dinsdag 8 november 2011

Ipad in kleuter-, middelbaar- en hogeronderwijs


Het artikel gaat over de verspreiding van de Ipad in de Amerikaanse scholen. Zo zijn er al heel wat scholen in de USA die met een Ipad werken voor bepaalde lessen/colleges. Het gaat zelfs verder dat sommige directeurs graag al hun leerlingen met een Ipad willen zien tijdens de schooluren. De leerlingen mogen de Ipads zelfs mee naar huis nemen om er hun huiswerk op te maken. Het grote knelpunt is het financieel plaatje, wat zeker in België het geval zal zijn, om voor 1 klas of een hele school een Ipad te voorzien. Dit is een probleem als je enkel kijkt op korte termijn vertelt het artikel. Men kan moeilijk het onderwijs doen evolueren op als we op korte termijn werken met oogkleppen aan. Dus is het logisch dat men de prijzen, voor- en nadelen gaat bestuderen op lange termijnen en dan pas gaat concluderen of de school, eventueel met behulp van het ministerie, de technologische revolutie van het onderwijs aangaat. Meer onderzoek is nog nodig om dit alles op een wetenschappelijke manier te staven.

Grote voordelen kunnen zijn:
1. Leerlingen zijn er vertrouwd mee enzullen het snel gewoon zijn.
2. Geen excuses meer dat je taken nietwist, als leerkrachten hun taken online plaatsen.
3. Lessen gaan verder dan alleen maar inhet klaslokaal.
4. Digitaal doorsturen van taken i.p.v. alles te moeten printen.
5. Lesmateriaal kan gedownload worden è minder zware boekentassen voor leerkracht en leerling.
6. Leerkracht hoeft niet alles meer op het bord te schrijven, leerlingen kunnen dan meer aandacht besteden aan de les zelf i.p.v. het overschrijven.

Eventuele nadelen:
1. De prijs per Ipad en eventueel nog de te betalen applicaties.
2. Scholen, gemeenten en het land moeten besparen è hoe kunnen we dan nog investeren in nieuwe technologie?
3. Leerlingen gaan misschien games downloaden.
4. Studenten gaan enkel nog op hun Ipad zitten: school en privé.
5. Wat doen bij schade en/of diefstal?

Ipads in het middelbaar of voor hoger onderwijs lijkt me een goede stap om het schoolgebeuren efficiënter te laten verlopen. Zo zijn er al plannen in Zuid-Korea om in 2015 heel het land de middelbare school te voorzien van een Ipad. Maar om de kleuters van 3 nu al een les te geven met
een Ipad lijkt me overdreven. Voor alles is er een ideale leeftijd om iets te leren. Om het te vergelijken met een “extreem” voorbeeld: seksuele voorlichting wordt ook niet gegeven aan kinderen jonger dan 10 jaar voor een bepaalde reden. Laat kinderen nog kinderen zijn en gun ze nu het plezier nog om met hun leeftijdsgenootjes nog te spelen in het bos, straat,…
Ik vind 6 jaar een mooie leeftijd om kinderen in te leiden in de technologie, 3 is overdreven!

Bronnen
· Winnie Hu; Math that moves: schools embrace the Ipad; The New York Times, januari
2011.
· Kleuters van 3 met Ipad in de Klas; Nieuwsblad, oktober 2011.
· http://www.nko.nl/uitgelicht/zuid-korea-2015-vervangen-tablets-de-schoolboeken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten