dinsdag 12 maart 2013

Een tolk voor doven via internet!
Een doventolk via internet? Het kan! De Vlaamse Overheid heeft een project gelanceerd waarbij doven via webcam een tolk kunnen inschakelen voor een vlottere communicatie met hun omgeving. [1]

 


Gespecialiseerde software


De Vlaamse Overheid heeft gespecialiseerde software aangekocht om de communicatie van dove mensen met hun naaste omgeving te vergemakkelijken: praten met familie, vrienden, de dokter, een helpdesk opbellen of spreken met een advocaat. [2]


a. Dove – afstandstolk – persoon

Via een webcam of een smartphone met ingebouwde camera kunnen dove personen een beroep doen op een afstandstolk. De tolk neemt contact op met de persoon met wie de dove wil communiceren en vertaalt gebarentaal naar het Nederlands, en omgekeerd. [2]

b. Persoon – afstandstolk dove

Ook het omgekeerde is sinds kort mogelijk! Het Communicatie Assistentie Bureau (CAB) heeft een speciaal telefoonnummer geïnstalleerd. Horende bellers kunnen via dit nummer contact nemen met de afstandstolkendienst. De horende vraagt aan de dienst om contact te nemen met die bepaalde dove persoon. [4]


Voordelen


Volgens Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) biedt het nieuwe systeem heel wat voordelen.
 • Dove mensen kunnen een tolk inschakelen op het moment dat zij het nodig vinden.
 • Het is minder tijdrovend dan communicatie met geschreven tekstberichten.
 • De tolken kunnen vanuit één plaats dove mensen op verschillende locaties helpen. Ze hoeven zich dus niet te verplaatsen en kunnen meerdere mensen hulp verlenen.
 • Het kan de werkgelegenheid van dove mensen stimuleren omdat de dove werknemer zich minder zorgen moet maken over communicatieproblemen met horende collega's en klanten.
 
Alle doven die de Vlaamse gebarentaal kennen, kunnen het systeem gebruiken.
MAAR... Er wordt nog onderzocht of het ook bruikbaar is voor doven en slechthorenden die de Vlaamse gebarentaal niet machtig zijn.


Noodnummer 112


De overheid denkt eraan om een applicatie te ontwikkelen om het nummer 112 via je i-phone of tablet te kunnen bereiken. Dat systeem zou dan door zowel dove als horende mensen kunnen gebruikt worden.
Als dove mensen die applicatie gebruiken, zou men werken met een systeem dat ‘alarm-chat’ genoemd wordt. De Federatie van Vlaamse Doven Organisaties (Fevlado) vraagt om op termijn ook via afstandstolken te kunnen werken met die applicatie. [3]
 Een simultane vertaling van de lessen in gebarentaal?
Think out of the box!
Think about the future!


Meer informatie?


Bronnen

[1] Euromut onafhankelijk ziekenfonds, Nieuw: tolk voor doven via internet, <http://www.euromut.be/ContentServer/particulieren/nieuws/nieuws.news-doventolk>, geraadpleegd op 12 maart 2013.
[2] De redactie.be, Doven kunnen tolk krijgen via het internet, zondag 30 september 2012, <http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.1443249>, geraadpleegd op 12 maart 2013.
[3] Federatie van Vlaamse Doven Organisaties, Wanneer wordt het nummer 112 toegankelijk?, <http://www.fevlado.be/fevlado-vzw/nieuws-prikbord/actualiteit/?d=175>, geraadpleegd op 12 maart 2013.
[4] Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw, Vanaf nu kan een horende gebruiker gemakkelijk telefoneren naar een dove gebruiker, <http://www.cabvlaanderen.be/f_nieuws.aspx?pag=nieuws>, geraadpleegd op 12 maart 2013.


8 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat de Vlaamse overheid de dienstverlening naar burgers tracht te verbeteren is positief. Men kan er gebruik van maken indien men wil. Doch beschikt iedere burger over alle ICT benodigdheden? Het kan niet zijn dat je hier een opdeling maakt door. Voorts stel ik me de vraag wat de keerzijde van medaille herbergt. Ik ben een voorstander van ICT projecten die cliënt/burger ten goede komt (denk aan de kruispuntbanken). Naar mijn bescheiden mening mag men met ICT projecten in de welzijnssector het menselijke aspect niet uit het oog verliezen. Daar dit mijn inziens de hoeksteen is van een menswaardig bestaan. Wellicht zal het kabinet hiermee rekening houden gedurende de tussentijdse evaluatie van het gevoerde beleid. Ik wens ze verder alle succes met hun project.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Dit lijkt me inderdaad nuttig. Dit project kan volgens mij doorgetrokken worden naar tolken in het algemeen via het internet. Zo maakte ik tijdens mijn stage bij Slachtofferhulp heel veel gebruik van tolken, dit was organisatorisch niet altijd gemakkelijk. Een beschikbare tolk online zonder dat deze zich daarvoor fysiek moet verplaatsen en je dus een afspraak moet maken, lijkt me zeer nuttig.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Naar mijn mening is dit een prachtig initiatief! Handig voor zowel gebruikers als de tolken zelf (die zich niet meer constant moeten verplaatsen, dus ook goed voor het milieu). Dit geeft dove en slecht horende meer kansen binnen onze maatschappij. Op de VUB worden ook tolken ingeschakeld om lessen te tolken voor dove studenten maar met dit initiatief merken de andere studenten in de les hier niets van op! Ik ben benieuwd naar de verdere uitwerking van het project!

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Mooi initiatief, maar de praktisch implementatie is moeilijk.
  Een goede 3G dekking is in België nog steeds niet echt voorhanden. Je zit nogal veel op edge. Gevolg is dat streaming van beelden nogal in brokken gebeurd. Iets wat misverstanden kan teweegbrengen bij een gebarentolk. In een sterk verstedelijk gebied (Bijv. Brussel) zal dit perfect lukken. (Wegens goede dekking). In andere plattelandsdorpen of afgelegen plaatsen zal dit problemen vormen.
  Maar als dit project goed aanslaat, zal men ook wel aan dit probleem gaan werken. Dus de toekomst voor de doven,... ziet er goed uit.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Hele leuke initiatief ! Maar er word wel niet gezegd hoeveel het gaat kosten... Want een gratis aanbieding zou ik toch wel vreemd vinden.

  Ook zou men misschien op lange termijn moeten denken en e-learning lessen voorstellen aan personen die veel contact hebben met mensen zoals dokters, administraties, enz.

  Volgens mij, zouden ze dus op 2 manieren te werk moeten gaan : tolken voorstellen, maar ook lessen geven zodat personen minder en minder gebruik zullen moeten maken van tolken en dus zelfstandig zullen kunnen zijn.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Prachtig initiatief natuurlijk. Ik heb ooit een semester les gegeven aan een dove student die regelmatig samen met een gebarentolk naar de les kwam en verder aan mijn lippen hing. Indien HAL, de beruchte computer uit de film '2001: A Space Odyssey' (Stanley Kubrick, 1968), in staat is om te liplezen (beruchte scene...) dan wordt het in 2013 misschien tijd om een toestel te ontwikkelen waardoor deze science fiction uit 1968 effectief werkelijkheid wordt!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wat Wim V. zegt, kan ik beamen. Beeld en boodschap die niet op real time aankomen, kan verwarring veroorzaken.
  Misschien er een extra tool aan toevoegen, zoals een spraak-computer, waar geen tolk maar een computer jouw ingetypte woorden uitspreekt, OF een extra tool waar schrijven van berichten mogelijk is.
  Tine S.

  BeantwoordenVerwijderen