maandag 2 januari 2012

Onderwijs & ICT voorspellingen

ICT en onderwijs voorspellingen 2011

In dit artikel werden eind 2010 enkele voorspellingen geuit omtrent de evolutie van technologie in het onderwijs voor 2011. Ik vond het interessant om dit eens te toetsen aan de werkelijkheid.


Bewering 1: Delen wordt volwassen

De schrijver van het artikel werkte vroeger deeltijds voor Klascement en is dus zeer vertrouwd met het delen van lesmateriaal tussen leerkrachten onderling. Hij zegt dat de stap naar een portaal als Klascement kleiner zal worden door het feit dat meer en meer scholen systemen zoals Smartschool zullen gaan gebruiken. De stap naar een grote portaalsite is daarna eerder klein. Ook Facebook wordt vermeld als verspreider van les materiaal, en dan vooral links.

Een derde reden die wordt aangehaald is dat Minister Smet in een van zijn rapporten had vermeld dat het ministerie aan het werken was aan een platform dat beheerd zou worden door de overheid.

Wanneer we naar Klascement mogen we toch opmerken dat er een groot aanbod maar dit aanbod zal nooit exponentieel toenemen op één of twee jaar, dit is een bewering die pas op langere termijn geëvalueerd kan worden. Van een officieel platform heb ik tot nu toe nog niks opgevangen. Het is echter wel zo dat meer leerkrachten gebruik beginnen te maken van het internet om hun stof te verspreiden.

Bewering 2: ICT op het menu

Nu dat de eindtermen zich ook naar het gebruik van ITC richten, moeten scholen zich wel aanpassen naar de nieuwe mogelijkheden. Maar tevens wordt het gebruik va ICT meer gereguleerd en zijn de scholen dus minder vrij in hoe ze het gebruiken. Wanneer een school de inspectie op bezoek krijgt  zal deze ook toekijken op het gebruik van ICT in de verschillende lessen. De verantwoordelijkheden van de ICT beheerder van een school worden ook verduidelijkt en uitgebreid in de eindtermen. Deze zal vooral meer hulp verlenen aan leerkrachten om ICT in hun lessen te integreren.

De eindtermen omtrent ICT vond ik op http://www.ond.vlaanderen.be/publicaties/eDocs/pdf/299.pdf en merkte op dat een aanzienlijk deel van deze eindtermen kunnen volbracht worden door een digitaal leerplatform te gebruiken in de school en door de lessen informatica goed op te bouwen.  Enkel 7,9 en 10 vereisen misschien wat meer aandacht. Persoonlijk vind ik het zeker goed dat elke school via deze eindtermen toch ook verplicht is om een basis aan ICT toe te passen.

Bewering 3: Scholen ontdekken Facebook

Scholen ontdekken dat Facebook meer kan zijn dan louter tijdverspilling voor buiten de schooluren. Het kan gebruikt worden om de boodschap makkelijker over te brengen aangezien de leerlingen niet moeten inloggen op een site waar ze anders zelf zelden komen (de schoolwebsite).

Op het gebied van Facebook zijn er volgens mij 2 kampen. Zij die alle contact via Facebook tussen leerling en leraar informeel en ongepast vinden en zij die het toestaan onder bepaalde voorwaarden. In schoolreglementen komt men tegenwoordig wel vaker regels tegen die het contact tussen leerling en leerkracht op sociale netwerksites beperken of zelfs geheel verbieden. Natuurlijk zijn dit voor een deel impulsieve reacties geweest van toen Facebook nog een nieuw gegeven was en men niet zeker was hoe men ermee moest omgaan.  Anderzijds is het zeker niet wenselijk dat leerlingen het persoonlijk leven van een leerkracht op de voet kunnen volgen. Er zou wel via groepen gewerkt kunnen worden of met beperkte weergave van de profielen van de leerkrachten.Conclusie

Hoewel deze voorspellingen allemaal gemaakt werden voor het jaar 2011, lijkt het mij dat het allemaal eerder langetermijnsvoorspellingen zijn. De houding van scholen tegenover ICT verandert niet zomaar van vandaag op morgen. Dit is een “work in progress” waar zowel de oudere generaties leerkrachten als de nieuwe aan moeten mee werken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten