maandag 7 november 2011

ICT in de praktijk van Vlaamse scholen

http://www.ond.vlaanderen.be/ict/onderzoek/files/MICTIVO.pdf

De onderzoekers bevraagden directies, leerkrachten en leerlingen naar een aantal ICT gebonden aspecten in het onderwijs waarvan ik de resultaten van de meest interessante (aan de lessen gelinkt) even samenvat en becommentarieer met info die ik van de ICT coördinator van mijn stageschool verwierf.

De meeste scholen zijn gemiddeld positief georiënteerd naar vrije software, basisscholen meer dan secundaire scholen. Wordt ook gezegd op deze school maar meer om het gratis gebruik dan om andere redenen, de vicieuze cirkel van “de bedrijven moeten eerst hun politiek aanpassen en dan kunnen wij de leerlingen er meer mee confronteren-de bedrijven verwachten van de scholen dat ze de leerlingen hierin opleiden” zal nog zo snel niet worden doorbroken.

Collaboratieve software tools worden in 54% van de scholen niet gebruikt. Wordt op deze school quasi alleen gebruikt voor de opvolgsystemen van de leerlingen. Ik denk dat de voordelen (snelle aanpassingen, info delen enz) te weinig zijn gekend door de leerkrachten en dat daarvoor echt een bewustmakingsplan nodig is.

De meeste leerkrachten gebruiken een paar keer per maand ICT voor klasgerelateerde activiteiten en dan meestal voor het opzoeken van informatie en het communiceren met de leerlingen; veel minder voor didactische redenen en voor het opstellen van toetsvragen. Zelfde trend voor leerlingen, frequent gebruik voor opzoeken van informatie maar heel weinig voor zelfstandig leren. Gelijkaardig scenario thuis waar te nemen bij mijn tienerkinderen, ook de coördinator onderstreept dat leerlingen veel gebruiken maar weinig volledig beheersen, vaak enkel voor spelletjes en info opvragen.

De meerderheid van de leerkrachten voelt zich wel ondersteund door de ICT- coördinator maar hoofdzakelijk voor technische ondersteuning en niet voor didactische hulp. De coördinator fungeert inderdaad meer als helpdesk, heeft handen tekort en al een zware kluif aan het uitstippelen en het verdedigen van het ICT-beleidsplan. Ik denk echter dat leerkrachten zich meer zelf zullen moeten bekwamen zodat de drempel kleiner wordt om ICT in de klas te gebruiken. Leerkrachten hebben ook vaak negatieve ervaringen met het uitvallen van bvb internetverbindingen en goed voorbereide lessen die in het water vallen. De infrastructuur in het algemeen moet hier echter wel dringend voor worden uitgebouwd, anders gaat in deze school de attitude t.o.v. ICT in de klas niet zo makkelijk veranderen.

2 opmerkingen:

  1. Ik kan de studie wel begrijpen en versta ook dat nog vele scholen geen of toch onvoldoende gebruik maken van ICT op school al moet ik zeggen dat bij mijn schoolcarrière al frequent gebruik gemaakt werd van ICT mogelijkheden. Natuurlijk wel niet open-source daar was een 8 jaar geleden nog geen sprake van. De licenties waren misschien ook wel minder duur dan dat ze deze dagen zijn. Eigenlijk verwacht ik dan ook dat de trend naar meer gebruik van ICT en meer keuze naar open-source een soort balans is voor het spenderen van middelen. Meer hardware is duurder en de open-source kan dan de kost van licenties afschaffen. Zodoende blijft het budget op een zelfde niveau.
    Het gebruik van collaboratieve software en en software voor didactische redenen is ook zeer school gebonden, de overheid zou in mijn ogen dan ook meer structureel moeten werken naar de scholen die op dit vlak slecht scoren in plaats van globale actieplannen op te stellen.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Volledig eens met je stelling dat dit allemaal zeer schoolgebonden is en dus treedt ik je zeker bij in je standpunt dat de overheid nu even meer aandacht moet besteden aan de achterblijvende scholen. Ik denk dat een school die al een begin gemaakt heeft met ICT en een paar aanhangers heeft onder de leerkrachten al meer de "competentie" heeft om daarin te groeien.

    BeantwoordenVerwijderen