woensdag 25 februari 2015

Computer in het vakgebied filosofie
Als leerkracht NCZ en filosofie ben ik niet direct aangewezen op het gebruik van computertechnologie in de klas. De bedoeling is echter de leerlingen zelfstandig te leren denken, burgerlijk worden en democratisch en terwijl een  zin voor kritisch denken ontwikkelen. De vraag of deze technologie wel relevant is bracht me bij het artikel 'Computers in de Filosofie' door Dr. A.Betti, Dr. H.van den Berg en J. Smid.  

Volgens het artikel  is de invloed  van de computertechnologieën op de geesteswetenschappen ingrijpend. Alleen al de research wordt sneller en handiger door het bij de hand zijn van de kwantitatieve data. Ook in de filosofie is dit een handige evolutie: ‘De nieuwe computertechnologieën brengen een methodologische vernieuwing teweeg wat dan weer zijn invloed heeft  tot nieuwe onderzoeksvragen.’
De filosofische methode is een  conceptuele of kwalitatieve analyse en zonder computertechnologie is dit een langdurig proces. Met een softwareprogramma zoals ‘Google Ngram’, kan men het opzoekingswerk en analyse met een muisklik beschikbaar krijgen. Het gebruik van deze technologische methoden geeft ‘aanleiding tot het stellen van nieuwe onderzoeksvragen die moeilijk te beantwoorden zijn met traditionele methoden.’
Verder zullen filosofen nauwer gaan samenwerken met met andere wetenschappers, waardoor de  filosofie  fundamenteel zal verschillen van de huidige praktijk.  Kritisch reflectie bij deze vooruitgang is of de computertechnologieën echt nieuwe soorten bewijs oplevert en of ze dan wel het onderzoek objectiever maken?

Wat heeft dit dan te zien met filosofie in de klas?
Leerlingen in de filosofieklas zullen ook kennis en vaardigheden opdoen met betrekking tot: ‘statistische analyses, programmeertalen en visualisatiemethoden’ waardoor de bestaande kloof geesteswetenschappers en de vraag vanuit het bedrijfsleven zal verkleinen. De verder ontwikkeling van de computertechnologieën zal fundamentele filosofische en ethische vragen met zich meebrengen waardoor het vak zich uitbreidt en ook in de klas relevant wordt. Tot hier de samenvatting van het artikel op (http://blogs.groene.nl/geesteswetenschappers/?p=890)

Een kritische kijk op het artikel brengt vragen met zich mee. Zoals reeds eerder gemeld op de blog. Is het de bedoeling  de leerlingen zelfstandig te leren denken, burgerlijk worden en democratisch en terwijl een  zin voor kritisch denken ontwikkelen. De vraag rijst dan in welke zin computertechnologie hier dan een meerwaarde kan zijn. Kwantiteit is nog steeds geen kwaliteit, denken moet je nog steeds zelf doen en niet de pc voor jou laten denken, zijn statische analyses steeds wel een reflectie van de waarheid, is meten ook weten, wordt je door het gebruik van computertechnologie een deugdzamer mens? Het zijn vragen in de zin van een Socratisch gesprek, m.a.w filosoferen doen we met de andere en om het filosoferen te respecteren geven we op bovenstaande vragen geen antwoorden, maar laten we de antwoorden open want is het namelijk het denken over een onderwerp die de uiteindelijk bedoeling is. De kunst van de filosofie zit in de reflectie en de dialoog in het stelen van de vraag en de beschouwingen over ideologie, deze beargumenteren en je argumentatie staven blijft een typische aspecten die volgens mij enkel toehoort tot de mens . Ook wat betreft de virtuele communicatie heb ik mijn bedenkingen. Ik krijg de indruk dat er nuttige details soms verloren gaat in virtuele communicatie tussen verschillende werkgroepen, in non- verbale communicatie zit ook een boodschap die niet begrepen kan worden vanuit email, ok we kunnen dan gaan skypen maar dan moet de tijd weer in rekening gebracht worden.
Het ontstaan van nieuwe vakgebieden over het gebruik van computertechnologie en de ethische waarde daarvan bestaat al lang een vakgebied in de filosofie die ‘technologie-filosofie’ noemt. Dus volledig nieuw zal dat al niet zijn zie ook naar de ontwikkelingen binnen de biologie en de bio-ethiek om maar een voorbeeld aan te halen.

Kortom: computertechnologie in de filosofieklas ja, waarom niet, maar met mate en in de zin van de opdracht en niet in de plaats van. Of zoals Aristoteles als zei het ‘midden’ is de weg tot gepast leven, gedrag.Artikel Patrick Bailliu 
Link :Geen opmerkingen:

Een reactie posten