dinsdag 30 april 2013

Wi-Fi, het draadloze gevaar?


Wi-Fi, het draadloze gevaar?

 

Tijdens mijn stage stuit ik regelmatig op het probleem dat ik geen toegang heb tot computers of internet, daar ik niet beschik over een log in. Het computerprobleem los ik op door mijn eigen laptop mee te nemen, maar dan heb ik uiteraard nog geen internet. Ik kwam dus tot de conclusie dat draadloos internet wel wenselijk zou zijn en vroeg mij af of ze in andere scholen wel gebruik maken van Wi-Fi.

Tijdens mijn zoektocht werd het echter duidelijk waarom scholen geen gebruik maken van draadloos internet: het is schadelijk voor de gezondheid.

 

Wat is het gevaar?

 

Wi-Fi is de dag van vandaag niet meer uit ons leven weg te denken. We gebruiken het thuis, op school, op het werk, en zelfs op straat of in het park, via onze laptop, IPad, GSM, enz. en dit doen we dag en nacht. Gegevens tonen aan dat 67% van de Belgische gezinnen tegenwoordig draadloos surfen. (www.beperkdestraling.org) Het kan dus niet anders dan dat de grote blootstelling aan deze elektromagnetische stralingen een invloed hebben op onze gezondheid, maar wat zijn nu precies de gevaren van deze draadloze netwerken?

 

Het gevaar schuilt hem dus in de stralingen, belangrijk hierbij is de frequentie van de straling en de afstand tot de straling. Hoe hoger de frequentie en hoe dichter bij de bron, hoe schadelijker het is. De website www.beperkstralingen.org vermeldt dat er bij het gebruiken van Wi-Fi op een laptop de straling enerzijds komen van de draadloze router en anderzijds van de netwerkkaart of antennes van de laptop. Deze combinatie zorgt ervoor dat het stralingsniveau tussen de zes en dertien Volt per meter is, terwijl sommige wetenschappers melden dat straling hoger dan 0,6 Volt per meter al schadelijk zijn voor de gezondheid. Hieruit kan men concluderen dat de straling bij het gebruikt van een laptop met Wi-Fi veel te hoog is en dus gevaarlijk voor de gezondheid. (www.beperkdestraling.org)

 

Toch zijn er ook wetenschappelijk onderzoeken die aantonen dat de stralingen afkomstig van draadloze netwerken niet schadelijk zijn voor de gezondheid, ook niet op lange termijn

 

“Er zijn op dit moment echter geen wetenschappelijk onderbouwde aanwijzingen dat de straling van gsm’s, zendantennes, draadloos internet … ongezond is, op voorwaarde dat de geldende normen niet worden overschreden. Op basis van onderzoek op proefdieren verwachten wetenschappers geen effecten op lange termijn. Expertrapporten geven evenmin aan dat kinderen extra gevoelig zijn voor draadloze toepassingen.” (“Is wifi gezond?”, februari 2013)

De specifieke normering kan geraadpleegd worden via de publicatie ‘Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school’ van het Departement Onderwijs en Vorming.

 

Mogelijke gezondheidsproblemen van Wi-Fi zijn onder andere, een verhoogd risico op kankers, neurologische stoornissen, gewijzigde hersenactiviteit, slapeloosheid, verminderd geheugen, concentratiestoornissen, hoofdpijn en chronische vermoeidheid. (www.beperktestraling.org)

 

Scholen moeten dus zonder twijfel het zeker voor het onzeker nemen en preventief optreden, want zegt het spreekwoord niet ‘beter voorkomen, dan genezen’.

 

 

Wat kunnen scholen doen?

 

Scholen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en dus preventief optreden door voorzorgsmaatregelen te nemen.

De scholen kunnen in de eerste plaats gebruik maken van vaste internetverbindingen. Indien zij toch gebruik willen maken van draadloze verbindingen, is het aangewezen gebruik te maken van een timer, zodat de Wi-Fi verbinding uitgeschakeld wordt, zodra het internet niet meer gebruikt wordt. (www.beperkdestraling.org)

Volgens het artikel ‘Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school’ begint alles bij “het uitstippelen van een schoolbeleid over het verantwoord gebruik van nieuwe communicatietechnologie” (Departement Onderwijs en Vorming, 2012, p. 12). Belangrijke hierbij is dat zowel leerkrachten als leerlingen op de hoogte zijn van de straling en de mogelijke gevolgen hiervan en dat ze leren op een verantwoordelijke manier omgaan met communicatietechnologie, zowel in de klas als daarbuiten. Het is ook zeker belangrijke hierbij rekening te houden met de wensen van de ouders. Daarnaast kan men er ook voor zorgen dat het ‘access point’ zich niet in de buurt van de leerkrachten of leerlingen bevindt. (Departement Onderwijs en Vorming)

Al deze zaken zorgen ervoor dat de blootstelling aan dergelijke stralen daalt, waardoor ook het gevaar voor mogelijke gezondheidsproblemen daalt.

