maandag 22 april 2013

Multitasking leidt tot slechtere leerprestaties.
Het artikel dat ik gelezen heb, geeft aan dat multitasking tot slechtere leerprestaties leidt bij studenten. Er wordt onder andere onderzoek gedaan naar de effecten op lange termijn van multitasking op onderwijsprestaties. Hiervoor wordt er gekeken naar het gebruik van verschillende technologieën, zoals Facebook, het versturen van e-mail, instant messenging,… bijvoorbeeld tijdens hoorcolleges. De controlevariabelen in dit onderzoek zijn internetvaardigheden, de gemiddelde cijfers in het middelbaar onderwijs en enkele demografische variabelen (bv. opleidingsniveau van de ouders). De hoofdbevindingen van dit onderzoek zijn voornamelijk dat meer dan de helft van de studenten (69%) sms-berichten verstuurt tijdens (hoor)colleges. Ongeveer één vierde gebruikt Facebook of verstuurt/leest e-mails tijdens de lessen. Het telefoneren tijdens colleges komt niet vaak voor. Volgens dit onderzoek leiden deze activiteiten de studenten af, waardoor zij slechtere cijfers zullen behalen.

De schrijver van dit artikel ijvert niet voor het verwijderen van ICT uit de lessen, maar eerder voor een slim en doordacht gebruik ervan, wat volledig aansluit bij mijn persoonlijke mening.  “Het gaat er ook om hoe technologieën worden ingezet” (Junco, 2012). Wanneer deze technologieën gebruikt worden tijdens de les om informatie te verzamelen, heeft dat een ander effect dan wanneer het voor privé gebruik is en niets met de leerstof te maken heeft. Technologie die niet gerelateerd is aan taken bevordert namelijk cognitieve processen die niet nodig zijn om betekenis te verlenen aan leermaterialen.” Dit leidt allemaal af van de leeractiviteiten en de informatie die wordt doorgegeven wordt niet optimaal opgeslagen in de hersenen.

Met multitasken wordt er in dit artikel verwezen naar “het verdelen van de aandacht over twee taken die niet volgen, waardoor er informatie verloren gaat”. Dit gaat dan bijvoorbeeld over studenten die tijdens de hoorcolleges op hun laptop e-mails lezen, spelletjes spelen, berichten versturen, … Doordat de technologie hier niet op een gestructureerde manier gebruikt wordt, zorgt dit voor afleiding. Met niet- gestructureerde manier bedoelt hij “het uitvoeren van activiteiten die niets te maken hebben met de leeractiviteit”. Hij benoemt dan ook verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat jongeren tijdens het leren afgeleid worden door ICT.

Volgens mij gaat dit artikel niet enkel op voor de schoolse context, maar ook voor thuis of tijdens het maken van huiswerk. Studenten en/of ouders geven vaak aan dat zij sneller afgeleid zijn wanneer zij taken op de computer moeten maken. Vrienden, bijvoorbeeld, zijn dan vaak één muisknop verwijdert, waardoor men veel sneller afgeleid is dan wanneer studenten een papieren taak aan een bureau moeten oplossen. Ik kan mezelf hier zeker in vinden wanneer ik kijk naar mijn eigen ervaring als student. Wanneer ik tijdens het studeren samenvattingen op de computer diende te verwerken, had ik veel sneller de neiging om mails te lezen, facebook te checken, … dan wanneer ik de samenvatting afdrukte en op  papieren versie leerde. Ook tijdens hoorcolleges was ik sneller afgeleid wanneer ik nota’s op de laptop typte in plaats van ze op papier te schrijven.

Ik wil hiermee niet zeggen dat e- learning volledig vermeden moet worden, integendeel. Ik vind dat het internet voor zeer rijke informatie zorgt voor leerlingen en dat veel informatie hierdoor veel sneller bereikbaar/beschikbaar is. “De huidige generatie is opgegroeid met ICT en maakt er dan ook intensief gebruik van”. Door als leerkracht ook ICT te integreren in je lessen/huistaken, speel je in op de leefwereld van deze studenten en zal hun motivatie ook toenemen. Dit wordt echter dubbelzinnig wanneer er rekening gehouden wordt met deze bevindingen dat leerlingen sneller afgeleid zijn en de informatie daardoor minder efficiënt verwerken.

