vrijdag 1 april 2016

Onderwijstechnologie: een must of een keuze?

Inleiding
In dit blogbericht wil ik ingaan op de discussie in een artikel dat recent (30/03/2016) verscheen op de website van Times Educational Supplement (TES). Dit is een wekelijks tijdschrift voor leerkrachten in Groot-Brittannië. Het artikel genaamd "The overselling of education technology" is geschreven door Alfie Kohn. De auteur heeft een eigen website (http://www.alfiekohn.org/waarop allerlei interessante artikels omtrent onderwijs en onderwijstechnologie te vinden zijn. Zeker de moeite om eens een kijkje te nemen!

Samenvatting artikel
Het artikel kaart aan dat onderwijstechnologie soms overschat wordt en voor vele leerkrachten of scholen een must is geworden. Alles onder de leuze: "men moet meegaan met de tijd". Er wordt in vraag gesteld of technologie eigenlijk wel vooruitgang is in efficiëntie en wat die 'efficiëntie' dan precies is (Kohn, 2016).
Om de discussie aan te gaan moeten we het vraagstuk beginnen bij de basis:
"We can’t answer the question “Is tech useful in schools?” until we’ve grappled with a deeper question: “What kinds of learning should be taking place in those schools?” " (Kohn, 2016)
Kohn onderstreept dat de technologie vooral actief zou moeten bijdragen aan het denkproces. Het kan een manier zijn om de creativiteit en productiviteit van leerlingen te ondersteunen of versterken. Samenwerken van leerlingen is een pluspunt. We moeten opletten dat technologie niet enkel en alleen maar het klassieke leerproces ondersteunt. In dat geval is de investering niet nuttig (Kohn, 2016).

Verder wordt ook het verschil tussen gepersonaliseerd leren en persoonlijk leren besproken. Differentiëren zoals wij dat hebben besproken. Er wordt in het artikel verwezen naar de resultaten van onderzoeken van de Organisatie voor Economische Samenwerking OESO (Engels: OECD) en de Stanford University's Center for Research on Education Outcomes (CREDO) (Kohn, 2016). Teveel tijd op de computer zou immers negatief gecorreleerd zijn met de leerresultaten. Het feit dat m'n onderwijstechnologie vandaag de dag nog meer wil opdringen, zowel vanuit de overheid as vanuit bedrijven, staat lijnrecht tegenover de resultaten van deze studies Tot slot wordt voorgesteld om het geld te investeren in het onderwijspersoneel zelf en na te denken over hoe we het huidige onderwijssysteem kunnen verbeteren, ook los van technologie (Kohn, 2016).

Reflectie
Dit artikel sluit dicht aan bij het hoorcollege en de discussies en overwegingen die werden besproken. Persoonlijk vind ik het een goed artikel en sluit ik me eigenlijk aan bij de auteur van het artikel. Dit is dan ook de reden waarom ik precies dit artikel heb gekozen.
Volgens mij is er inderdaad een moment aangebroken waarop we allen eens moeten herbronnen. De technologie gaat zo snel vooruit dat we de essentie soms uit het oog verliezen. Er moeten worden gewikt en gewogen wat de voor- en nadelen zijn van elke gebruikte technologie. Een soort kosten-baten analyse waarbij het leerproces centraal staat. Dit doet me denken aan slow science.

Ik heb de indruk dat er tegenwoordig een illusie heerst en wordt opgedrongen dat er geen goed onderwijsproces meer mogelijk is zonder de nieuwe technologie. Hieraan moet niet alleen aandacht besteed worden in de lerarenopleiding, maar ook op het niveau van de onderwijsinstellingen. We moeten eerst leren stappen voor we gaan lopen. In mijn passage door het secundair onderwijs heb ik trouwens ook weinig technologische snufjes gezien. We hadden enkel beamers, powerpoint-presentaties en smartschool. Het merendeel van de vakken was echter nog met echte boeken en cursussen op papier. Met een beperkt aandeel onderwijstechnologie kan de basis dus ook gelegd worden voor een academische opleiding.