Scholen kunnen daarnaast ook controle metingen aanvragen bij de Vlaamse overheid, om zo de plaatsen op te sporen waar de blootstelling het hoogst is, zo kan men zoeken naar een manier om de blootstelling te verminderen of de stralingsbron te verwijderen.

Conclusie

Ondanks dat de negatieve effecten van draadloze verbindingen als Wi-Fi niet door alle wetenschappelijke onderzoeken wordt bevestigd, moeten scholen toch hun voorzorgen nemen en de leerlingen en hun werknemers beschermen voor de mogelijke gevaren. De digitalisering zal zich echter verder ontwikkelen, ook in het onderwijs. Daarom zullen scholen en producenten van draadloze verbindingen op zoek moeten gaan naar mogelijke oplossingen om toch te kunnen genieten van de voordelen van Wi-Fi, zonder de leerlingen en werknemers bloot te stellen aan de mogelijke gevolgen voor de gezondheid.

Literatuur

Departement Onderwijs en Vorming. (2012). Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school. Departement Onderwijs en Vorming. Geraadpleegd op 29 april 2013 via http://www.klasse.be/leraren/files/2012/11/Verantwoord-omgaan-met-WiFi-en-gsm-straling-op-school_v2.pdf

Is wifi gezond? (2013, 13 februari). Klasse. Geraadpleegd op 29 april 2013 via http://www.klasse.be

5 opmerkingen:

 1. Iedere kritisch ingestelde eigenzinnige mens zal deze opmerking maken. Een mooi voorbeeld vinden we terug bij Bisfenol A. Ook hier is de wetenschap verdeeld. Je hebt ook van die Amerikaanse onderzoeken die ruiken naar sponsergelden. In zo een verhaal heb je twee leugens, de echte en de statistieken. Bon, ik denk ook dat het best is even te weten dat een medaille twee zijden heeft. Alles heeft zo zijn voor- en nadelen. In zo een context zitten we in een moreel debat op niveau van de school en inrichtende macht. Ik ben een voorstander van gebruik van nieuwe technologie en eveneens voor de bescherming van de gezondheid. We hebben in ons land zoiets als de gezondheidsraad. Deze is samengesteld uit binnenlandse wetenschappers. Ze adviseren de minister van volksgezonheid omtrent dergelijke opmerkingen. Hopend mogen we hier op vertrouwen en nemen ze de nodige maatregelen in samenspraak met de scholen en minister van onderwijs.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Bart

   Bedankt voor je reactie en inderdaad laat ons hopen dat onze scholen en de overheid hun verantwoordelijkheden nemen.

   Verwijderen
  2. Beste Bart,

   Mijn artikel behandelt hetzelfde thema, weliswaar anders belicht, maar ik zou hier toch graag de opmerking maken dat we altijd kritisch en waakzaam moeten blijven tegenover wat hogerop beslist wordt. Zoals je zelf aanhaalt, speelt geld vaak een rol in de doorvoering van grootschalige maatregelen. Stel dat draadloze technologie schadelijk is, maar de industrie en de overheid er goed aan verdient? Dan zie ik hen niet meteen het hele wereldje van draadloze technologie afblazen zonder dat er keiharde bewijzen op tafel liggen. En dat is wat nu dringend moet gebeuren: de zaak moet transparant en neutraal onderzocht worden, zodat het voor eens en altijd uitgeklaard is.

   Verwijderen
 2. Ik sta nogal sceptisch tegenover de gevaren van gsm- en wifi-stralen. De ene slaapt beter als zijn gsm uitgeschakeld is, terwijl het voor de ander geen verschil uitmaakt. Telkens wanneer een onderzoek mogelijke gevaren van dergelijke stralen aantoont, verschijnt er meteen een andere studie die de gevaren van tafel weegt of minimaliseert. Is dit lobbywerk of is er gewoon nog geen consensus in de wetenschap? Ik volg hier de mening van Bart Sliepen. Op http://webwereld.nl/mobility/177-nieuw-onderzoek-naar-zieke-bomen-door-wifi-straling staat te lezen dat er een mogelijk verband is tussen wifi-stralen en afwijkingen bij bomen. Ook hier is er geen eenduidige conclusie. We hebben nood aan een eenduidig, wetenschappelijk onderbouwd standpunt waaraan scholen zich kunnen spiegelen.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Beste Sander

   Bedankt voor je reactie en inderdaad het wordt eens tijd dat er een diepgaand en grootschalig onderzoek gevoerd wordt naar de gevaren en gevolgen van deze stralingen, zodat scholen, maar ook de bevolking weten wat hen te doen staat.

   Verwijderen