vrijdag 29 maart 2013


Atheneum versterkt digitaal netwerk

Samenvatting artikel:
-       Het gebruik van Smartschool wordt meer en meer toegepast in scholen, en terecht ook! Dit gaf het Atheneum van Vilvoorde de inspiratie om nog een stapje verder te gaan..
-       Welke nieuwigheden bedacht de school om de leerlingen te controleren en de ouders van de leerlingen mee op de hoogte te houden van het gebeuren?
o    Als je kind te laat op school komt, dan wordt er naar de ouders een sms gestuurd (spijbelen tegen gaan). Het heeft ook gebleken dat dit systeem werkt en dat de studenten meer op tijd komen!
o    Het rapport van de leerling komt online waardoor ouders dit ook kunnen nakijken. Dit had ook reeds zijn nut omdat tijdens een hevige sneeuwval geen rapporten konden afgehaald worden, thuis konden de leerlingen en ouders deze dus wel raadplegen.
o     “‘Met de nieuwste technieken zullen de ouders hun kinderen beter kunnen volgen bij alles wat het schoolleven betreft. Afwezigheden, taken en toetsen, lesonderwerpen, organisatorische mededelingen en het rapport kunnen de ouders nu dankzij verschillende modules rechtstreeks te weten komen', legt coördinator Wietse Coolen uit.”
-       Daarnaast is er ook een proefproject aan de gang, het gebruik van een digitale agenda voor de 3de graad. “‘De leerlingen hoeven zelf geen lessen meer in hun agenda in te schrijven, maar vinden bij thuiskomst alle informatie op het intranet. Ook de ouders kunnen deze informatie raadplegen. Aan het einde van het schooljaar gaan we deze digitale proefprojecten evalueren en waar nodig bijsturen', besluit Wietse Coolen.“

Vooral de digitale agenda vind ik wel een groot voordeel, zo leren leerlingen werken met een agenda en kunnen ze een mooi overzicht houden over hun verplichtingen. Daarnaast heeft het online systeem al zijn voordelen bewezen en zal het naar de toekomst toe meer gebruikt worden. Het is ook handig dat alles op één online site staat, het is dus een verzameling van cursussen, aankondigingen en praktische informatie.

Meer info:

2 opmerkingen:

  1. Uit mijn persoonlijke ervaringen op de stageschool besluit ik dat de agenda door de leerkrachten wordt ingevuld, en dat leerlingen zich op vlak van planning "hulpeloos" opstellen en hun verantwoordelijkheid inzake tijdsbesteding afwimpelen. Dat vind ik wel jammer en een gemiste leerdoelstelling. Als volwassenen dienen we immers wel in staat te zijn om gepast met onze tijd om te gaan. Wat niet op de electronische leeromgeving wordt aangekondigd, 'vergeten' de leerlingen die ik in de stageschool heb ontmoet echter; ze doen zelfs geen moeite.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Het lijkt een goed idee om de ouders voldoende op de hoogte te houden maar men moet voorzichtig zijn en zorgen dat de kinderen niet té veel controle krijgen. Leerlingen moeten ook een zekere vorm van vrijheid hebben, in mijn ogen toch. Een online agenda is zeer goed gezien zodat leerlingen niets vergeten en het excuus "het stond niet in mijn agenda" kunnen gebruiken maar het neemt een deel van de eigen verantwoordelijkheid weg wat ze ook moeten leren natuurlijk.

    BeantwoordenVerwijderen