dinsdag 30 april 2013

Alle leraren moeten straks met ICT leren werken

Het thema 'ICT in het onderwijs' is alom aanwezig. Ook het maandblad 'Klasse' publiceerde in april een interessant artikel hierover.

Samenvatting

Het artikel bouwt voort op de nieuwe maatregel in het katholiek onderwijs om informatica niet meer als een apart vak te geven in de tweede en derde graad van het bso- en tso-onderwijs, maar te integreren in de andere lessen. Hans de Four reageert hier positief op.

Volgens Hans de Four zal er snel een generatie komen die al vanaf de kleuterklas zal leren omgaan met alle soorten technologie. Hij gelooft sterk in het aanleren van de basiscompetenties ICT aan kinderen vanaf de basisschool. In de eerste graad van het secundair onderwijs staat ICT al tussen de vakoverschrijdende eindtermen, maar dit wordt in elke school anders aangepakt. Zo bestaan er vele scholen, waarin de andere leerkrachten (dus geen informaticakeerkrachten) zich niet genoeg bezig houden met ICT in de klas. Hans De Four ziet hierin een groot probleem. Elke leerkracht zou een basisvaardigheid ICT kunnen gebruiken en zou zichzelf moeten bijscholen, om zo ICT een belangrijke plaats in de klas te geven. Hij pleit ook voor een uurtje 'mediawijsheid' in de 2de graad om de kinderen aan te leren hoe ze veilig moeten surfen, omgaan met de sociale media en kritisch moeten kijken naar artikels. Zo'n vak zou ook meer interesse van de meisjes opwekken, aangezien zij vaker sociale media zouden gebruiken dan jongens. Het aparte vak 'informatica' zou hier niet genoeg aandacht aan besteden.

Een belangrijk punt zou het 'programmeren' moeten zijn, vindt Hans de Four. Niet het stereotype dat we hebben van geeks die computerspelletjes maken, maar het programmeren in het dagelijkse leven: apps ontwikkelen, websites ontwikkelen, ....

Ter conclusie, Hans de Four pleit voor een basiskennis ICT bij alle leerkrachten en ook het gebruik van ICT in alle lessen, een vak 'mediawijsheid' waarin de kinderen leren hoe ze veilig en kritisch kunnen omgaan met wat er zich afspeelt op internet.

Reflectie:

ICT is weldegelijk een niet meer weg te denken fenomeen. Toen ik nog op school zat, was enkel het vak informatica een vak dat zich bezig hield met ICT. Leerkrachten gebruikten geen computers bij het lesgeven. Vandaag zijn youtubefragmenten, beamers, smartborden, enzo precies niet meer weg te denken uit het onderwijs. Hier ben ik in het begin van mijn lesgeven erg van geschrokken. Letterlijk alles wordt online ingevuld: hun agenda, hun puntenboek, hun afwezigheden, hun huistaken, enz. Niet meteen vanzelfsprekend, maar toch heel praktisch als je ermee weg bent. Ook lesgeven met visueel materiaal is niet meer weg te denken.

Nu sta ik er misschien niet bij stil dat dit niet voor elke leerkracht vanzelfsprekend is. Ik ben er 23, maar hoe zit dat met leerkrachten die al 20,30,40 jaar in het onderwijs staan? Zij kregen hun leerstof toch ook zonder al die ICT aangeleerd? Waarom zouden we verwachten dat ook zij zich aan onze ICT-generatie aanpassen?

Hans de Four spreekt over basiscompetenties ICT, maar deze term lijkt me toch wat vaag. Wat is de basis en waar wordt het al moelijker? In zijn artikel heeft hij het over spreadsheets en tekstverwerkers. Shoot me, maar ik weet niet waarover hij het heeft. Zelf ben ik al blij als ik op internet geraak, mijn beamer aan het werken krijg en mijn geluid het niet begeeft. De basis dus.

Een vak 'mediawijsheid' in plaats van 'informatica' lijkt me dan wel een goed idee. Ikzelf heb een vage herinnering aan rare getallen in de informaticales. Iets in de trand van nulletjes en eentjes. Ik herinner me hier niets over. Als ze dan toch in aanraking komen met de sociale media en internet (ook vaak omdat we het van hen verwachten), leren ze maar beter hoe ze er veilig mee moeten omgaan. Jong geleerd, oud gedaan. En later, als ze studenten worden, zullen ze maar al te blij zij dat ze hebben leren omgaan met bronnen kritisch te bekijken en veilig surfen. 

Ik pleit dus ook voor een basiskennis ICT bij leerkrachten en aparte vakken mediawijsheid om kinderen verstandig te leren omgaan met ICT, maar ICT absoluut integreren in de les lijkt me erover. Als het vroeger ging, zal het nu toch ook lukken?

Bron:

de Four, H. (2013). Alle leraren moeten straks met ICT leren werken . Klasse234, 7.

Klasse (2013). Alle leraren moeten straks met ICT leren werken. [ONLINE] geraadpleegd op 30 april 2013 via:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten