budget, maar de keerzijde van de medaille is dat leerlingen zullen spreken over een Powerpoint i.p.v. een presentatie. Microsoft treedt binnen in de wereld van elke school en leerling en probeert op die manier het gebruik van Microsoft produkten, nu en in de toekomst, te stimuleren. Open source is hier ver weg! In het 'beperkt' Office pakket ontbreken modules die onontbeerlijk zijn en dus toch zullen 'moeten' aangeschaft worden door de school aan een 'Microsoft' prijsje;
 3. Als ik aan mijn beide kinderen vraag, wat hun mening is over Smartschool en hoe ze dit gebruiken in de klas, krijg ik volgende bedenkingen:
  * we gebruiken dit zo goed als niet, enkel indien het 'verplicht' wordt;
  * er staan oefeningen op, maar de leerling beslist zelf of hij deze maakt; in de meeste gevallen gebeurt dit dus niet! Gecheckt bij medestudenten van beide kinderen; uiteraard spelen de leerkrachten hierin een zeer belangrijke motiverende rol! Hier ligt volgens mij de uitdaging en is er nog werk aan de winkel!

Bijkomende bedenking

De school waar ik mijn stage zal lopen, Koninklijk Atheneum Grimbergen, gebruikt eveneens Smartschool. Ik heb sterke vermoedens dat Smartschool gelijkaardig als op de school van mijn kinderen gebruikt wordt. De ideeën zijn zeker aanwezig, maar de invulling in de praktijk van elke dag is niet altijd even ver gevorderd in de school.

Nochtans kan het ook anders: een school waar kinderen van vrienden naar toe gaan, gebruikt eveneens Smartschool, maar zeer interactief: zo goed als alle communicatie verloopt elektronisch, ook de agenda's en de rapporten van de leerlingen zijn elektronisch; ook groepswerken worden via Smartschool uitgewerkt. Dit is zo bij Zavo in Zaventem.

In het Jan-van-Ruusbroeck College in Brussel, waar we ook wat leerlingen kennen, wordt dan weer totaal geen gebruik gemaakt van Smartschool, maar een eigen 'geïsoleerd' platform.

Ik heb de indruk dat er een groot verschil is tussen de scholen onderling, dat er te weinig lijn in en controle is op de inzet van ICT in de scholen en dat het ook afhangt of er al dan niet leerkrachten zijn die een goede IT-kennis hebben en kunnen toepassen. Een IT-vakwerkgroep die een duidelijk IT-beleid uitstippelt, lijkt me hierbij onontbeerlijk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten