maandag 11 maart 2013

Programmeren: de nieuwe American Dream

De informatica- wereld bruist en hunkert tegelijkertijd naar jonge talenten en frisse geesten om het plaatje te vervolledigen. De toekomstmogelijkheden van een carrière vandaag liggen volgens Bill Gates, Mark Zuckerberg en Will.I Am tussen de bits en bytes. Zo klinkt het "Elke leerling zou op school de kans moeten krijgen om te leren programmeren". Leren programmeren zou naar mijn mening een vaststaand gegeven dienen te zijn binnen het onderwijspakket en zelfs binnen de leerplannen. Zoals 'Leren leren' is 'Leren programmeren' in deze tijd even belangrijk. De arbeidsmarkt eist bijna dat je als net afgestudeerde kennis en ervaring hebt van informatica. En oh nee, niet enkel basis, een diepgaande en gespecialiseerde 'know-how' brengt je naar het Mekka van de IT- industrie. 

Vandaag met het grote scala aan sociale media, die een invloed hebben op alle aspecten van ons leven, ons leven in principe op bepaalde manieren beheersen en regelen... vormen een onmisbaar gegeven binnen ons oh jawel, denk- leef- en handelingskader. The Open Source movement- en golf waarbij iedereen vrij, gelijk en zonder kosten kan participeren en produceren, leiden ertoe dat zowel jongeren als ouderen een actieve deelname dienen te bieden om de markt verder uit te breiden. Als we al bij al wel van een markt kunnen spreken. Er is wel degelijk aanbod én vraag maar de kosten en het prijskaartje ligt laag voor gebruikers. User- generated- content zoals Youtube, Wikipedia en sociale media maken de samenleving meer democratisch. Iedereen heeft toegang tot alle informatie, iedereen heeft het recht informatie aan te maken, te verspreiden en te delen... vandaag heeft iedereen het RECHT op een stem. Weg met die dogma's, weg met de top- down democratie... welkom buttom- up beweging waarbij recht op vrijheid van meningsuiting en inspraak centraal staan.

Anyway, ik wijk af. Het gaat hier dus voornamelijk over het gegeven dat programmeren een vast deel zou moeten zijn binnen het lessenpakket van leerlingen. Nu internet in steeds meer lagen van het leven indringt, wordt software met de dag belangrijker. Vooral op mobiel vlak zijn er nog vele markten open voor jonge, nieuwe en kritische geesten die hun denkkaders, ideeën en acties kunnen ontplooien. Er is een tekort aan goede IT'ers, deze worden namelijk meestal vliegensvlug weggepikt op de arbeidsmarkt, net zoals wiskundigen en fysici. Hoe komt dat? Dit vormt een probleem, maar waar ligt de oorzaak? Misschien omdat het niet expliciet wordt aangeprezen binnen het onderwijs... Hier dient aan gewerkt te worden om meer jongeren een kans te geven, hun 'mind' open te trekken en hun droom te laten uitkomen.

<Yasmin Spaens>

'What most schools don't teach.'

http://www.youtube.com/watch?v=s0SWnHizKto

5 opmerkingen:

 1. Leren programmeren een mooie vooruitzicht.
  Maar wat zien we dikwijls in scholen, alles moet toepasbaar zijn. Ik zie het me zo voor mij een vak programmeren. Iedereen krijgt de mogelijkheid om C++, VB,... te leren op school. Echter voor te programmeren is het eerder belangrijk om de analytische vaardigheden en logica beter te ontwikkelen. Het is mooi als je een programmeercode kent, maar op termijn zal er weer een nieuwere komen. Als je dan de concepten en logica van programmeren begrijpt zal dit steeds dezelfde denkoefening zijn. Als je enkel de codes kent zonder de achterliggende gedachten, kan je wederom beginnen met leren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Daar ben ik het volledig mee eens! Het is inderdaad een utopische visie om alle jongeren te leren programmeren en er is inderdaad nog veel werk aan de winkel. Maar dat neemt niet weg dat we er wel kunnen naar streven. Dit zal uiteraard veel tijd, energie en aanpassing vergen maar ik vind het persoonlijk wel een zeer goed idee op langere termijn. Maar zoals alles binnen het onderwijs zijn het beleid, het overleg en de vaagheid storende factoren die concrete vooruitgang in de weg staan.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik vind die video eigenlijk té mooi om waar te zijn. Zoveel sterren die er een utopie van maken zomaar gratis en voor niets...

