dinsdag 12 maart 2013

Een Ipad voor elke leerling?

De Sint Jozefhandelschool te Blankenberge nam in maart 2012 de beslissing om over te schakelen naar digitaal onderwijs. Zo zouden ze, als eerste school in Vlaanderen, elke leerling (de school telt een totaal van 800 leerlingen) een ipad laten aanschaffen. Op die manier probeert de school te evolueren met de samenleving en aan te sluiten bij de leefwereld van de leerlingen.
Een proefproject werd voorzien en positief onthaald door de leerlingen. Er werd bovendien een afbetaling plan uitgewerkt voor de ouders (ieder trimester een factuur van 40 euro gedurende 3 jaar) zodat dit betaalbaar zou blijven. (1)

Toch dienden een 12tal ouders hiervoor klacht in wegens onduidelijkheid van de kosten en het overleg ervan. Nadat deze ouders gelijk kregen van de Comissie Zorgvuldig Bestuur ging de school in beroep. In september 2012 kregen ze groen licht van de regering om het project toch door te voeren. (2)

Heel deze situatie deed een welles nietes debat oplaaien rondhet invoeren van tablets in het onderwijs.
De argumenten van voorstanders zijn de volgende:(3)
 1. tablets passen bij een nieuwe didactiek: ze bevorderen de samenwerking tussen leerlingen.
 2. uit het proefproject van de school in Blankenberge bleek de motivatie van de leerlingen na het invoeren van de tablets hoger te liggen
 3. tablets sluiten aan bij de digitale cultuur van jongeren
Voordelen die ik zelf nog zie zijn:
 1. leerlingen moeten niet alle cursussen meenemen, minder gewicht 
 2. beter voor het milieu (cursussen moeten niet afgeprint worden)
 3. zaken zoals woordenboeken, rekenmachines, .. kunnen ook allemaal via de tablet
 4. leerlingen hebben toegang tot het internet, leerkracht kan dus creatief voor de dag komen met de les en heeft meer mogelijkheden
 5. informatie is sneller beschikbaar
 6. leren wordt aantrekkelijker
 7. leren binnen en leren buiten school dichter bij elkaar
 8. in overeensteming met de specifieke eindtermen rond ICT
 9. leerlingen die digitaal vaardig zijn leren verstandiger en kritischer omgaan met technologie en zijn bovendien beter voorbereid op de arbeidsmarkt
De argumenten van de tegenstanders zijn de volgende: (3)
 1. tablet is te duur in verhouding tot de mogelijkheden die het biedt voor het onderwijs
 2. gadget voor kinderen van hoogopgeleiden
 3. eerste onderzoeken naar het gebruik van tablets in de school leveren weinig eenduidige informatie op
 4. de 'apps' bieden te weinig bruikbaar materiaal
 5. leerkrachten zijn nog niet klaar om het een plaats te geven in hun lessen
 6. het leidt de leerlingen af van het 'echte leren'
 7. wifi gebruik is schadelijk voor de gezondheid 
Een bedenking die ik mij maak:
Gaan leerlingen niet eerder op allerhande sites zitten gedurende de lessen? Een mogelijke oplossing hiervoor zou zijn dat er een beperking is op de functies. Zo zouden bepaalde sites (zoals facebook) geblokkeerd kunnen worden.

Ruben Van der Linden & Johan Van den Braak (Postdoctoraal onderzoeker bij het FWO Vlaanderen en hoofddocent, beiden verbonden aan de vakgroep Onderwijskunde van de UGent. Ze verrichten al jaren onderzoek naar de plaats van ICT in onderwijs) menen echter dat het debat zou moeten vertrekken vanuit een visie op onderwijs en didactiek. Het gebruik van technologie binnen het onderwijs is volgens hen steeds gekoppeld aan een aantal randvoorwaarden: (3)
 1. succesvolle scholen bekijken de plaats van technologie binnen het curriculum
 2. succesvolle scholen geven leraren de tijd om met de technologie te leren werken
 3. succesvolle scholen bekijken het kostenplaatje
 4. succesvolle scholen denken na over een structurele en organisatorische aanpak
 5. succesvolle scholen vertrekken vanuit een duidelijke visie over het onderwijs, niet vanuit technologie
Hoe het gebruik van tablets in het onderwijs zal evolueren  is nog niet duidelijk, maar zolang we vertrekken vanuit onderwijs en didactiek en niet vanuit de technologie, lijken de vooruitzichten positief.

