zaterdag 2 april 2016

'Groeit het M-decreet van zorgendossier uit tot de ideale poort naar onderwijs in de 21ste eeuw?'

Samenvatting

Gert Van Erum, CEO van I3-Technologies heeft een enquête tijdens het schooljaar 2014-2015 onder scholen en leerkrachten gehouden met de vraag hoe ze zijn voorbereidt op de uitvoering van het M-decreet en wat ze hiervan verwachten.

Uit de resultaten blijkt dat 73% van mening is dat er onvoldoende tijd overblijft aandacht te besteden aan specifieke noden van elke leerling. 69% vindt dat men hiervoor gekwalificeerd personeel moet aantrekken en het geven van specifieke opleidingen aan de leerkrachten is nodig (61%).

Differentiatie en individueler onderwijs zijn sleutelwoorden in het 'post M-decreet' onderwijs en maakt hier maakt de overheid budget voor vrij maar beseft minder de rol van (meer) differentiatie door technologie. In het pleidooi van Gert Van Erum moet er dus meer technologische infrastructuur met de nodige software komen die via een interactieve manier de leerlingen bij de leerstof betrekken. Hierbij is echter 'De beste hardware en software volkomen nutteloos als de technologie niet wordt geaccepteerd door de belangrijkste speler in dit proces: de leerkracht.'

Het streefdoel van het M-decreet is inclusief onderwijs waarbij men veronderstelt dat niet zozeer de persoon met ‘een handicap’ ten op zichtte van de gemiddelde leerling zich aanpast aan de omgeving, maar dat de omgeving aangepast wordt aan zijn onderwijsbehoeften.


Differentiatie door technologie

Het M-decreet heeft als voornaamste doel een verandering in ons denken over onderwijs te bewerkstelligen. In inclusief onderwijs veronderstelt men dat niet zozeer de persoon met ‘een handicap’ zich aanpast aan de omgeving maar dat de omgeving aangepast wordt aan zijn onderwijsbehoeften. Het artikel haalt het M-decreet aan als een opportuniteit voor digitalisering in het onderwijs. Minder wordt er gesproken over digitalisering als 'redelijke aanpassing' voor leerlingen met een beperking.

Mijn persoonlijke mening is dat technologie het takkenpakket van een leerkracht inderdaad kan verminderen door technologie efficiënter te gebruiken. Het biedt leerkrachten de mogelijkheid om hun tijd efficiënter te ge gebruiken en in individuele begeleiding te steken of andere opportuniteiten. Hierbij hebben jongere leerkrachten natuurlijk een voordeel doordat ze meestal mee zijn met hun tijd en technologische vernieuwingen gemakkelijk ‘verteren’. Men kan niet van oudere leerkrachten dat ze in een handomdraai ineens mee met hun tijd zijn. Voor hen is het ook aanpassen. Via digitale middelen worden leerlingen betrokken tot het leerproces maar hier schuilt  het gevaar dat dit eerder een doel op zich vormt.


Conclusie

Technologie moet geaccepteerd worden door de leerkracht en dit kan enkel gebeuren als de technologie zo intuïtief en gebruiksvriendelijk mogelijk is.


Bronnen

Van Erum, G. (2015, 4 oktober). 'Groeit het M-decreet van zorgendossier uit tot de ideale poort naar onderwijs in de 21ste eeuw?' Knack. Geraadpleegd op 15 maart via http://www.knack.be


M-decreet survival guide (2015). Geraadpleegd op 23 maart 2016 via http://www.gemeenschapsonderwijs.be/sites/portaal_nieuw/Prikbordvoorleerkrachten/SO/pedagogischeondersteuning/Documents/M-decreet%20survival%20guide%2020150415.pdf

3 opmerkingen:

 1. Van Erum's pleidooi vind ik ook geëchood in de bronnen waarnaar verwezen in mijn bijdrage http://onderwijs-technologie.blogspot.com/2016/03/p-margin-bottom-0.html

  En in de lijn van commentaren van lezers onderaan het artikel in Knack, die wijzen op het gebrek aan een ondernemingsplan dat openbaar onderwijs en de huidige besparingspolitiek in rekening brengt, tracht ik ook een aanzet te geven, om zulk pleidooi in een breder maatschappelijk kader te bestuderen. Het M-decreet maakt daarvan natuurlijk deel uit. Inclusief onderwijs wordt vaak geärgumenteerd op basis van efficiënte omgang met beperkte middelen, maar het principe blijft onderwijs als een zoektocht naar een samenleving die mensen met uiteenlopende kwaliteiten (lees accidentele variaties op het thema mens) kan leren samenleven. Dat Van Erum de overheid wil aanzetten tot meer investering in onderwijstechnologie, op basis van zijn bevindingen is mooi, maar de vraag ontbreekt, wat de privesector kan bijdragen, om een klimaat te scheppen, waarin zulke investering weer mogelijk is.

  De bronnen die ik raadpleegde, gaan dieper in op de ambities van tech-developers wat betreft de automatisering van leerling-leerkracht relaties en geven inderdaad de intentie aan, meer tijd vrij te maken voor de leerkracht, voor de interactie op een hoger intelligentieniveau. Hoe meer leerkrachten routineuze taken kunnen overdragen aan technologische hulpmiddelen, hoe mer aandacht ze kunnen geven aan complexe menselijke interactie in de klas. Maar de weg daarheen is nog lang, als je afgaat op de het artikel uit New Yorker Magazine dat ik citeer. Waar vind je vandaag nog een klimaat voor investering op lange termijn?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het M-decreet stimuleert leerkrachten en hun omgeving om het onderwijs te innoveren. Zoals je aanhaalt in je bijdrage kan ICT deel uitmaken van die innovatie en misschien zelf helpen bij de differentiatie.
  Wat bij mij op kwam bij het lezen van je bericht was het concept "flipping the classroom" (waarover enkele medestudenten interessante blogberichten hebben geschreven!).
  Kort gezegd gaat het om een "omgedraaide klas", leerlingen krijgen meer regie, zijn het middelpunt van de les en het gebruik van ICT-middelen is vaak essentieel bij deze instructiemethode.

  Het M-decreet vraagt een herdefiniëring van klassikaal onderwijs en een omgedraaide klas biedt misschien een antwoord? Wat denken jullie?

  Geflipte klassen zorgen alvast voor een heel gedifferentieerde instructie en kan er voor zorgen dat de klas wordt aangepast aan de lerende zijn leerbehoeften en niet andersom!

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een geflipte les kan er inderdaad voor zorgen dat leerlingen in de klas actiever zijn doordat een instructievideo meer aansluit op de belevingswereld van leerlingen. Zij kunnen deze video opnieuw afspelen als zij iets niet begrijpen. Deze toepassing draagt bij tot gedifferentieerd onderwijs.

   Het M-decreet vraagt zeker een herdefiniëring van het klassikaal onderwijs en ik denk dat een omgedraaide klas misschien wel een antwoord biedt. Maar toch zijn er een aantal valkuilen hieromtrent.
   Om een geflipte les te integreren in het onderwijs moet de leraar beschikken over bepaalde kennis van ICT. Niet alle leerkrachten beschikken deze vaardigheden. Nog een andere valkuil is dat je niet alle lessen kunt verfilmen. Zo bestaan er ingewikkelde meetkundige constructies die je niet kunt uitleggen in een video van bijvoorbeeld 7 minuten.

   Met vriendelijke groeten,
   Maxim

   Verwijderen