maandag 10 maart 2014

ICT op school: (R)evolutie?Inleiding

Sinds de invoering van technologie in het onderwijs en de investeringen die de overheid gedaan heeft om technologie in te bedden in alle niveau's binnen het onderwijs steeg ook de vraag naar een meetinstrument om deze inspanningen te evalueren. Tijdens schooljaar 2007-2008 werd een eerste evaluatie gedaan van de aanwezige infrastructuur en gebruik ervan binnen het onderwijs, MICTIVO1 was een feit (Monitor voor ICT-integratie in het Vlaamse onderwijs). Vijf jaar later werd ook MICTIVO2 een feit, een geoptimaliseerd en gevalideerde monitor om de integratie van technologie binnen het onderwijs te meten. 

Samenvatting

Uit het onderzoek komen een aantal kwantitatieve resultaten alsook een aantal kwalitatieve bevindingen. Zo komen volgende cijfers voort uit het onderzoek met betrekking tot het aantal beschikbare computers niet ouder dan 4 jaar: 

  • in het gewoon basis onderwijs 6,7/100 (totaal:17,4/100)
  • in het buiten gewoon basis onderwijs 16,2/100 (totaal:35,7/100)
  • in het gewoon secundair onderwijs 33,0/100 (totaal:56,5/100);
  • in het buitengewoon secundair onderwijs 12,5/100 (totaal:30,7/100).
In vergelijking tot MICTIV01 is er wel een positieve inspanning te registreren wat betreft het aantal computer, echter de toestellen zijn meestal wel verouderd.

Verder blijkt uit het onderzoek dat scholen de laatste jaren vooral hebben geïnvesteerd in digitale borden en in mindere mate ook in laptops en projectoren. Echter, meer en meer jongeren, 98% op precies te zijn, hebben thuis toegang tot een computer met internet en meer en meer hebben deze jongeren ook een eigen computer met toegang tot het internet (3/4 in het secundair onderwijs).

Wanneer het gebruik van deze toestellen bij jongeren word geanalyseerd blijkt dat jongeren vooral gebruik maken van een computer tijdens de vrije tijd. Enkel meisjes blijken een computer meer te gebruik voor het maken van huiswerk. Ook directies en leerkrachten geven aan dat ICT vooral gebruikt wordt om de lessen voor te bereiden. In het lager onderwijs gebruikt 4 procent van de leraren nooit een computer tijdens de les, in het secundair onderwijs is dat 13 procent. In het lager onderwijs gebruikt iets meer dan de helft van de leraren de computer geregeld tijdens de les. In het secundair is dat slechts één op de drie. De helft van de leraren secundair gebruikt ICT slechts een paar keer per jaar in de les. Wanneer we MICTOVO 1 en MICTIVO 2 met elkaar vergelijken blijkt dat enkel de leerkrachten uit het lager onderwijs echt geloven in toepassingen van technologie tijdens de lessen. Bij de andere actoren van het onderwijs werd geen verschil opgemeten.

Reflectie


Uit beide onderzoeken blijkt dat de gedane inspanningen lonen als het op ICT-infrastructuur aankomt. Echter wordt aangetoond dat steeds meer en meer leerlingen over de nodige toestellen beschikken. Wanneer de leerlingen zou worden toegelaten om computers mee naar school te nemen zou elke leerling in het bezit kunnen zijn van een computer tijdens te lessen. Problemen zouden zich kunnen stellen op gebied van gebruik van verschillende tekstverwerkers, het gebruik van software die voor iedereen toegankelijk is kan hier onmiddellijk een oplossing bieden. (Free open-source software: FOSS) 

Het gebruik van ICT door  leerkrachten situeert zich momenteel meer binnen het kader van het voorbereiden van de lessen. Om bepaalde zaken meer begrijpbaar te maken zou ook gebruik van ICT binnen de lessen een echte "must" moeten zijn. Neem nu bijvoorbeeld tijdens de lessen biologie, een reis doorheen de verschillende delen van het hart kan een mooie applicatie zijn om te gebruiken tijdens één van de lessen. Leerkrachten leverden reeds mooie inspanningen bij het gebruik van ICT maar dit zou dus nog meer moeten plaatsvinden tijdens de lessen zelf. Daar waar leerkrachten van het lager onderwijs veel waarde toekennen aan het gebruik van ICT, zou deze evolutie zich moeten doorzetten naar het secundair onderwijs, daar waar meer complexere materie aan bod komt. Het aanbieden van bijscholingen georganiseerd door de school kunnen hier ondersteuning bieden.

Referenties

http://www.klasse.be/leraren/40547/leraren-bang-van-de-computer/
http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2011/11.02/VII.VergelijkingMICTIVO1.pdf
http://www.ond.vlaanderen.be/obpwo/projecten/2011/11.02/BeleidssamenvattingMICTIVO2.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten