donderdag 1 mei 2014

Tablets in de klas: opinietekst (school of education, assiociatie K.U. Leuven)

Deze tekst is een opiniestuk van de school of education binnen de associatie K.U. Leuven.

Het artikel behandelt de relevantie van mobiele technologie binnen een onderwijscontext.
introduceren van mobiele technologie allerhande, zoals tablets, smartphones, laptops en dergelijke meer, is geen sinecure vanwege de uiteenlopende toepassing van de verschillende media. Hoewel een tablet de meest praktische investering is wat betreft handelbaarheid, is het lang niet aangeraden geweest, omdat het typen toch een struikelblok bleek. Externe toetsenborden en performantere apparaten verkleinen nu wel de kloof tussen laptop en tablet. een smartphone is een dure investering met een te klein scherm en lijkt daarom afgeschreven.

Een belangrijke voorwaarde voor de invoering van mobiele toestellen in het onderwijs is vertrekken vanuit een duidelijke visie op het onderwijs, niet vanuit de technologie. Er moet kritisch gereflecteerd worden over het gebruik en de pedagogische relevantie van het middel, pas daarna kan nagedacht worden over welk concreet toestel.

Ook mag niet vergeten worden dat de technologie in het onderwijs slechts een hulpmiddel moet blijven. De vraag of het dan wel zo relevant is laat zich stellen. er moet steeds vanuit gegaan worden dat de leerkracht nog steeds centraal staat. de lessen en de werking van de technologische hulpmiddelen staan en vallen met de implementatie van de leerkracht. Er wordt ook gehamerd op het feit dat een degelijke vooropleiding en een blijvende didactische en technische ondersteuning primordiaal is voor een goede werking van een systeem dat geflankeerd wordt door technische hulpmiddelen.

Besluit

De toegevoegde waarde van technologie in het onderwijs is grotendeels afhankelijk van de visie
op het onderwijs. Een ding is zeker; technologie is er en zal er blijven. Het zal dus zeker meer en meer aan belang winnen. De vraag is hoe we daar als maatschappij mee omgaan.

Het opiniestuk geeft ook enkele algemene aanbevelingen mee betreffende het gebruik van mobiele technologie binnen een onderwijscontext.

Persoonlijk vind ik  het een bijzonder interessant artikel, omdat het doet nadenken over de motivatie voor het gebruik van media in de klas. ze maken duidelijk dat de technologie niet centraal mag staan en dat het zeker geen plaatsvervanger mag zijn voor degelijk onderwijs waar de leerkracht nog steeds de belangrijkste factor is. Het is een hulpmiddel en zo moet het ook gezien worden.

De meningen over het gebruik van technologie in de klas zullen ongetwijfeld verdeeld zijn, maar een ding is zeker: het kan de klas naar de buitenwereld brengen en de buitenwereld naar de klas.
Ik ben voor het gebruik van mobiele technologie in de klas, mits een gecontroleerd gebruik binnen een gecontroleerde omgeving.

referenties

Het opiniestuk bevat onderaan de gebruikte referenties. 

3 opmerkingen:

 1. Ik ben het ermee eens dat onderwijs inderdaad moet vertrekken vanuit een duidelijke visie op onderwijs. Dat sluit naar mijn mening echter niet uit dat er in deze visie geen ICT-luik kan of mag zijn.

  Wat betreft de integratie van mobiele technologie in de klas ben ik een uitgesproken voorstander. Ik vind dat je als leraar zoveel mogelijk moet proberen om je klaspraktijken af te stemmen op de leefwereld van de leerlingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat bijvoorbeeld games een zeer krachtige leeromgeving zijn en dat de leerling van vandaag veel meer leert op basis van visuele en auditieve prikkels. Het lijkt me dus niet meer dan logisch om daar als leraar rekening mee te houden tijdens je lessen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Net zoals Mare ben ik van mening dat het gebruik van technologie in de klas zeer nuttig kan zijn. Vooral inderdaad voor het gebruik van visuele en auditieve prikkels. Toch blijft ik de traditionele manier van lesgeven het meest verkiezen. Ik denk dat deze manier zijn vruchten al heeft afgeworpen en men hier dus moet op blijven focussen. Ik wil deze technologische ideeën zeker een kans geven, maar ben bang dat er veel fout zal gaan hiermee in de klas en dat men hiervoor te veel en te kostelijk materiaal zal nodig hebben. Dit brengt ook een extra kans op tijdverlies met zich mee. Niet alleen door het feit dat er veel mis kan lopen, maar ook door het feit dat men deze systemen steeds up to date moet houden en alvorens men ermee aan de slag kan men zich moet verdiepen in het gebruik ervan.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Technologie in de klas kan zeer nuttig zijn, maar als leerkracht moet je ten alle tijden oppassen dat de technologie wel effectief wordt gebruikt voor klasgebruik en niet voor andere doeleinden.
  Alle nieuwe technologische ideeën moeten een kans gegeven worden en verder onderzoek moet dan uitwijzen of het effectief gebruikt kan worden of niet.

  BeantwoordenVerwijderen