donderdag 1 mei 2014

Verkeersregels leren a.d.h.v. een game

City Jam: location based game rond verkeersveiligheid!

Samenvatting

Uit verschillende rapporten blijkt dat bij jongeren tussen 16 en 24 jaar het verkeer de grootste doodsoorzaak blijft en dat 24% van de gewonden en 19% van de verkeersdoden uit deze leeftijdsgroep komt.
JIM zette daarom een grootschalige sensibiliseringsactie rond verkeersveiligheid op. Dit aan de hand van een location based game: City Jam. Het spel, bedoeld voor scholen, is gericht naar jongeren tussen 15 en 18 jaar en heeft twee functies: entertainment maar ook kennisverwerving en bewustmaking. Het hoofddoel van het spel is leerlingen te laten nadenken over verschillende verkeerssituaties en zo goed gedrag van de jongeren in het verkeer uit te lokken. 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits:
"Een veiliger verkeer is een van de prioriteiten in het Vlaamse mobiliteitsbeleid. Educatie en sensibilisering vormen een essentiële pijler voor een succesvol verkeersveiligheidsbeleid. Willen we positieve resultaten blijven boeken, moeten we op maat van specifieke doelgroepen gericht sensibiliseren. jongeren in het secundair onderwijs vormen een prioritaire doelgroep. Via het project Slimme Mobiele Scholen (SMS) kunnen secundaire scholen een subsidie krijgen voor de aankoop van educatief materiaal en voor de organisatie van verkeers- en mobiliteitsinitiatieven op school, zoals ook voor City Jam."

Het spel
City Jam wordt in groepen van twee à vier spelers gespeeld en deze groepen nemen het anderhalf uur tegen elkaar op met tablets met GPS-integratie. Om het spel zo uitdagend en aantrekkelijk mogelijk te maken, hebben de makers gekozen voor het thema 'Muziekband op Tournee" waarin de leerlingen trachten de populairste band van de stad te worden. De leerlingen zullen op een parcours in een verkeersarme stad (Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt of Leuven) verschillende opdrachten en taken moeten uitvoeren (verzamel bijvoorbeeld alle nodige instrumenten) alsook verschillende beslissingen moeten nemen (wat drink ik bijvoorbeeld op café) die gelinkt zijn met het thema en verkeersveiligheid. 

Fragment actiebeelden City Jam


Fragment uit VTM nieuws

Reflectie

Een zeer interessant opzet van JIM! Sensibilisering rond verkeersveiligheid is van groot belang en zeker bij de doelgroep 16 tot 24 jaar. Net daarom vind ik de campagne, City Jam, van JIM zo'n goed idee. Deze campagne richt zich op de 15 tot 18 jarigen en sensibiliseert zo de jongeren voordat ze hun rijbewijs halen. De jongeren zijn zich daardoor al bewust van de gevaren van het verkeer. 
Sensibiliseren is niet gemakkelijk en wordt meestal door posters, flyers, filmpjes gedaan. Deze missen volgens mij hun effect doordat jongeren hier weinig aandacht aan besteden. Door een ludiek spel te spelen met actieve deelname kunnen de leerlingen in het verkeer zelf leren hoe zich te gedragen in verschillende situaties. "Al doende leert men" is het spreekwoord en is hier zeker van toepassing. 
Het thema van het spel ligt dicht bij de leefwereld van de leerlingen wat het voor hen aantrekkelijk maakt nieuwe dingen te leren. Een nadeel is wel dat deze activiteit naschools moet gebeuren of er moeten enkele lessen (minstens een halve dag met verplaatsing meegerekend) aan besteed worden. Ook zullen de scholen die niet zo dicht bij het centrum, van de steden waarin het spel kan gespeeld worden, gelegen zijn, nog meer tijd moeten uitrekken. 
Ikzelf heb het spel nog niet gespeeld, maar ik hoop dat er een evenwicht gevonden is tussen het spel in functie van het thema (muziekband populair maken) en het sensibiliseren rond verkeersveiligheid. Hiermee wil ik zeggen dat het thema niet de bovenhand mag nemen zodat de eigenlijke boodschap, verkeersveiligheid, niet verdwijnt. 
Nog een positieve noot: de leerlingen zijn door het spel niet alleen aan het leren hoe zich te gedragen in het verkeer, maar ze zijn ook anderhalf uur actief in beweging. Een spel dat dus ook goed is voor de gezondheid!


Bronnen

Actiebeelden City Jam (2014). Opgeroepen 30 april, van https://www.youtube.com/watch?v=Qydwwf3QZzU

Medialaan: City Jam (2014). Opgeroepen op 30 april, van http://medialaan.net/jim-lanceert-city-jam-een-unieke-verkeersveiligheidsgame

Persbrocure City Jam (2014). Opgeroepen 30 april, van http://issuu.com/vmma/docs/persbrochure_cityjam_web

Tieners leren regels verkeer met game (2014). Opgeroepen op 29 april, van http://www.hln.be/hln/nl/922/Nieuws/article/detail/1868690/2014/04/29/Tieners-leren-regels-verkeer-met-game.dhtml

1 opmerking:

  1. Dit is een leuk initiatief en opgesteld met de beste bedoeling. Als ik naar het filmpje kijk, echter, vind ik niet dat de deelnemers veel met het verkeer bezig zijn. Omdat ze dingen moeten verzamelen binnen een bepaalde tijdspanne, kunnen de deelnemers zich zelfs gevaarlijker gaan gedragen in het verkeer, bijvoorbeeld door sneller de straat over te steken. City Jam lijkt mij eerder een leuk spel waarbij je moet nadenken over verkeersregels. In praktijk lijkt het spelletje niet echt effectief. We zullen de resultaten van de campagne moeten afwachten.

    BeantwoordenVerwijderen