woensdag 30 maart 2016

Voor de ene een wens, voor de andere de ultieme oplossing


Samenvatting
Vaak wensen kinderen dat ze niet naar school hoeven te gaan, maar voor sommige kinderen zit er niks anders op dan thuis te blijven. Meer bepaald de kinderen die te kampen hebben met een langdurige ziekte (oa.kanker). Bednet lanceerde in 2007 speciaal voor hen een proefproject die de kinderen toch de mogelijkheid gaf om aanwezig te zijn in de klas. Een computer en webcam, meer is er niet nodig om die kinderen virtueel in de klas te brengen. Op deze manier ondervinden de leerlingen geen problemen, althans toch niet wat schoolachterstand betreft.
Sinds 2014 staat het hele systeem op punt en zijn ze er meteen in geslaagd om 230 leerlingen te begeleiden in het online onderwijs! Ook de minister van Onderwijs, Hilde Crevits, is dit niet ontgaan. Ze vindt dit initiatief geweldig en is bereid om Bednet meer in de kijker te plaatsen. Zo heeft ze bekendgemaakt dat de regering volgend schooljaar een subsidie van 1 miljoen euro ter beschikking zal stellen zodat meer langdurig zieke kinderen  hiervan kunnen ‘genieten’. Bovendien werd Bednet opgenomen in het onderwijsdecreet XXIV waardoor het internetonderwijs sinds 1 september 2015  een absoluut recht is geworden. Iedere school is verplicht om de kinderen die hiervoor in aanmerking komen hierover te informeren.

Kritische reflectie

Functionaliteit
Door het lezen van de reeds gepubliceerde blogs concludeer ik dat er in schoolverband heel vaak technologie ontwikkeld wordt die niet volledig tot uiting komt. Zoals de ‘app-gap’ waar Yannick Kindermans het in zijn blog over heeft: “Zijn we klaar voor technologie in onze les?”. Mede is dit probleem te wijten aan de ontwikkelaars van de apps, maar vaak ook aan de docenten die niet goed met de nieuwe technologie overweg kunnen. In bepaalde blogs gaat het ook over het feit dat technologie ervoor zorgt dat leerlingen slechtere punten behalen.
In mijn ogen komt Bednet hier aan vele noden en problemen tegemoet! Met een simpele computer, webcam en microfoon ben je in staat om het hele systeem te doen draaien. De installatie gebeurt door een professioneel team die bovendien alle nodige tools duidelijk demonstreert.
De discussie of technologie er nu voor zorgt dat kinderen beter of slechter scoren door gebruik te maken van technologie is naar mijn mening niet aan de orde. Het is de enige manier momenteel om het kind zo goed en zo vlot mogelijk te helpen. Het is althans een veel beter oplossing dan dat de leerkracht aan huis komt waardoor die nog zoveel meer werk en stress krijgt.
Natuurlijk speelt de internetverbinding tussen beide beiden (klas en leerling) een grote rol. Hiermee staat of valt het systeem, wat meteen ook het grootste nadeel is!


Teleclassing
De link met teleclassing is uiteraard niet ver te zoeken. Het is gebaseerd op een vrij gelijkaardig concept, uitgezonderd dat dit ook door de alledaagse student, die niet bedlegerig is, gebruikt wordt. Ook ik ben hiermee al in aanraking gekomen gedurende mijn opleiding aan de VUB. Spijtig genoeg was deze ervaring niet zo positief aangezien het systeem vaak problemen vertoonde: het geluid deed het niet, het beeld blokkeerde, …
Als we afgaan op de recensies  die te lezen zijn op de site, heeft Bednet hier nauwelijks problemen mee. Natuurlijk moeten we hier kritisch mee omspringen aangezien de site door Bednet zelf beheerd wordt…

Toch zijn er duidelijke aanwijzingen dat onderwijs via de webcam wel degelijk zijn vruchten afwerpt. Zo is uit onderzoek (Shachar, 2003), dat verschillende studies van dichtbij bestudeerd heeft, gebleken dat 66% van de studenten positieve vooruitgang vertoonde in vergelijking met het traditionele onderwijs. Ook het onderzoek van Shah (Shah, 2016) gaf duidelijke positieve gevolgen aan. Studenten die online de les volgen zijn enthousiaster, aandachtiger en actiever omdat ze zich meer in hun comfort zone bevinden. (Opm. deze onderzoeken gaan wel over studenten die in het hoger onderwijs zitten).