Hoe kunnen leerkrachten een evenwicht vinden in het gebruik van technologie en het beperken van afleiding? 

4 opmerkingen:

 1. Het zou beter zijn als je van bovenstaande link alleen de URL in hypertext plaatst.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geachte,
  Om te beginnen is het me niet heel erg duidelijk of het nu gaat over middelbare scholen die onderzocht worden, ik citeer: “De controlevariabelen in dit onderzoek zijn internetvaardigheden, de gemiddelde cijfers in het middelbaar onderwijs en enkele demografische variabelen.” En verder praat u dan over het gebruik van laptops in de lessen, ik citeer: “Dit gaat dan bijvoorbeeld over studenten die tijdens de hoorcolleges op hun laptop e-mails lezen, spelletjes spelen, berichten versturen “. Ofwel ben ik helemaal fout maar in het middelbaar wordt er toch nog niet gewerkt op laptops tijdens de les? Dus hoe die dan de leerresultaten beïnvloeden en naar beneden kunnen halen zie ik niet goed in. Tenzij het om een proefproject gaat waar men in het middelbaar de laptop in het onderwijssysteem willen introduceren. Of zit ik er nu compleet naast?
  Ik ga er nu vanuit dat het gaat over een gewone middelbare school (op de universiteiten en hoge scholen ligt deze problematiek een stuk anders uiteraard). In paragraaf 2 ben ik het volledig eens met uw mening en de mening van de auteur over het slim en doordacht gebruik van de ICT in de lessen. Daarvoor zou ik u graag doorverwijzen naar mijn artikel bespreking, “De tablet in het onderwijs” op de blog, die hier toch nauw mee samenhangt. Hier heeft Samsung in mijn ogen een zeer goede oplossing voor uitgewerkt. Het is nog wel in de test fase in een school in Vilvoorde. Maar als u de voordelen bekijkt (in artikel: Samsung vervangt boeken en krijtbord van Vlaamse klas door gadgets. 23/04/2013) en ook de reactie zowel van de leerling als van de leerkracht (in artikel: Tablet in klas ontgoochelt, 24/04/2013) denk ik dit wel eens een winner kan worden op lange termijn. Ook heeft Samsung rekening gehouden dat de leerkracht in alle omstandigheden de baas is in zijn les en over de tablets van de leerlingen. Het is dus een gedigitaliseerde les maar de leerling kan bijvoorbeeld niet op sociale netwerken of youtube of iets dergelijks zolang de leerkracht er geen toestemming voor geeft.
  Uiteraard zal het gsm gebruik die normaal tijdens de lessen overal verboden is altijd blijven bestaan want de leerkracht kan natuurlijk niet alles zien en de vindingrijkste leerlingen zullen dus altijd wel een manier vinden om te sms’en en of facebook te gebruiken.
  Maar verder in het artikel vermeld u dat de auteur met multitasken bedoelt:” het verdelen van de aandacht over twee taken die niet volgen, waardoor er informatie verloren gaat” . Ik denk dan direct ook aan het praten tijdens de les (of communiceren via papiertjes) of het staren naar bijvoorbeeld leerlingen die op de speelplaats aan het sporten zijn. Het verdelen van de aandacht die leidt tot verminderde opname van de leerstof in de les hoeft dus niet noodzakelijk te liggen in het multimedia gebruik tijdens de les, die dan weer gelinkt is aan de verminderde leerprestatie. Natuurlijk hoe meer mogelijkheden de leerlingen aangereikt krijgen des te groter de kans dat ze het zullen doen.
  Om op uw laatste vraag te antwoorden verwijs ik nogmaals naar het voor briljante systeem van Samsung => zij hebben “de Smart Learning Suite ontwikkeld. Dat is een geïntegreerd digitaal leerplatform waarmee leerkrachten hun leerlingen individueel kunnen opvolgen en hun lessen interactiever en multimediaal kunnen maken.” (Dit is wel een programma gemaakt voor op tablets maar het zal zeker ook mogelijk zijn om op gewone laptops te kunnen instaleren en mee te werken, als het al niet mogelijk is).

