zaterdag 27 april 2013

Help, welke app?


Samenvatting

Ik heb gekozen voor de bespreking van een soort van “Checklist for apps” omdat tablets en smartphones een gegeerd onderwerp zijn zowel op deze blog als in het onderwijs. Er zijn verschillende apps gecreëerd om bij te dragen tot de educatieve ondersteuning van onderwijsvakken. Daarom is het belangrijk dat de app die je als leerkracht kiest handig te gebruiken is en leerlingen helpt in hun leerproces. Een app moet volgens het artikel bestaan uit volgende kenmerken:
 • flexibel,
 • stabiel,
 • makkelijk in gebruik,
 • gebruik maken van zowel tekst als beeld,
 • periodieke updates uitoefenen,
 • ....

In het artikel wordt C. Badure, media en technologie specialist aan Nebraska's York Public Schools, aangehaald waarbij hij aangeeft dat je je beter kan focussen op enkele apps die bruikbaar zijn in je lessen dan zoveel mogelijk apps te downloaden en ter beschikking te stellen van de leerlingen. Zelf gaat hij op zoek naar apps en onderwerpt die aan een praktijktest bij enkele leerlingen om na te gaan of het de leerlingen bevalt. Maar ook wordt er opgemerkt dat de app moet aantonen waar de moeilijkheden van de leerlingen liggen zodat je als leerkracht verder kan werken aan die zwakkere punten.

Reflectie

Om de leerlingen nuttig gebruik te laten maken van de tablet of eventueel een smartphone in de les, kan je als leerkracht beroep doen op verschillende bestaande apps die zowel educatief als lucratief zijn voor leerlingen. Het aanbod van apps is groot en sommige onder hen zijn goed bruikbaar in de klas. Een te groot aanbod van apps in de klas kan leiden tot verwarring bij leerlingen en leerkrachten. Less is more of overdaad schaadt zijn enkele woordspelingen die spontaan in me opkomen. De bedoeling van de apps in de klas is om leerlingen actief met ICT te laten werken, maar naar mijn mening is het vooral de taak om leerlingen aan te leren hoe ze met ICT kunnen werken en ze de vaardigheden bijbrengen om later zelf aan de slag te gaan met verschillende ICT- toepassingen. Het is voornamelijk de bedoeling leerlingen zelf aan de slag te laten gaan en proefvriendelijk te laten ondervinden hoe ze met ICT kunnen werken, gebruikmakende van apps. In dat op zicht vind ik dit artikel wel een goede aanzet om meer onderzoek te doen naar het doel, de mogelijkheden en ervaring van apps in het onderwijs. In het artikel van J. Schreurs kwam ook aan bod dat het integreren van ICT in het leerproces van de leerlingen een van de grootste uitdagingen is voor de scholen in Vlaanderen. Hoewel we vandaag in een wereld leven waar ICT niet meer is weg te denken, wordt er de vraag gesteld of de ICT-lessen op scholen en in richtingen nog wel zinvol zijn geacht (zie de discussie rond het afschaffen van het vak ICT in het katholiek onderwijs). Maar om dit op te vangen, zouden de ICT-vaardigheden worden aangeleerd in de andere vakken. Om het wegvallen van het vak ICT te kunnen opvangen door andere vakken, dient er voldoende gebruik te worden gemaakt van ICT in de overige lessen en dienen leerkrachten zelf de aangebrachte ICT-vaardigheden en –toepassingen onder de knie te hebben. Nu tablets de nieuwe hype is voor het onderwijs moeten leerkrachten inspelen op die trend en gebruik maken van de veelvuldige toepassingen die er bestaan. Het gebruik maken van een checklist voor het downloaden van apps is dan zeker een goede start om als leerkracht zelf op zoek te gaan naar bruikbare apps die op maat zijn van de leerlingen en die de leerstof op een leerrijke manier ondersteunt. En natuurlijk kan je in de appstore ook altijd nagaan of een app wordt aanbevolen of niet, maar door best practices van leerkrachten zullen er wel algemene eisen kunnen worden opgesteld die dicht aanleunen bij de behoeftes van het hedendaagse onderwijs op maat van elke leerling.
Positieve punten:

 • Als leerkracht ben je niet altijd goed op de hoogte van ICT en de mogelijkheden van het gebruik van ICT in jouw lessen. Niet iedereen kan in alles uitblinken, en dan is een leidraad van tips en tricks voor apps wel een aanrader. Het positieve aan het artikel is dat ze niet beginnen bepaalde apps die je als leerkracht beter zou aanschaffen, te promoten. Ze blijven neutraal en geven enkel aan dat je als leerkracht eerst moet nagaan wat de randvoorwaarden zijn voor de app die je wil en dan nagaan of de gevonden app wel voldoet aan enkele basiseigenschappen. 
 •  Je krijgt onderaan het artikel een link naar reviews over apps voor de Ipad. Door als leerkracht al bewust op zoek te gaan naar apps die passen binnen je vakgebied kan je al wat meer zin geven in de zoektocht naar het gebruik van ICT in de lessen. 
 •  In het artikel wordt er aangegeven dat de apps echt dienen getest worden bij studenten om na te gaan of ze geschikt zijn voor een klassituatie.
 •  Door het gebruikmaken van tablets en apps kan je ook differentiëren en leerlingen oefeningen op maat aanbieden. Zo wordt er in het artikel aangehaald dat een app ook de moeilijkheden van leerlingen moet kunnen blootleggen zodat leerkrachten kunnen ingrijpen en de leerlingen waar nodig bijsturen met oefeningen die meer op maat zijn. 
 •  Het artikel legt ook de nadruk op fijne maar educatieve apps zodat ICT op een leuke manier wordt geïntegreerd in het lesgebeuren en de leerling verschillende vaardigheden en kennis kan opdoen.
Negatieve punten:

 •  Een negatieve punt, wat ik zeker een belangrijk punt vind, is dat het artikel heel oppervlakkig blijft. De lijst aan eisen voor een app is een basis, maar is nog niet voldoende bij het zoeken naar een goede app voor je les. Zelf ben ik ook helemaal geen ICT-kenner, waardoor ik zelf ben vastgelopen in mijn zoektocht naar andere artikels omtrent basisvereisten voor het gebruik van apps in het onderwijs. 
 • De eigenschappen die in het artikel worden opgesomd zijn mijns inziens te beperkt.
 •  Als leerkracht wordt je niet veel wijzer in het aanbod van apps door dit artikel wat wel spijtig is.
Zelf ben ik ook op zoek gegaan naar enkele sites met educatieve apps die leerkrachten kunnen raadplegen. Via KlasCement,  http://www.klascement.be/apps/bijdragen/pagina/2/http://www.klascement.be/apps/bijdragen/pagina/2/, zijn er al enkele voorstellen gedaan, maar ook op andere sites is er een enorm aanbod aan mogelijkheden voor educatieve apps.
Enkele pagina’s waar educatieve apps op terug te vinden zijn:


Bronnen:Geen opmerkingen:

Een reactie posten