dinsdag 29 maart 2016

BYOD or leave it at home?


Samenvatting :

Waarom zouden we de smartphones, tablets, computers en andere technologieën niet mogen toelaten op school in plaats van ze systematisch te verbieden? Het artikel bespreekt het concept "BYOD" wat staat voor "Bring Your Own Device". Via dit concept mogen de leerlingen hun eigen tablet, smartphone of computer naar school brengen. Dit kan op pedagogisch vlak veel voordelen bieden zowel voor leerlingen als voor leerkrachten. Op deze manier leren leerlingen hun toestel immers op een meer bewuste en verantwoordelijke manier gebruiken. De leraar die vroeger als enige over de kennis beschikte, wordt nu gechallenged door de leerlingen via het internet. Deze kunnen inderdaad over minstens evenveel kennis beschikken als hun leraar. De samenwerking tussen leerlingen en leraren wordt op deze manier gestimuleerd. De praktische invoering is echter niet zo evident. Een aantal zaken moeten herdacht worden zoals de vorming en de begeleiding van de leerkrachten, de IT-veiligheid, de klasconfiguratie, enz.

Reflectie :

De leerlingen zijn tegenwoordig constant aan hun smartphone gekluisterd. Dagelijks moet ik in de klas talrijke opmerkingen maken en regelmatig smartphones uit handen nemen. In plaats van de smartphones te verbieden, ben ik van mening dat we ze eerder zouden moeten kunnen gebruiken in klasverband. De voordelen zijn : mee zijn met zijn tijd en evolueren met de nieuwe technologieën (Devauchelle, B., 2015). Daarbij geraken de leerlingen vertrouwd met deze devices en kunnen zij er dus gemakkelijker mee omgaan. Ze surfen dan ook sneller op de steeds toenemende digitale golf. Dit helpt bovendien de leerkrachten de jongeren in hun onmiddelijke realiteit te benaderen (Auchère, V., 2015).

Een ander voordeel is dat het laten gebruiken van hun devices, hun slaag- en ontplooiingskansen op studievlak vergroot. Ik stel immers vast dat het aantal leerlingen dat in mijn school afhaakt heel hoog ligt omwille van de huidige onderwijstechnieken die hen onvoldoende aanspreken (te theoretisch, niet concreet genoeg, te "droge" materie). Het toelaten van interactieve middelen moet hun interesse kunnen prikkelen waardoor hun motivatie en zelfvertrouwen zullen toenemen. Leergierige leerlingen hebben onbeperkte toegang tot de kennis via het internet. Daarentegen kan internet voor andere leerlingen een valkuil betekenen bij gebrek aan duidelijke instructies vanwege de leraar en als gevolg tot verstrooiing leiden. Zoals de TACCLE cursus vermeld, is het belangrijk dat "leerkrachten en/of leerlingen interessante artikels uit online kranten en tijdschriften bijhouden en delen, dan gaat er heel wat minder tijd verloren met het uitpluizen van online informatie" (TACCLE2, 2014).

Een ander positief punt is nu wel dat sommige apps of tools ideaal geschikt zijn voor jongeren die "dys-problemen" ondervinden (dysfasie, dyslexie, dysgrafie, dyspraxie,…) (Auchère, V., 2015).

De scholen kunnen bovendien besparen wanneer de leerlingen hun devices zelf financieren waardoor ze hun financiële middelen kunnen heroriënteren naar andere IT-tools (b.v. interactieve borden). Daarentegen is het wel zo dat 90% van de universiteitsstudenten in hun eerste jaar al over een zelf gefinancierd laptop beschikken (Devauchelle, B., 2015). Dit is moeilijk te verwachten voor studenten uit het basis- of middelbaar onderwijs. Bovendien kunnen de verschillende koopkrachten van de ouders tot frustraties leiden voor zij die zich deze devices niet kunnen veroorloven (Morisson, N., 2014).

Een ander belangrijk nadeel van de "BYOD" is dat leerlingen thuis al constant achter hun scherm zitten en reeds een overmatig gebruik van devices maken. Zoals Jinne Van Der Mauten op haar blog vermeldt, ervaren sommige kinderen oogproblemen omdat ze in onze digitale maatschappij veel harder moeten werken dan vroeger. Guy Naegels, docent optometrie aan de Odisee Hodeschool Brussel stelt vast dat "onze ogen zijn gemaakt om ver te kijken. Als we in de verte kijken, zijn onze ooglenzen ontspannen. Bij het nabij-kijken, staan ze gespannen. Kijk je te lang dichterbij, dan kan het systeem verkrampt raken" (Het Nieuwsblad, 2015).

Besluit :

Ik sluit mij aan bij Jolien Van Opdenbosch : de digitale tools zijn zeker en vast een meerwaarde voor het onderwijs maar moeten wel doordacht gebruikt worden. Ze moeten een hulpmiddel zijn en een didactische meerwaarde bieden.

Pen en papier blijven echter onontbeerlijk als basis van het onderwijs. De leerlingen moeten immers eerst en vooral foutloos leren schrijven. Bovendien zijn de devices technisch niet onfeilbaar en nooit 100% veilig. Men kan dus volgens mij gerust stellen dat beide onderwijstechnieken perfect complementair zijn.


Referenties : 

·         Hoofdartikel :

·         Bijkommende bronnen :

1 opmerking:

  1. Hey Jolien,

    Je raakt hier een aantal interessante punten aan. Ik ga akkoord dat tablets heel veel voordelen hebben wanneer ze juist gebruikt worden. Daarmee bedoel ik dat ik wel je mening kan ondersteunen dat tablets zeker niet de hele les moeten overnemen. Zoals met alles in het onderwijs, moet je differentiëren, ook in het gebruik van werkvormen. Wie dus niet graag met tablets werkt, moet als leerling ook de kans krijgen om op een andere manier te werken.
    Ik vind het ook spijtig dat de vraag naar digitale bronnen bij uitgeverijen uitblijft. Uit zichzelf zullen ze natuurlijk bij hun papieren boeken blijven. Op die manier blijft Vlaanderen natuurlijk weer achter op vlak van technologie in het onderwijs. Een feit dat ik in mijn eigen blogartikel ook al kort aanhaalde (https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=9059953690216170649#editor/target=post;postID=3541748901604963704;onPublishedMenu=overview;onClosedMenu=overview;postNum=10;src=link).
    Ik maak hier wel de bedenking dat niet elke leerling over een tablet beschikt thuis. Zoals je zelf ook al impliceert, is het dus de rol van de school om leerlingen ook te steunen in het gebruik van tablets op school zelf. Hopelijk kunnen we in de toekomst rekenen op directies die het gebruik van tablets ondersteunen!

    BeantwoordenVerwijderen