  Ik hoop hiermee toch een kleine andere denkpiste te openen en meegeven dat de technologie zeker op zoek is (als het al niet gevonden is met de Smart Learning Suite) naar de ideale manier om de” multimedia” de digitale lessen (lessen via computer en of tablets) mogelijk te maken zonder dat het voor de leerling mogelijk is te kunnen multitasken (buiten praten en gsm gebruik gerekend).

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Zoals je in het artikel kan lezen is dit een onderzoek bij studenten, dus we spreken hier over hoge school of universiteit. De cijfers die behaald werden in de middelbare school worden als controle variabele gebruikt om hun ‘vroegere prestaties’ na te gaan...
  Alvast bedankt voor je bijdrage!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Multitasken zou de specialiteit van onze generatie moeten zijn: de facebook-generatie. En toch zou dit leiden tot slechtere leerprestaties?

  Bij het lezen van dit artikel was alles heel herkenbaar. De studenten die tot deze "sociale media"-generatie behoren (en we moeten toegeven dat deze generatie al heel lang aan het duren is) zijn het gewoon om dagelijks tenminste een paar uur bezig te zijn in de "virtuele" wereld. Zo noem ik het graag, want laten we eerlijk zijn, facebook, twitter, foursquare, instagram (vergeet ik er een paar?) zijn hun favoriete plekjes.

  Deze plekjes zijn ook altijd en overal zo bereikbaar dat we er niet bij stil staan dat het misschien niet altijd het beste moment is om je status te veranderen, een tweet de wereld in te sturen, je in te checken en zoveel meer.

  In de les bijvoorbeeld. Internet is alom en het gaat er hier ook niet om om deze tool uit onze levens te verwijderen, maar kan men dan werkelijk geen zelfcontrole verwachten van onze multitask-generatie? Je Facebook open laten terwijl je eigenlijk een race tegen de klok aan het houden bent om je thesis op tijd in te dienen (ik spreek hier weldegelijk uit ervaring), gaat het er hier niet over?

  Deze generatie gaat niet gezond om met al deze sociale media (ook emailen tel ik hierbij). Onze prioriteiten zijn beginnen te vervagen, alsook onze concentratie tijdens (soms wat minder interessante) lessen. Saaie les? Geen probleem, ik kan me met zoveel meer bezig houden als ik mijn computer maar mee heb.

  Hier ligt het probleem. Internet is overal veel te bereikbaar, en ook al ga ik akkoord dat we amper nog zonder kunnen in onze maatschappij, zonder sociale media kunnen we wel overleven. We moeten al genoeg multitasken, zonder dat we ons ook nog in de virtuele wereld moeten bewijzen.

  Deze argumenten hebben me dan ook zelf overtuigd om mijn Facebook profiel te schrappen, nu al bijna 2 jaar geleden. Amai, dat was niet makkelijk. Heb er zelf afkickverschijnselen door gehad (nu overdrijf ik wat, maar toch). Onze generatie is Facebook gebrainwasht en dit zal niet meteen stoppen volgens mij. En ook al zal het 1 dag niet meer Facebook zijn, andere sociale media wachten in rij om de fakkel over te nemen.

  Ik ga ermee akkoord dat ze ook een tool volgen en dat ze in sommige branches niet meer zijn weg te denken, maar hoe jonger kinderen ermee in contact komen, hoe onvoorzichtiger ze ermee omgaan.

  Het artikel heeft uitgewezen dat de leerprestaties lijden onder het multitasken van de studenten. Dit lijkt me geen verrassende conclusie. We overschatten onze multitask capaciteiten. Laten we het gewoon simpel houden: one stap at a time en hou sociale media uit de les!

  BeantwoordenVerwijderen