Ik heb gezien dat er in enkele van de voorgaande blogs ook al werd verwezen naar de resultaten van het onderzoek van de OESO. Dit is dan ook een studie met interessante resultaten en conclusies. Het toont aan dat technologie ook nadelig kan zijn. Begrijpend lezen, wiskunde en wetenschappen zijn een onontbeerlijke basiskennis voor elke leerling. Dit zijn, naar mijn mening, net de dingen die je leert door teksten te lezen en pen en papier in de hand te nemen (Coughlan, 2016 ; Knack, 2015).

Tot slot botste ik ook nog op een artikel over de levensduur van de zogenaamde 'smartboards' (Grayson, 2016). Dit gebruik ik graag om te benadrukken dat technologie ook financieel een investering is. Terwijl met het klassieke krijtbord toch ook veel kan bereikt worden. Het doet ons ook nadenken over het feit dat dit soort technologie eigenlijk al een paar jaar in de klaslokalen hangt. Dit terwijl de vooruitgang in onderwijskwaliteit wordt in vraag gesteld.

Conclusies
Naar mijn mening is onderwijstechnologie geen verplichting. Toch zijn er genoeg voordelen uit te halen. Het belangrijkste is echter dat het een significante bijdrage levert aan het leerproces. We moeten goed overwegen waarvoor we het onderwijsgeld gebruiken. Onderzoeksresultaten als deze van het OESO tonen aan dat er helaas nog veel werk aan de winkel is. We moeten opletten dat we niet in het scherm gezogen worden.

Referenties
Coughlan, S. (2015). Computers 'do not improve' pupil results, says OECDBBC. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via: http://www.bbc.com/news/business-34174796
Grayson, H. (2016). Smartboards show signs of aging. Elko Daily Free Press. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via: http://elkodaily.com/news/local/smartboards-show-signs-of-aging/article_851bc2a3-a932-5ee0-8623-812dc7fe84e9.html
Knack. (2015). OESO: 'Leerlingen die meest met computer werken, hebben slechtste resultaten'Geraadpleegd op 31 maart 2016 via: http://www.knack.be/nieuws/wereld/oeso-leerlingen-die-meest-met-computer-werken-hebben-slechtste-resultaten/article-normal-605283.html
Kohn, A. (2016). 'The overselling of education technology'. TES. Geraadpleegd op 31 maart 2016 via: https://www.tes.com/us/news/breaking-views/overselling-education-technology

1 opmerking:

 1. Dag Jonas,

  Eerst en vooral bedankt voor de luchtige samenvatting en de doordachte reflectie. Ik ben het ook deels eens met de mening van jou en de auteur. Kort door de bocht kan je inderdaad stellen dat de technologie een hype is die het onderwijs heeft gevonden. Alles moet tegenwoordig met de interactieve lesborden gaan en hoe meer tablets, des te beter. Dit is volgens mij ook overroepen. Toch betwijfel ik of je wel kan stellen dat alles zoals (in mijn geval) 10 jaar geleden moet blijven. De maatschappij is zich aan het ontwikkelen, zeker op technologisch vlak. Daar moet het onderwijs ook op inspelen. Want het voornaamste principe van onderwijs is, of zou moeten zijn, talenten ontwikkelen van jongeren zodat ze zich later zo optimaal mogelijk op de arbeidsmarkt kunnen plaatsen. Volgens moeten we de jongeren klaarstomen om in een voortdurend veranderende samenleving te kunnen groeien. Inclusief via onderwijstechnologie.

  Want inderdaad biedt het tal van voordelen. Denk maar aan het vermijden van rugpijn door zware boekentassen of communicatie met zieke leerlingen en ga zo maar verder.

  Maar desalniettemin moet alles binnen bepaalde perken en mogelijkheden blijven.


  Mvg,
  Tobias Mertens

  BeantwoordenVerwijderen