  En als je een beetje op het internet rondneusd, merkt men direct dat die Hadi Partovi, eerste sponsor en vooral de stichter van code.org, aan het hoofd staat van Ilike (muziek dat je mag beluisteren via merken zoals Itunes (Apple) of Windows Media Player (Windows)) of dat Codeacademy partner is van Twitter, Evernote, Box, Facebook, Youtube,enz.

  En, ten slotte, als je de "Terms of services" aandachtig leest, merk je onmiddelijk dat het hoofddoel van zo'n grote campagne heel duidelijk is : nieuwe talenten vinden aan wie men hun ideeën kan stelen of van wie men de uitvindingen commerciëel kan gaan gebruiken.

  Kortom, het idee is dus wel héél positief, maar het is opnieuw een andere manier om mensen van kindsaf afhankelijk te maken van grote merken zoals Windows, Apple, enz.

  iLike : http://en.wikipedia.org/wiki/ILike
  Partners : http://techcrunch.com/2013/02/19/codecademy-partners-with-twitter-evernote-box-and-others-to-offer-a-suite-of-new-api-lessons/
  Terms of services code.org. : http://www.code.org/tos

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Leg je met de stelling "iedereen zou de kans moeten krijgen om te leren programmeren" en door het voorstel om programmeren standaard op te nemen in het lessenpakket geen al te zware druk op de leerlingen die programmeren helemaal niet leuk vinden? Nieuwe media en mobiele technologie gebruiken is vast 'cool' en een ongelooflijk 'venster op de wereld' (van informatie, gemeenschap, enz.), maar het eigenlijke programmeren zullen velen behoorlijk saai vinden, vrees ik. Ik zou voorstellen om te beginnen met een vak te introduceren dat de mogelijkheden van diverse types software en/of 'mobile devices' in de verf zet, weliswaar in een mix van abstractie (conceptuele kennis veroudert minder snel) en toepassingen (zodat de concepten concreet vorm krijgen). Met de nadruk op innovatief gebruik en interactie tussen media. Ik denk dat velen (waaronder mezelf) amper beseffen "wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is" (typische reactie van verbazing van iemand die niet 'mee' is met de nieuwste ontwikkelingen).

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Tijdens mijn zoektocht naar een interessant artikel voor mijn blogbericht stootte ik op een artikel op de website van Knack dat naar mijn mening hier wel op zijn plaats staat. Het gaat over een naschoolse activiteit waarbij jongens en meisjes tussen 7 en 18 jaar leren programmeren, websites maken, apps ontwikkelen en zoveel meer. Deze organisatie, CoderDojo genaamd, is volledig gratis en wordt gerund door vrijwilligers. Op 2 februari vond de eerste Dojo plaatst. Ook liggen er data vast voor de maanden maart, april en mei en volgens organisatrice Martine Tempels zijn heel wat jongeren geïnteresseerd om hieraan deel te nemen.
  Dit is naar mijn mening een duidelijk signaal dat jongeren echt wel geïnteresserd zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat leerlingen de filosofie van het programmeren leren kennen en niet zozeer de taal van één of twee programma's. Vanaf het moment dat je het idee van programmeren begrijpt, zou je in principe met eender welk programma moeten kunnen werken. De taal ervan kan je altijd wel ergens terugvinden.
  Of dit nu al dan niet moet opgenomen worden in het programma, daar ben ik niet helemaal uit. Voor de ene studierichting misschien wel voor een andere dan weer niet. Wel zie ik mogelijkheden met de vrije uren. Elke school heeft wel één of twee uren die ze zelf kunnen invullen. Op onze school bijvoorbeeld doen we dit met projectweken waarbij een leerling kan kiezen voor een project. Een project 'programmeren' lijkt mij dan ook een interessant idee.

  Link artikel: http://datanews.knack.be/ict/opinie/she-goes-ict-blog/i-have-a-dream-coderdojo/article-4000237671260.htm

  BeantwoordenVerwijderen