donderdag 1 mei 2014

Tocomail: Veilig (leren) communiceren op klasniveau?

Samenvatting:

Sinds 2014 bestaat er een nieuw programma, dat leerlingen toelaat veiliger met elkaar te communiceren. Tocomail, voorziet een gesloten netwerk, waarbinnen leerlingen met elkaar in contact staan, terwijl leerkrachten en/of ouders een oogje in het zeil kunnen houden.

Leerkrachten krijgen via deze applicatie het recht om de contactlijsten samen te stellen, zodat leerlingen enkel e-mails kunnen uitwisselen met klas- of schoolgenoten bijvoorbeeld.

Via Tocomail, kunnen leerlingen bepaalde zaken bijleren over het “digitale burgerschap”. Leerkrachten kunnen ingrijpen wanneer ze merken dat bepaalde grenzen overschreden worden of wanneer bepaalde zaken onveilig worden. Het is een handig platform om leerlingen hun taalvaardigheden bij te schaven. Leerlingen leren e-mails allerhande op te stellen. Bijvoorbeeld klachtenbrieven, persoonlijke brieven, sollicitatiebrieven enzovoort. Tocomail kan ook gewoon gebruikt worden om medeleerlingen van feedback te voorzien, ideeën uit te wisselen of om samen te werken aan bepaalde projecten. [1]Meer informatie kan altijd gevonden worden op de website: https://tocomail.com [2]

Reflectie:

Gezien de vele gevaren en bedreigingen die jonge mensen bedreigen in de digitale wereld is extra waakzaamheid zeker geen overbodige luxe. Deze applicatie kan ervoor zorgen dat kinderen minder blootgesteld en beter beschermd worden tegen dreigende gevaren op het wereldwijde web. [3]

Hoewel de applicatie oorspronkelijk ontwikkeld werd om ouders te helpen bij het creëren van een veiligere omgeving voor hun kinderen, wordt Tocomail ook gebruikt in het onderwijs. Ook leerkrachten kunnen een gesloten netwerk aanmaken, waardoor ze de communicatie tussen de leerlingen nauwlettend kunnen opvolgen. Het is eventueel ook mogelijk om ouders zo nauwer te betrekken bij het schoolwerk van hun kinderen.

Leerkrachten kunnen bepaalde opdrachten van dichtbij opvolgen. Alles wat de leerlingen communiceren, bijdragen enzovoort kan worden opgevolgd. Dit lijkt mij een groot voordeel te zijn, gezien leerlingen zo wel verplicht worden om aan bepaalde opdrachten mee te werken. Als leerkracht is het zo ook makkelijk om bepaalde leerlingen bij te sturen. Ook de opdrachten zelf kunnen in de gaten gehouden worden. Indien het dreigt fout te lopen of de leerlingen snappen de taak niet goed, ingrijpen is altijd mogelijk. Leerkrachten hoeven zo niet te wachten tot wanneer de taak ingediend wordt. Communicatie die buiten dit programma plaatsvindt kan echter niet gecontroleerd worden, maar het kan bijvoorbeeld medegedeeld worden aan de leerlingen dat de evaluatie enkel en alleen zal gebeuren op basis van de via Tocomail zichtbare communicatie.

Leerlingen worden zo ook ietwat gedwongen om hun communicatie te verzorgen. Via andere wegen wordt vaak weinig aandacht besteed aan de vorm en inhoud van taal en gesprekken.

Erg interessant is ook de onlangs ingebouwde “pestdetector”. Sinds begin 2014 worden via het programma bepaalde woorden of contexten herkend en vervolgens gefilterd of in quarantaine geplaatst. Dit kan voor bepaalde leerlingen een positieve invloed hebben, gezien pesten in deze omgeving praktisch uitgesloten wordt. Zo kunnen leerlingen waarop pesten een erg negatieve invloed heeft zich ook in een veilige omgeving wanen, wat een positief effect op hun resultaten kan hebben. In een groter geheel, kan dit leiden tot een positiever klasklimaat. [4]


Echt nadelen kan ik niet bedenken en bij deze toepassing. Het is en blijft echter naïef om te denken dat kinderen geen alternatief kunnen vinden om met andere personen te communiceren via het web. Dat kinderen eventueel wel uitgesloten kunnen worden voor het gebruik van deze toepassing zou wel als een minpunt aanzien kunnen worden. Hoewel het erg toegankelijk is voor zowel gebruikers van Windows (I)OSX, Android enzovoort, is en blijft een computer, tablet, smartphone of een internetverbinding nodig om deze toepassing te kunnen gebruiken.

Referenties:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten