maandag 21 maart 2016

‘Educatieve technologie als speerpunt voor het onderwijs van morgen’ 


Samenvatting: 

Minister van onderwijs Hilde Crevits is een bezoek komen brengen aan de iMinds-onderzoeksploeg ITEC (Interactive Technologies) van de KUL in Leuven. Ze hecht veel belang aan de educatieve technologie en ook aan de interactie hierin met de Vlaamse onderwijsveld en ons bedrijfsleven. Er werden meerdere projecten voorgesteld waaronder Franel en Nedbox waarin het « op maat » digitaal leren centraal staat. De interactie met het Vlaamse bedrijfsleven wordt hier ook in vermeldt en we kunnen lezen dat de Vlaamse overheid interesse toont in digitale innovatie om de technologie in het onderwijs te bevorderen. 

ITEC?

ITEC is een iMinds- onderzoeksploeg actief op de KULeuven met veel kennis voor educatieve technologie. Ze streven ernaar om te ontwerpen, te ontwikkelen en om ‘op maat’ gemaakt digitale oplossingen te evalueren. Ze focussen zich vooral op het leren en op de media (Interactive technologies). 

Reflectie:

Kinderen, maar ook volwassenen gebruiken meer en meer technologie. Dat is een feit! En mensen zeggen ook dat we steeds meer en meer met de technologie moeten leven, en dit begint dus ook op school. We mogen aan elke student op de VUB vragen of ze ofwel een smartphone of een laptop hebben, ze gaan 99,99% antwoorden dat ze ofwel het ene of het andere hebben. Dus technologie hebben we nodig in ons dagelijks leven. Minister Crevits vind het dus belangrijk om ook het ‘educatief’ aspect in het onderwijs te ‘technologiseren’. Twee projecten kwamen voor in het artikel en gingen allebei over het feit dat kinderen, en zelfs volwassenen, op maat hun taalvaardigheid kunnen testen en vooral verbeteren! Dit systeem is heel positief omdat het op maat wordt uitgevoerd. Iedereen, jong of oud, kan dit gebruiken om uzelf te testen en te verbeteren. Het gebruik van technologie gaat nog meer vooruitgaan en dus is het een goed idee om de kinderen al van in het begin te leren werken met de technologie (bv iPads, laptops, enzovoort). 

Maar om dit mogelijk te maken hebben we hulp nodig van de Vlaamse overheid. En dit krijgen we ook want ze tonen interesse in het ontwikkelen van digitale innovaties zoals de projecten Franel en Nedbox! De educatieve technologie is niet enkel in België zeer belangrijk, maar begint ook internationaal te doorbreken!

Waarom is dit positief? Ten eerste heeft bijna alles in ons dagelijks leven te maken met technologie (gsm, Iwatch, tv, laptop, en nog veel meer). En volgens een onderzoek zegt men dat door technologie te gebruiken in het onderwijs we meer kunnen leren! Ook worden meer en meer sectors en industrieën geïnteresseerd in educatieve technologie zoals de mediasector, of ook nog de raming industrie! We gaan binnenkort kinderen kunnen laten gamen en leren tegelijkertijd!

Waarom negatief? We weten allemaal wat eventuele contra’s zijn van technologie: het niet meer ‘echt’ communiceren met elkaar (enkel via sociale media en dergelijke), een hele dag achter een laptop zitten is ook niet ideaal, meer sedentair gedrag, …

Besluit:

We zien dat er meer en meer wordt gedaan om technologie in het onderwijs te implementeren. Wat zowel positieve als negatieve gevolgen kan hebben. Maar wat nu als we beter kunnen leren door technologie, maar we worden daarvan meer sedentair? Er is nog een soort van paradox tussen de twee dat we nog veel gaan horen in de volgende jaren…

Bronnen:

Artikel: 

(2016).Educatieve technologie als speerpunt voor het onderwijs van morgen. Geraadpleegd op 20 maart 2016 via http://www.kuleuven-kulak.be/nl/nieuws/educatieve-technologie-als-speerpunt-voor-het-onderwijs-van-morgen

Overige:

KU Leuven. (2016). Geraadpleegd op 20 maart 2016 via https://www.kuleuven.be/samenwerking/iminds/itec

KVDP. (2013). Gamesleren kinderenbeter en sneller rekenen. De Morgen, pp 2

Website Franel:

Franel. (2016). Geraadpleegd op 20 maart 2016 via http://www.franel.eu/

Website Nedbox:

Nedbox. (2015). Geraadpleegd op 20 maart 2016 via https://www.nedbox.be/


Geen opmerkingen:

Een reactie posten