dinsdag 30 april 2013

Digitale vaardigheid of knopvaardigheid?
 
Op kennisnet.nl las ik dat opgroeien in het digitale tijdperk niet een doorslaggevende factor is wat betreft het kunnen leren met ICT. Deze jongeren worden aangeduid als de digital natives, een term die door Prensky in 2001 geïntroduceerd werd en nu zeer vaak gebruikt wordt. Hiermee verwijst hij naar kinderen en jongeren die opgegroeid zijn digitale technologieën rondom hen. Er wordt dan ook vaak gesteld dat deze generatie goed kan omgaan met ICT. In dit artikel wordt er echter op gewezen dat handigheid met knoppen vaak verward wordt met digitale vaardigheid en soms zelfs met mediawijsheid. Kinderen en jongeren blijken namelijk niet in staat te zijn om technologieën goed in te zetten voor het leren. Er wordt eveneens vermeld dat deze eerste digital natives ondertussen het onderwijs instromen als leerkracht. Uit onderzoek blijkt dat het niet vanzelfsprekend is dat deze groep aanstaande leerkrachten ook de didactische bekwaamheid bezitten om ict-toepassingen doeltreffend aan te wenden in het onderwijs. Er wordt dan ook geconcludeerd dat het goed inzetten van verschillende technologieën voor het leerproces een vaardigheid is die niet zomaar komt aanwaaien.
 
Zelf sta ik ook achter deze stelling. Ik merk zelf in de praktijk dat leerlingen en studenten vertrouwd omgaan met nieuwe technologieën. Dit betekent echter niet dat het gemakkelijk kan ingezet worden voor educatieve doeleinden. Nochtans wordt er op het niveau van het beleid veel aandacht geschonken aan ICT in het onderwijs en aan mediawijsheid. Dit lijkt echter niet goed door te sijpelen naar de onderwijswereld. In de praktijk merk ik dat de implementatie van de beleidsdoelstellingen betreffende ICT zeker niet voldoende zijn. Ik pleit daarom dat hier aan gewerkt moet worden. Scholen moeten meegaan met de technologische ontwikkelingen en zorgen dat ze niet teveel achterop hinken.
 
Kennisnet (2013). Digitale vaardigheid komt niet zomaar aanwaaien, het moet geleerd worden. geraadpleegd op 27 april 2013 via http://www.kennisnet.nl/over-ons/voor-de-pers/persberichten/digitale-vaardigheid-komt-niet-zomaar-aanwaaien-het-moet-geleerd
worden/
Vlaamse overheid (2013). ICT in het onderwijs, http://www.ond.vlaanderen.be/ict/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten