dinsdag 30 april 2013

'Framing the School Technology Dream'
‘Framing the School Technology Dream’

Tijdens het onderzoek dat ik deed voorafgaand aan deze opdracht ontdekte ik hoeveel advertenties er wel niet zijn op het internet die adverteren met het feit dat onderwijstechnologie het onderwijs niet alleen efficiënter kan maken maar voor de docent tijdbesparend kan zijn. Direct vroeg ik mij af in hoeverre dit klopt, omdat ik uit eigen ervaring weet dat technische systemen niet altijd even gemakkelijk te hanteren en te leren zijn. Vanwaar komt dit optimisme?

Larry Cuban spreekt in zijn artikel ‘Framing the School Technology Dream’ over de rol van de media en de invloed daarvan op onze visie over het gebruik van onderwijstechnologie en dan met name de voordelen van het gebruik ervan. Onze visie op technologie in het onderwijs wordt evengoed gestimuleerd en gecultiveerd door de media. Larry Cuban geeft meerdere voorbeelden van advertenties door de jaren heen, die ons beeld over technologie in positieve mate zou hebben beïnvloed. Advertenties verkopen het idee dat door het gebruik van technologische apparatuur leraren efficiënter les kunnen geven, dat het tijdbesparend zou zijn, dat leerlingen beter leren, meer gefocust en gemotiveerd worden te leren. (Cuban, 16-04-2013)

Volgens Larry Cuban moeten we wel rekening houden met de voorliefde van de Amerikanen voor nieuwe technologie en dit gegeven meenemen in onze benadering van advertenties over onderwijstechnologie. Kortom Larry Cuban vraagt de lezer kritisch te blijven als het gaat om beloftes die worden gedaan in advertenties over het gebruik van technologie. (Cuban, 16-04-2013)

Ons idee van voordelen van de technologie is voor een deel afkomstig van wat we horen in de media. Uiteraard moeten we de geschiedenis hiervan en de oorsprong van het idee achter deze advertenties meenemen in ons eigen oordeel, maar schuilt er niet ook een bepaalde waarheid in dat de technologie ons lesgeven kan vergemakkelijken? Volgens velen is de tijdbesparing en efficiëntie die de technologie ons docenten zal geven een vaststaand feit, zoals herhaaldelijk wordt aangegeven op de site visieopleermateriaal.nl. (ten laatste geraadpleegd op d.d. 28-04-2013). Op deze site staan meerder filmpjes over de voordelen van het gebruik van onderwijstechnologie.

Het is echter wel van belang genuanceerd naar deze site en filmpjes te kijken. Ten eerste al vanwege het feit dat de mensen in dit filmpje vanuit hun functie baat hebben bij het positief benaderen van  onderwijstechnologie.  Ten tweede er wordt heel positief gesproken maar wel vaak met een tegenargument of kleine nuance. De geïnterviewde personen geven regelmatig aan dat de efficiëntie en tijdbesparing afhankelijk is van vele factoren. De een zegt het is tijdbesparend maar pas op de lange termijn, de ander zegt wanneer het goed gebruikt wordt dan kan het tijdbesparend zijn. Ook wordt er regelmatig gezegd dat wanneer er meer en meer open software wordt aangeboden en op lange termijn ook steeds meer materiaal gedeeld zal worden door docenten op het web, het uiteindelijk tijdbesparend zal kunnen zijn. Investering is ook noodzakelijk, zo blijkt uit dit filmpje, niet alleen in materiaal maar ook in de professionalisering van docenten op het gebied van onderwijstechnologie. Het is van belang dat er op lerarenopleidingen meer wordt geïnvesteerd en meer nadruk wordt gelegd op het vergaren van technologische vaardigheden.

Het artikel van Larry Cuban en de site visieopleermateriaal.nl sprak mij aan omdat wij ons als mensen snel laten leiden door wat andere mensen zeggen of wat de media beweert, maar ook dat uit deze bronnen duidelijk blijkt dat we te maken hebben met het feit dat de onderwijstechnologie in de kinderschoenen staat. Leraren maar ook beleidsmakers zijn zoekende naar voor en nadelen als het gaat om het gebruik van technologie in het onderwijs. We zien dit duidelijk terug in de media, zoals simpelweg al blijkt uit het aantal artikelen dat op deze blog geplaatst zijn door mijn medestudenten over de voor en nadelen van onderwijstechnologie.

Het artikel van Larry Cuban pleit naar mijn mening voor enerzijds de kritische benadering van de media, anderzijds voor het onderzoek dat docenten op eigen kracht moeten doen om de voor en nadelen zelf te ervaren en een eigen oordeel te kunnen vellen over de efficiëntie en tijdbesparing die de technologie in het onderwijs zou moeten opleveren.

Gekeken vanuit de wetenschappelijke literatuur is het idee van eigen onderzoek doen naar de voor en nadelen nog zo slecht nog niet, denk bijvoorbeeld aan de leerstijlen theorie van Kolb. (Kolb, 1976) Iedereen heeft immers zijn eigen manier van lesgeven en leren. Een leersysteem kan voor de een misschien ideaal zijn voor de ander volledig storend. Naar mijn mening is er daarom wel degelijk iets voor te zeggen dat we als docenten onze eigen weg moeten vinden als het aankomt op het gebruik van technologie, net als dat we als beginnende docenten onze weg moeten zoeken in het geschreven of beter gezegd analoog materiaal. 

We moeten ons niet laten afschrikken door de media, noch laten beïnvloeden op welke manier dan ook, maar op empirische wijze een eigen oordeel vellen en manier vinden om efficiënt en tijdbesparend te werk te kunnen gaan met onderwijstechnologie.
Literatuur en sites:
Cuban, L. (16-04-2013) Framing the School Technology Dream, in advertising, the focus is on better, faster learning.
tip: voor degene die het volledige artikel willen lezen van Larry Curban, je kunt je op de site Education Week gratis aanmelden en daarmee toegang krijgen tot het artikel.

Website visieopleermateriaal.nl (ten laatste geraadpleegd op d.d. 28-04-2013)

Kolb, D. (1976). Learning Style Inventory, Technical Manual. Boston: McBer & Company.
( dit boek is niet online te raadplegen )


Geen opmerkingen:

Een reactie posten