woensdag 12 maart 2014

"Leer kinderen programmeren"

Samenvatting
Professoren informatica van verschillende universiteiten willen graag dat leerlingen in het middelbaar leren programmeren tijdens de lessen informatica.  Dit omdat ze vrezen dat Vlaanderen anders achterop zal geraken. "Op dit moment is informatica in ons basis- en middelbaar onderwijs meestal beperkt tot het leren en gebruiken van software zoals Word, Powerpoint of Exel. De evolutie in de informatica gaat zo snel dat je kinderen beter kunt leren hoe ze zelf software kunnen maken" zegt professor Frank Neven van de U-Hasselt, zo schrijft het Nieuwsblad. (BELGA, (2014) " Leer kinderen op school programmeren". Het Nieuwsblad, 10 januari 2014, online.)

Reflectie
Jong geleerd is oud gedaan, daar ben ik volledig mee akkoord. Kinderen leren programmeren op jongere leeftijd lijkt mij daardoor een goed idee. De informatica vordert zo snel dat we ook snel moeten ingrijpen en daarom ook de lessen moeten aan passen. Steeds op een jongere leeftijd kunnen kinderen werken met computers, GSM's, tablets,... Zij werken reeds aan hun informatica basis. Waarom dit niet integreren in de lessen? Computer, technologie is de toekomst en het is al even bezig. Maar enige voorzichtigheid is hier volgens mij zeker van toepassing. Deze dagen worden kinderen belast met grote hoeveelheden leerstof vanuit andere lessen. Er wordt steeds meer en meer verwacht van leerlingen. Om dan nog eens een vak te gaan uitbreiden,... Kunnen leerlingen hieronder gaan lijden.

Link naar het artikel uit  Het Nieuwsblad
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20140110_00921221

6 opmerkingen:

 1. Zelf vind ik dit ook een goed idee om kinderen van jongs af aan in contact te laten komen met het programmeren van programma's tijdens de lessen informatica. Het is hier dan wel belangrijk om te begrijpen dat dit vak uitgebreid zal moeten worden aangezien de basiskennis van word, excel, powerpoint, etc. ook van toepassing zal zijn. Informatica zal meer uren in beslag nemen tijdens de opleiding van het kind. Hiervoor zullen andere vakken moeten snoeien met hun uren. Dit is volgens mij niet de juiste manier om hiermee om te gaan.
  Wel denk ik dat er zoals een sportdag, er ook eens een "informaticadag" georganiseerd kan worden. Zo kunnen de kinderen al spelenderwijs kennismaken met het programmeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vindt het ook belangrijk dat binnen een middelbaar onderwijs de nodige aandacht moet blijven gaan naar de basiskennis zoals de vakken die nu gegeven worden. Middelbaar is tenslotte een voorbereiding met algemene kennis en vaardigheden, uiteraard binnen de richting die men kiest. Dat er aandacht moet gaan naar word, powerpont, excel, de basisprogramma's is uitermate belangrijk. Maar om ze nog extra te belasten met programmeren zie ik niet meteen de voordelen ervan. Dit behoort tot hogere opleidingen na het middelbaar onderwijs, indien men zich daarin wil verdiepen. En tenslotte wat betreft de achteruitgang, stel jezelf (de mens in het algemeen) eens de vraag in hoeverre je programmering gebruikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. De kwestie of belangrijke basisvakken zouden lijden onder het idee om informatica uit te breiden met het leren programmeren kan mijns inziens makkelijk worden verholpen door het maken van de nuance aan wie dit zal aangeleerd worden. Tot op zeker niveau zal iedere latere carrièreuitweg wel profiteren van een beetje kennis van het programmeren maar een dieptekennis is zeker niet voor iedereen noodzakelijk. Het is daarom voldoende om enkel in technische en wetenschappelijke richtingen een vak programmeren aan te rijken. Iets wat ik als wetenschapper inderdaad zou aanmoedigen. Een lichte curriculumwijziging van het vak ICT kan voor de humane richtingen nog dan nog steeds zorgen voor een blik op de basisbeginselen van het programmeren. Dit kan bovendien al op enkele scholen in de vorm van een keuzevak wat ook nog eens maakt dat aan de andere basisvakken niet noodzakelijk dient geraakt te worden. Scholen hebben beslist ruimte om zelf enkele vakken in te vullen, ik zie dus niet in waarom het niet zou kunnen maar er hoeft voor mij dan ook helemaal niet zo ver te worden gegaan als in het artikel, waarin men voorstelt reeds kinderen van de basisschool te leren programmeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik vind het een goed ideedat leerlingen leren programmeren, niet alleen om te kunnen programmeren maar ook om het denken in algoritmes te bevorderen. Voor het vak Wiskunde kan dit inzicht in algoritmes wel baten. Alleen vraag ik me af of ICT wel het vak hiervoor is. In mijn school bieden ze een vak techniek aan waarin elektronica wordt geprogrammeerd. Hier zitten dan ook leerlingen die echt interesse vertonen voor dit programmeren. Ik ben dan eerder voorstander om tijdens ICT leerlingen met zoveel mogelijk technologie in contact te laten komen. Kortom ik ben voor het programmeren maar niet binnen het vak ICT.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Beste Sofie,

  Ik ben het eens dat programmeren een nuttige skill is voor de arbeidsmarkt later.

  De vraag die ik me echter stel is of leren programmeren echt de nummer één prioriteit moet zijn, en ten koste van welke andere kennis en vaardigheden deze opleiding moet gaan.

  Mijn persoonlijke ervaring tijdens mijn stagelessen leert me bij voorbeeld dat op jonge leeftijd "leren reflecteren en filosoferen" minstens zo belangrijk, zoniet belangrijker, is. Het stilstaan bij wie we zijn, wie de anderen zijn, wat we willen, wat we weten, en wat goed en slecht is zijn cruciale vaardigheden om leerlingen bewuste en kritische keuzes te leren maken. Want wat zijn we met een leger van programmeurs als dit niet bijdraagt tot een duurzame samenleving met respect voor mekaar en de natuur?

  Meer informatie hierover vind je in de publicatie in de link hieronder:
  "Filosofie als vak in het onderwijs. Een uitgelezen manier om mensen te doen schitteren:
  K.U.Leuven, UA, UGent, VUB en VEFO vzw, januari 2011"

  http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CGEQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.filosoferen.eu%2Fwebsite%2520docs%2FFilosofie%2520als%2520vak%2520in%2520het%2520onderwijs%252031.01.11%2520def.doc&ei=qSNcU62QO-uv7Aan2oGgAQ&usg=AFQjCNESErbI-kJ7pz6K7onHw_jys2o5Lg&sig2=PHrzJSSkgHe3b6578cvoVw

  Wim

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hoewel het nooit kwaad kan om op een jonge leeftijd zo een "skill" al onder de knie te hebben, ben ik het toch oneens met deze stelling.

  Zoals Yono ook al heeft aangehaald hebben studenten (mijns inziens) wel wat beter te doen dan te leren hoe ze software moeten maken of schrijven.
  De enige reden dat ik hier positief op zou reageren is wanneer het als keuzevak wordt aangeboden. Zo worden niet alle leerlingen extra belast met de uitbreidingen van een vak als Informatica EN houden enkel de jongeren die dit echt willen kunnen zich hiermee bezig.

  BeantwoordenVerwijderen