Bronnen:

 1. Het Nieuwsblad, 02/03/2012, 800 leerlingen moeten verplicht ipad kopen (Blankenberge), http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=6E3MULH5
 2. Knack, 14/09/2012, School in Blankenberge mag ipad dan toch invoeren, http://www.knack.be/nieuws/technologie/school-uit-blankenberge-mag-ipad-dan-toch-invoeren/article-4000177601763.htm
 3. De Standaard, 03/09/2012, Een ipad voor elke leerling?, http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120902_00279885

10 opmerkingen:

 1. Toevallig las ik net een artikel op edudemic.com van Adam Webster met als titel"The harsh reality of the classroom of the future". De auteur van het artikel is leraar in UK en pleit voor het gebruik van Ipad en Apple Tv in de klas, in combinatie met een andere klasopstelling, om leren te bevorderen. Het gaat hier wel over klassen van 16 tot 18 jarigen. Volgens hem heeft de traditionele opstelling met de leraar vooraan afgedaan. De banken zouden in hoefijzervorm of dubbele hoefijzervorm moeten staan en de leraar zou tussen de leerlingen moeten plaatsnemen. Er zou gewerkt worden op Ipad en snapshots van eenieders werk zouden kunnen geprojecteerd worden via Apple Tv. Vermits de leraar tussen zijn leerlingen zit zou hij zien wat de leerlingen zien op het bord en beter kunnen beoordelen of het in de eerste plaats goed leesbaar is en ook of het gepresenteerd is op een manier die de aandacht vasthoudt. Verder zou het werken op Ipads en gebruik van Apple TV voor constante feedback tussen peers kunnen zorgen en dus interactie in de klas fel verbeteren, wat dan weer een gunstige impact op het leren zou hebben.
  Voor- en nadelen van deze aanpak moeten natuurlijk tegen elkaar afgewogen worden maar als deze manier van onderwijs qua kosten haalbaar is zou ze als afwisseling en gecombineerd met de traditionele onderwijsmethode zeker interessante perspectieven bieden. In hetzelfde artikel wordt verwezen naar Nearpod waarover meer info te vinden is op http://www.nearpod.com

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Het zou wel iets mooier zijn als men wel wat veralgemeent. In elke artikel dat je leest komt het product IPAD naar voren. Apple richt zijn pijlen duidelijk op het onderwijs, nu de concurrentie op de tabletmarkt en smartphonemarkt de overmacht neemt. Onderwijs is hierbij een makkelijke melkkoe. Wanneer je met één systeem binnen bent, dan volgt de rest wel. Winst verzekerd dus. Echter zijn er meer als volwaardige goedkopere alternatieven. Hierdoor zou het argument van de kostprijs al serieus verminderen. Tevens blijf je bij apple met closed source software zitten. Waarbij android toch wel open source is.(gratis).
  Besluit tablet kan meerwaarde betekenen, maar dat kan zeker ook met goedkopere alternatieven dan IPAD

  BeantwoordenVerwijderen
 3. @ annemarie: wat is dubbele hoefijzervorm?
  @ wim: volledig akkoord, het lijkt me ook belangrijk dat er bij het nemen van deze beslissing ook gekeken wordt naar alle alternatieven, evt raadplegen van testaankoop. Het gaat dan ook over een serieuze som geld, waar sommige ouders zich misschien geen vragen bij stellen en uiteindelijk meer betalen dan dat ze zouden moeten

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Een buitenste hoefijzer en een binnenste was de opstelling die geschetst werd voor klassen met veel leerlingen. Je zit dan toch nog wel tegen wat ruggen aan te kijken, maar ziet meer gezichten dan wanneer alle banken op rijen staan naar het bord gericht.

   Verwijderen
 4. Misschien wel leuk om te mentioneren. Een groep die dit jaar nog een site hierover maakte : http://projectleertechno.drupalgardens.com/.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik neem nieuwe informatie vaak beter in mezelf op indien ik handgeschreven nota's maak, zeker als het gaat over informatie die nog gestructureerd moet worden, ik maak dan schema's. Laat een tablet deze manier van werken/leren eigenlijk toe? Het lijkt me allemaal nogal passief wat schrijven betreft. Aanraken, schuiven, dat wel. Misschien zegt nu iemand dat schrijven niet meer van deze tijd is. Toch voel ik mij vaak beperkt door het ééndimensionale aspect van electronisch schrijven (tekstverwerkers). De confrontatie met het lege blad ga ik liefst van al met een potlood aan! Eenmaal de eerste ideeën er zijn, dan kan een tekstverwerker van pas komen. Kortom, ik weet het nog allemaal zo niet met die tablets. Uiteraard volledig akkoord wat betreft het gemak om de nodige informatie bij de hand te hebben, geen gesleur met boeken, cursussen, enz.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. ik ga 100% mee akkoord met Peter. Creativiteit gaat het snelst op papier. Denk ook maar eens aan de groepswerken die we maakten bij Prof. van Looy => de conceptmappen werden allemaal gemaakt ... op papier. Het gaat sneller, je kunt met twee, drie tegelijk ideeën spuien.

  ik gebruik zelf http://cmap.ihmc.us (zeker niet het beste programma) maar altijd in een tweede fase.

  Een ander nadeel is beperktere taaiheid (ik geef zelf Nederlands). Wanneer je leerlingen in groepen laat samenwerken, gebruiken ze andere taal dan online. Ik heb niets tegen de IT-jeugdtaal, maar ze mogen best ook vloeiend zijn in het andere 'standaard Vlaams/Nederlands'. Door verbaal samen te werken, komen ze mijn inziens tot een betere taalbeheersing (= beter beheersen van meer registers van de taal).

