zondag 14 augustus 2016

Spaanse 'iPriester' gebruikt videogame, rapmuziek en website

Samenvatting

Wanneer we ons de vraag stellen in welke mate technologie een plaats heeft binnen het lesgebeuren, maakt priester Daniel Pajuelo Vázquez gebruik van de bekende videogame “Minecraft” in de les Godsdienst. Hij ondervindt geen problemen om een zinvolle link te leggen tussen religie en technologie. Satya Nadella, CEO van Microsoft, woonde een les bij om te zien hoe de priester gebruik maakt van “Minecraft” om de leerlingen iets bij te brengen. Daniel Pajuelo heeft een educatieve zone ontwikkeld in de “Minecraft world”, waar de leerlingen kerken en parochies bouwen. Nadat de leerlingen de kerken en parochies hebben gebouwd, wordt dit weergegeven op zijn website om de overige leerlingen te stimuleren.
Verder maakt hij ook gebruik van video’s en allerlei tutorials binnen zijn lessen. Aan de hand van een dergelijke tutorial heeft een leerling met fysieke beperkingen de Rubik-kubus kunnen oplossen. Het traditionele onderwijssysteem verwacht dat de leerlingen thuis hun boeken bestuderen en dat ze op papier hun verworven competenties kunnen weergeven. De school zou in principe een alternatief systeem moeten voorzien dat alle leerlingen de kans geeft om hun kwaliteiten en competenties zo goed mogelijk te ontplooien.
Priester Daniel Pajuelo gebruikt technologie om zijn doel te bereiken; het woord van God verspreiden. In Europa, speelt technologie een primaire rol binnen de wijze van communiceren. Vandaag de dag maakt Pajuelo gebruik van de technologie om zijn doel te bereiken en om een ander beeld te creëren van de kerken in Spanje.

Reflectie

Vooraleer ik bepaalde vragen zal beantwoorden, wou ik toch vermelden dat het artikel werd gepubliceerd op kerknet en geschreven werd door Piet De Loof. Dit artikel geeft aan hoe de kerk zich positioneert tegenover technologie en games. Ze tonen aan hoe ze open staan voor technologie binnen de lessen godsdienst. De priester schrijft zelf rapteksten voor zijn leerlingen die je kan terugvinden op zijn website. Hij probeert zo dicht mogelijk bij zijn leerlingen te staan, wat zeker een positief punt is. Maar nu zouden we de volgende vraag kunnen stellen: rapteksten schrijven en zingen, valt dit te rijmen met de katholieke ethiek? Hij tracht een duidelijk beeld te schetsen van de katholieke kerk en om de mensen bij God te laten aansluiten. De vraag die we ons kunnen stellen is wat er gebeurt met de leerlingen wanneer ze ouder worden en hun kritisch reflectievermogen verder ontwikkelen. Hoe zullen ze dan reageren op de teksten? Zullen ze er dan van uitgaan dat dit indruist tegen de katholieke leer? Aangezien het leerlingen uit een college betreft, is het mogelijk om hun beeld van de katholieke kerk bij te schaven.
Het gebruik van videogames in een les is zeker een goed idee omdat je op een alternatieve wijze kennis kan samenbrengen om de eindtermen te bereiken. De leerlingen zullen liever naar een les komen waar ze een spel kunnen spelen in plaats van te moeten studeren uit handboeken. Games bieden de leerlingen ook een veilige context aan, ze bevinden zich in een virtuele wereld waar fouten mogelijk zijn en alles herhaald kan worden.
Games hebben ook enkele negatieve effecten: alhoewel er nog geen psychiatrische diagnose bestaat, moet de leerkracht rekening houden met een mogelijke verslaving. Enkele onderzoekers hebben verschillende criteria opgesomd die tot verslavingen kunnen leiden bv: games gebruiken om te kalmeren, zich slecht voelen wanneer ze niet spelen, wanneer games zorgen voor familiale problemen, als een gamer minder wil spelen maar dit niet kan.
De leerkracht moet dus rekening houden met de bovenstaande elementen wanneer hij een les zou willen organiseren waarin de leerlingen videogames spelen door bijvoorbeeld enige controle uit te voeren wanneer er gespeeld wordt of door de ouders op de hoogte te brengen van het voornemen om het spel te spelen.
Games mogen ook geen bron worden van kennis en methodologie. Ten eerste heeft “Minecraft” als doel om aan te tonen hoe je een kerk moet bouwen en welke materialen je hiervoor nodig hebt. De leerling kan door het spel ook op een onbewuste manier nieuwe woordenschat verwerven, maar hier doet zich dan al meteen een probleem voor aangezien de woordenschat dan vaak herhaald zal moeten worden vooraleer de leerling deze onder de knie heeft. Het gebruik van videogames kan mijns inziens een meerwaarde vormen binnen het lesgebeuren, maar het mag geen gewoonte worden. De reden hiervoor is het feit dat er in het reguliere hoger onderwijs zelden ruimte is voor alternatieve vormen van kennisverwerving. Daarom lijkt het me beter om leerlingen op hogere studies voor te bereiden door gebruik te blijven maken van de klassieke wijzen van kennisverwerving en kennisverwerking.

Besluit
Het gebruik maken van videogames is zeker een goede idee. Maar het gebruik maken van videogames moet beperkt blijven. De leerkracht kan hierdoor zeker aantonen dat je overal kennis kan verwerven, maar dat de leerkracht alsnog een grote bron van kennisoverdracht blijft. De leerkracht biedt namelijk een structuur en coherentie aan in de kennis die hij deelt met zijn leerlingen. De kennisdoelen kan de leerkracht trachten te bereiken aan de hand van diverse middelen. Wanneer men besluit gebruik te maken van videogames, lijkt het me aangewezen om de andere leerkrachten en ouders op de hoogte te brengen. Op deze manier verantwoordt men het gebruik van de videogames aangezien men nogal snel zou kunnen denken dat het hier om louter tijdverdrijf gaat i.p.v. kennisverwerving. In fine een citaat van Paracelsus: « Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei. »


Artikel:
De Loof, Piet. (2016, 19 juli) : Spaanse 'iPriester' gebruikt videogame, rapmuziek en website. Geraadpleegd op https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/spaanse-ipriester-gebruikt-videogame-rapmuziek-en-website
Andere bronnen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten