donderdag 10 november 2011

België digitale analfabeten ?

"Als we in dit land digitale analfabeten willen kweken, moeten me vooral doorgaan zoals we bezig zijn. En dan moeten we vooral bomen kappen.". Dit zegt Peter Hinssen in het artikel http://www.tijd.be/opinie/column/Digitaal_op_school.9124215-2337.art?utm_source=floorteaser&utm_medium=referral

op 07 november 2011.
In Berlijn vindt je geen papier meer, enkel tablets en smartphones. Daar is de informatie digitaal en vrij toegankelijk! Bij het struikelen over de zware boekentas van zijn 12 jarige dochter, besefte Peter Hinssen dat er qua papierberg niets veranderd is sinds de jaren 80 toen de boekentas een backpack werd.
Ok, er is tegenwoordig wel SmartSchool, maar blijkbaar staat er niet veel meer op dan het aangeven welke pagina’s van de papieren boeken moeten gelezen worden. Dhr Hinssen vraagt zich af waarom cursussen niet kunnen gedigitaliseerd worden?
Hierop wil ik teruglinken naar het artikel gepost op deze blog: ‘ICT in de praktijk van Vlaamse scholen’. Hierin wordt duidelijk dat bewustmaking van de schoolgemeenschap nodig is omdat eigenlijk 54% van de collaboratieve software tools niet gebruikt wordt. Dit koppelt terug naar de vraag van dhr Hinssen om bijvoorbeeld ook de cursussen online te zetten. Daarnaast komt als kost natuurlijk de aankoop door de leerling van een netbook, ipad, e-reader, … waar wel tegenover staat dat de cursus dan wel gratis moet aangeboden worden aan de leerling.
Anderzijds blijkt uit ‘Vlaming verkiest papier’, van 2 november op deze blog, dat ¾ van de jongeren tussen 12 en 18 een gedrukte versie verkiezen van de cursus. Hierbij stel ik me de vraag hoeveel van die jongeren een netbook, ipad, e-reader, … wel (of nog niet) kennen. Dit koppel ik ook terug naar het huidige artikel van Peter Hinssen met zijn opmerking dat we geen digitale analfabeten mogen kweken. Persoonlijk print ik ook nog steeds mijn leesteksten uit omdat het gemakkelijker leest. Ik besef wel dat dit komt doordat ik de tools nog niet onder de knie heb waarmee je comfortabel een online artikel leest, onderstreept en aantekeningen maakt …

4 opmerkingen:

 1. In 2009 voerde de Europese Unie een onderzoek uit naar de digitale geletterdheid van 15-jarigen. En dan doet Vlaanderen het niet slecht op gebied van infrastructuur:

  “In 2000 beschikte 88% van de Vlaamse leerlingen over een computer thuis. Dit per- centage is in 2009 gestegen tot 98%, wat in de lijn ligt van het internationale gemiddelde van 94%.

  Dezelfde tendens, maar spectaculairder, is terug te vinden bij de internetverbindingen. In 2000 had 47% van de Vlaamse leerlingen een internetverbinding thuis. In 2009 heeft slechts een kleine minderheid (minder dan 2%) van de leerlingen thuis geen toegang tot internet. Al- leen in de Scandinavische landen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden ligt dit percentage lager. Overheen de OESO-landen ligt dit gemiddelde op 11%.

  Ook op school beschikken nagenoeg alle Vlaamse 15-jarigen over een computer en internet: 98% van de Vlaamse leerlingen zegt een computer beschikbaar te hebben op school en evenveel leerlingen rapporteert toegang tot internet op school. Het internationaal gemiddelde ligt telkens op 93%.”

  (Bron: Vlaamse Overheid (2009). Digitale geletterdheid, volgens PISA (Onderzoeksrapport). Geraadpleegd op 19 oktober, op http://www.ond.vlaanderen.be/nieuws/2011/doc/PISA_2009_ERA.pdf)

  Het probleem zit dus niet in het geen toegang hebben, maar het te weinig gebruiken ervan. Zoals ook uit bovenstaand artikel blijkt, hebben scholen toegang tot software en er bestaat voldoende software die gratis beschikbaar is, dus daar kan het niet aan liggen. Maar waar ligt dan wel de oorzaak?

  Naar mijn mening zijn dat leerkrachten en directies die niet voldoende opgeleid zijn om nieuwe lesmethoden te integreren en nieuwe manieren van lesgeven uit te proberen. ICT maakt studentgecentreerd leren mogelijk. Je moet dan echter durven afstappen van de huidige lesmethode en iets nieuws durven proberen. Daarom pleit ik ervoor om niet enkel nascholing te voorzien, maar deze methoden ook al in de lerarenopleiding te integreren. Als leraar secundair onderwijs heb je een voorbeeldfunctie, dus dan heeft een lerarenopleider die toch ook? Als er m.a.w. geen verbetering komt in de lerarenopleiding, zullen er nog veel smartboards ongebruikt in de lokalen hangen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Zelf print ik ook nog steeds mijn documenten van de SLO opleiding af en breng ik die mee in een kaft naar de les: ik wil kunnen bladeren, voelen, notities maken met een pen!

  en ja je kan dit ook op de PC en ja je kan hierbij digitaal notities aanmaken maar nee je kan hier niet door bladeren als door een cursus of boek; het voelt niet hetzelfde aan! Bovendien is uren staren naar een scherm veel vermoeiender voor de ogen dan diezelfde tijd te lezen in een boek, zo voelt het tenminste bij mij;

  voor wetenschappelijke boeken die al enige "ouderdom" hebben is er nog een extra dimensie: die wil ik gewoon ruiken!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Nederland staat duidelijk al wat verder op dit vlak. Volgende link

  http://www.ereaders.nl/17051104_de_ipad_in_de_klas_de_eerste_weken

  geeft een artikel weer, waarin ze uitleggen over een experiment in het eerste middelbaar. Hier kregen alle leerlingen van een klas een ipad met de digitale versie van het handboek op.

  In dit experiment werd hij enkel nog gebruikt als e-reader. Maar de leerkrachten gaven zeker aan dat er nog ruimte was om hiermee te experimenteren. En kwamen tot de conclusie dat dit zeker een meerwaarde kon zijn voor in de les.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Bedankt voor jullie reacties en de vele cijfers Dorien!
  Persoonlijk ben ik volledig akkoord met Dorien dat leerkrachten en directie gevormd moeten worden. De leerlingen staan veel verder. Tijdens een interview van een leerling vroeg ik wat ze vonden van SmartSchool. Hij zei me dat het bij de paar leerkrachten die het gebruiken super was. Wanneer hij bij de wekelijkse 'weekendverhuis' van zijn gescheiden ouders weer eens zijn boeken vergeten was, kon hij toch nog zijn huiswerk maken. Wel jammer vond hij dat er veel leerkrachten niet mee kunnen werken en alles op foute plaatsen zetten...

  Deze lerarenopleiding zet echt de toon met de les onderwijstechnologie waar we toch echt 'gepusht' worden ICT te gebruiken en te leren kennen.
  Hebben alle opleidingen voor leerkracht deze module?

  P.S. Ik print echt al bijna niets meer uit! Of het zo goed is voor mijn ogen weet ik niet, voor het milieu alleszinds :-)

  BeantwoordenVerwijderen