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik denk dat het ook wel afhangt van mens tot mens. Ikzelf maak ook het liefst zelf handgeschreven nota's, schema's, lijstjes, samenvattingen, etc. Maar ik ken eveneens een heleboel mensen die hele massa's leerstof meteen verwerken in een aantal spinschema's of mindmaps op computers of tablets, en dat zo veel beter kunnen opnemen dan via hun slordige gekribbel op papier.

  In die zin denk ik dat tablets dus inderdaad een meerwaarde kunnen opleveren in de klas, maar als het van mij afhangt moet de tablet eerder een aanvulling/ondersteuning worden, en geen vervanging van pen en papier.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. ik sluit mij aan bij ariane, een tablet per leerkrachtkan een handige tool zijn en een extra dimensie geven aan het lesgebeuren. Het zal de leerlingen meer stimuleren om iets te leren omdat het op een andere en modernere manier naar voor komt.
  Ik ben ook graag iemand dat alles op papier heeft staan, dit kan je niet verliezen door fouten in technologie... Maar een tablet blijft handig om mee te werken, het komt ook professioneler over naar de mensen toe (nu denk ik klantgericht bij personal training).
  Het is een keuze die de school zelf zal moeten maken, ik ben er niet voor! Teveel op een dag naar een scherm kijken heeft ook zo zijn nadelen...

  BeantwoordenVerwijderen
 9. In bovenstaand blogbericht wordt de beslissing van het Blankenbergse college besproken om elke leerling een iPad te laten aanschaffen. Ondertussen zijn er al twee tussentijdse evaluaties geweest van dit project, waarvan de resultaten aan bod kwamen in het artikel “Tablet in de klas ontgoochelt” (Het Nieuwsblad, 24/04/2013). Bij een eerste tussentijdse evaluatie in november bleek dat de hoge verwachtingen niet ingevuld werden. De voornaamste reden hiervoor was het feit dat het lesmateriaal in het algemeen niet aangepast is aan de mogelijkheden van de tablets. Vaak is er een enkel een PDF-versie beschikbaar van het handboek dat vroeger gebruikt werd. Enkele leerkrachten van het college in Blankenberge zijn dan gestart met het ontwikkelen van aangepaste lessen. De daaropvolgende evaluatie, in maart, was reeds positiever. Toch blijkt dat sommige leerlingen de klassieke manier van lesgeven missen. Daarnaast vermeldt het artikel ook dat de leerlingen de iPad ook gebruiken om de leerkracht te filmen in plaats van notities te nemen.

  Professor Lieven De Marez (UGent), die het project in Blankenberge van dichtbij volgt, merkt op dat het project daar vooral steunt op individuele leerkrachten. Dit kan niet het geval zijn indien we de tablet overal willen integreren in het onderwijs. Daarom pleit de professor voor een globale aanpak in Vlaanderen. Minister van Onderwijs Pascal Smet werkt samen met de Vlaamse Onderwijsraad aan zo’n globale visie. Volgens de minister kan het nog 5 à 10 jaar duren vooraleer alle leerlingen een tablet gebruiken op school, aangezien deze nieuwe manier van onderwijzen een andere opleiding van de leerkrachten, het ontwikkelen van nieuwe software en het uitrusten van schoolgebouwen voor multimedia vraagt.

  Hiernaast sluit ik mij volledig aan bij jullie meningen: ik denk dat de tablet best wel een interessante, ondersteunende functie kan hebben in het onderwijs en het onderwijs gevarieerder kan maken, maar voor mij hoeft de tablet geen hoofdrol te spelen in het onderwijs. Ik ben ook nogal gehecht aan pen en papier en denk dat deze werkwijze zeker niet mag verdwijnen uit het onderwijs. Er zullen natuurlijk leerlingen zijn de leerstof ook goed kunnen opnemen als ze werken met een tablet, maar wat dan te doen met leerlingen die beter studeren als ze eerst dingen noteren en schematiseren? Ik denk dan ook dat er, vooraleer er beslist wordt om de tablets algemeen in te voeren, moet nagedacht worden over welke invloed dit heeft op de studie- en leermethodes van de leerlingen.

  Verder vind ik het wel goed dat de minister beseft dat de leerkrachten een andere opleiding moeten krijgen, indien men overal met tablets gaat werken. Niet elke leerkracht is even goed in het werken met de nieuwe technologie (ook jonge leerkrachten niet) en kan, zoals die enkele leerkrachten in Blankenberge, zelf aangepaste lessen maken voor de tablet, dus hier moet zeker aandacht aan besteed worden!

  Bron: MOERMAN, B. (2013). Tablet in de klas ontgoochelt. Het Nieuwsblad, 24/04/2013, p. 12.

  [Geraadpleegd op http://academic.mediargus.be/pg/remote_article/54336596?criteria_key=E8F7CB71E79C78CA5120EA07611D890B&navigation_key=E8F7CB71E79C78CA5120EA07611D890B&popup=yes, 26/04/2013]

  BeantwoordenVerwijderen