vrijdag 27 februari 2015

Differentiëren via een digitaal leerplatform

Samenvatting

Uitgeverij Van In heeft een leerplatform ontworpen dat differentiatie mogelijk zou maken. Het all-in-one digitale leerplatform, Diddit genaamd, wordt bij de start van het schooljaar 2015-2016 gelanceerd. Doelgroep is de eerste graad van het Nederlandstalig secundair onderwijs. 

Op diddit.be, het webadres van het online leerplatform, staan oefeningen beschikbaar voor de vakken Nederlands, Frans, wiskunde, Engels en godsdienst. Deze oefeningen sluiten aan bij de leerwerkboeken van uitgeverij Van In voor de respectievelijke vakken. Via deze oefeningen kan er gedifferentieerd worden binnen de klas. Elke leerling kan oefeningen op het eigen niveau maken, dankzij een automatische niveau-aanpassing. Indien de leerling meerdere vragen na elkaar foutief beantwoordt, schakelt het systeem automatisch een niveau lager. Bij goede antwoorden stijgt de moeilijkheidsgraad weer. Bovendien kan de leerling thuis verder oefenen. De motivatie en het zelfvertrouwen van de leerlingen worden zo gestimuleerd. Bovendien voorziet het platform allerlei spelletjes als beloning. 

De leerkracht wordt hierdoor niet extra belast. Dankzij het platform zou deze net ondersteund worden op het vlak van evaluatie en differentiatie. De leerkracht behoudt immers het overzicht over alle opgaven en antwoorden en kan zo de evolutie van elke leerlingen opvolgen. Het ideaal van een individueel leerpad voor elke leerling wordt zo haalbaar. 

Reflectie

Bij het lezen van dit artikel kan volgende vraag gesteld worden: "Wat is een digitaal leerplatform?". Een digitaal leerplatform wordt ook wel een elektronische leeromgeving (ELO) genoemd. Joke Droste definieert dit als volgt: 

"Een ELO omvat de technische voorzieningen (hardware, software en telecommunicatie-infrastructuur) die de interactie faciliteert tussen: 
1. het proces van leren 
2. de communicatie die nodig is voor dat leren
3.de organisatie van het leren" (Droste, 2003)

Het digitaal leerplatform dat uitgeverij Van In vanaf 1 september 2015 zal lanceren, is niet bestemd voor de tweede of derde graad waar wij, als SLO, terechtkomen. Het ligt ook niet in mijn vakgebied want het is bestemd voor de vakken Nederlands, Frans, wiskunde, Engels en godsdienst. Toch vind ik het relevant dit artikel te delen aangezien bij succes een eventuele uitbreiding mogelijk is. Indien dit concept uitgebreid zou worden tot de derde graad moet er, volgens mij, wel rekening worden gehouden met de voorbereiding van studenten op hoger onderwijs. Daar past een systeem met spelletjes als beloning niet. 

Differentiatie in het secundair onderwijs is inderdaad zeer belangrijk maar wat met de evaluatie hiervan? Hoe kan een individueel leerpad geëvalueerd worden? Kunnen alle leerplandoelstellingen zo gehaald worden? Dit blijft voor mij onduidelijk. 
Het positieve hieraan is dat het enkel om oefeningen gaat. Het "klassieke", ook wel "frontaal onderwijs" genoemd, wordt met het digitaal leerplatform niet verdrongen maar eerder aangevuld. Zo ga ik er ook vanuit dat het halen van de leerplandoelstellingen niet in het gedrang zou komen. Er zal evenveel tijd aan oefeningen besteed worden, maar dit zal gewoon op een andere manier gebeuren. 

Toch moet bij de lancering van dit platform een aantal kritische noten gemaakt worden. De oefeningen sluiten aan bij de leerwerkboeken van uitgeverij Van In, dus het blijft een commercieel item. Bovendien kan dit leerplatform zowel op school als thuis gebruikt worden maar wat met leerlingen die thuis niet over een computer, laptop of internet beschikken? 

Ik ga akkoord met de ondersteuning van de leerkracht op het vlak van differentiatie. De werklast van de leerkracht kan hierbij naar beneden gehaald worden. Digitaal werken, e-learning, biedt heel wat mogelijkheden. Waarom deze niet benutten? 

Zullen andere uitgeverijen snel volgen? 

Geraadpleegde bronnen

- Het Nieuwsblad (2015, 26 februari). Nieuw leerplatform voor scholen voorgesteld.
  Geraadpleegd op 27 februari 2015 op het World Wide Web: 
  http://www.nieuwsblad.be/cnt/bldde_01550321
- Van In (n.d.). Leer zoals je bent. Geraadpleegd op 27 februari 2015 op het World Wide         Web: http://diddit.be/
- Wikibooks (2014, 21 oktober). Onderwijstechnologie/Elektronische leeromgevingen.   Geraadpleegd op 27 februari 2015 op het World Wide Web: 
  http://nl.wikibooks.org/wiki/Onderwijstechnologie/Elektronische_leeromgevingen
- Droste, J. (2003). Het kiezen van een elektronische leeromgeving: Advies 2003. Cinop, 's-   Hertogenbosch.

4 opmerkingen:

 1. Hallo Katrien,

  Ik heb het gevoel dat het idee van diddit dat je hier beschrijft heel sterk lijkt op https://www.khanacademy.org/ al vermoed ik dat dit laatste veel uitgebreider is en bovendien gratis toegankelijk.

  Mvg,
  Sarah De Wachter

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dag Sarah,

  Ik kende Khan Academy al, maar nu heb ik het beter verkend. Het werkt inderdaad ook per niveau van bekwaamheid en prestaties maar bij Khan Academy zijn de leermiddelen in het Engels (wat geen belemmering hoeft te betekenen, maar in de praktijk voor de eerste graad wel zo kan zijn). Bovendien sluiten de oefeningen in Diddit aan bij de leerwerkboeken van uitgeverij Van In (bij de vertrouwde structuur). Hierdoor zal er, volgens mij, beter aangesloten kunnen worden bij de leerplannen. Bovendien worden hier oefeningen voorzien bij de vakken Nederlands, Frans en Engels. Khan Academy biedt geen talenpakket aan. Zodus ben ik het niet eens met jou dat Khan Academy veel uitgebreider is. Het sluit minder aan bij de vakken in ons land. Een ander gemeenschappelijk punt is dat bij beide leerplatforms het leertraject van de leerlingen gevolgd kan worden, maar bij Diddit wordt er toch meer gefocust op evaluatie. Het biedt een aanbod toetsen en toetsvragen gekoppeld aan de leerplandoelen. Toch krijgt ook Khan Academy mijn voorkeur, vooral voor wiskunde, aangezien het gratis toegankelijk is en Diddit niet.

  Mvg,
  Katrien De Nijs

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen