donderdag 14 maart 2013

beleid en ICT


In een onderzoek omtrent lerarenopleidingen en het goed aanleren van ICT vaardigheden aan de leerkrachten in opleiding, en of deze student-leraren deze aangeleerde vaardigheden zelf kunnen overbrengen op hun eigen leerlingen, worden eerder negatieve conclusies getrokken. Blijkbaar worden ICT vaardigheden niet voldoende aangeleerd, en is het voor de leerkrachten in opleiding niet in voldoende mate mogelijk ICT aan te wenden op school omdat de infrastructuur ontbreekt (1).

De eerste conclusie strookt met de opmerking van prof. Questier in de colleges dat drie studiepunten voor een vak als onderwijstechnologie veel te weinig is (2). Uiteraard zijn dit beleidskeuzes van hogerhand waartegen men als voorstander voor het gebruik van ICT op school enkel kan protesteren.

Voor de tweede conclusie werd eveneens bevestiging gevonden. In een gevalstudie aan een Koninklijk Atheneum in Hasselt werd aan het licht gebracht dat ICT infrastructuur duur is, dat scholen dit zelf moeten bekostigen, en dat dit financiële aspect een belangrijke hinderpaal is bij het uitbouwen van een goede ICT omgeving (3). Ook hier liggen beleidskeuzes van hogerhand aan de basis van verscheidene problemen. Hierop aansluitend kan ik een gesprek vermelden met een voormalig ICT coördinator in een middelbare school, die ondertussen van job veranderde. Hij stelde het zo: 'de wereld verandert snel, en het onderwijs kabbelt rustig voort'. Uiteraard is dit zeker het geval voor ICT, alles is snel verouderd. Het beleid zou hier rekening mee moeten houden en meer geld moeten uittrekken voor ICT op school, en dat geld ook beter beheren. Open source software is alleszins een zeer aantrekkelijke optie om met minder geld meer up to date te zijn.

Blijkbaar hebben wij hier in België/Vlaanderen toch een probleem met het beleid op het gebied van onderwijs, in dit geval ICT? Of zijn dit slechts schoonheidsfoutjes in het beleid van een land met uitstekend onderwijs?     


Bronnen

1: Tondeur, van Braak, Voogt & Fisser  'Hoe verwerven studentleraren competenties die leiden tot ICT-gebruik in de klas: een exploratieve casestudy in drie Vlaamse lerarenopleidingen'  Tijdschrift voor hoger onderwijs 2011 (29) 3 URL:  https://biblio.ugent.be/record/2950356  geraadpleegd: 14/03/2013

2: Colleges OnderwijsTechnologie, lerarenopleiding, 2013, prof. Questier

3: Van Mol 'Op weg naar de integratie van ICT in het leerproces' eindverhandeling in 2007 aan de Universiteit Hasselt URL: https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/handle/1942/3115?mode=full&submit_simple=Show+full+item+record  geraadpleegd: 14/03/2013

1 opmerking:

  1. Bij gebrek aan geld om allerlei computers e.d. aan te kopen "voor elke leerling", is het misschien een goed idee (en dit zelfs indien er voldoende geld aanwezig is!) om een vak(je) te geven over ICT (zowel beschrijvend, wat bestaat er, als conceptueel, wat kan je met ICT doen)? In tijden van schaarste is men creatiever dan in tijden van overvloed, toch? Dit is overigens geen pleidooi voor minder ICT-budget, maar wel voor verstandiger gebruik van ICT. Keep thinking! ;-)

    BeantwoordenVerwijderen