Persoonlijk heb ik hier mijn twijfels over. Vele studenten die de keuze voorgeschoteld krijgen om naar de les te gaan of om de les online te volgen zullen puur uit gemakzucht voor de 2de optie kiezen. De kans dat ze die les dan ook nog effectief volgen is volgens mij heel klein. De student ondervindt nauwelijks controle door de prof. Er is dan een bepaalde mate van zelfdiscipline bij de student vereist, die bij velen toch op een laag pitje staan de dag van vandaag.
Aangezien het bij Bednet maximaal gaat over 1 leerling per klas, en dit uit lager of middelbaar onderwijs, stelt zich dit probleem niet. Bovendien is het niet uit luiheid of gemakzucht dat deze kinderen thuis blijven! Het gebruik van teleclassing in het lager en middelbaar onderwijs zou volgens mij onverantwoord zijn! Deze kinderen hebben nog geen besef welke verantwoordelijkheid dat met zich meebrengt en welke gevolgen daaruit kunnen voortvloeien! Ik vermoed moest deze keuze toch aan de orde zijn, dat het niveau van de jeugd er (lichtjes) zou op achteruitgaan.


Ondersteuning
Ik vind het zeer positief dat de overheid dit project met zijn 2 schouders ondersteunt! Het feit dat de organisatie dit jaar dubbel zoveel kinderen kan begeleiden is een teken dat het zijn vruchten afwerpt! Bovendien komt Bednet ook veel meer in de media. Zo is recent nog op 4 maart 2016 de pyjamadag georganiseerd (zie onderstaand filmpje). Een symbolische actie waarin ze de schoolgaande jeugd overtuigen om zich voor 1 dag één te maken met zij die thuis via de webcam meevolgen. Dit kan ik alleen maar toejuichen. Zo hebben de kinderen het gevoel dat ze niet vergeten worden!“Ik mis mijn vriendjes”
Ondanks al dit goede ondervinden de leerlingen denk ik ook nog een serieus psychologisch nadeel aan dit afstandsonderwijs: de afwezigheid van sociaal contact! Een kind heeft nood aan het spelen met zijn vrienden. Ook al is hij / zij ‘aanwezig’ in de klas, het kind ervaart niet het echte samenzijn. Dit zou wel eens heel zwaar kunnen doorwegen bij het kind.

Besluit:
Onderwijs is en blijft naar mijn mening op zijn best wanneer iedereen zich in een lokaal verenigt en waar leerlingen en leerkracht met elkaar in interactie kunnen treden. Het volgen van de lessen via de webcam is een zeer goede,  momenteel waarschijnlijk de beste oplossing, voor kinderen die een lange tijd afwezig zijn. Toch moeten we ervan bewust zijn dat dit niet eeuwig kan blijven duren, een kind heeft contact nodig met zijn leeftijdsgenoten! En waar kan dat beter dan op school? 

Primair artikel (online)
- Maas, S. (2016). Bednet is makkelijker dan ik dacht. Klasse. Geraadpleegd op 27 maart 2016 via https://www.klasse.be/37427/via-bednet-kan-ik-toch-mijn-vriendjes-zien

Website:
- http://www.bednet.be/hoe-werkt-het-/voor-de-ouders

Online krantenartikels
- Llo. (2015, januari 27). ‘Internetonderwijs voor alle langdurig zieken’. De Standaard. Geraadpleegd op 27 maart, 2016 via http://www.standaard.be/cnt/dmf20150127_01496001
- Belga. (2015, juni 6). Alle langdurige zieke kinderen krijgen recht op webcam-les. De Morgen. Geraadpleegd op 27 maart, 2016 via http://www.demorgen.be/binnenland/alle-langdurig-zieke-kinderen-krijgen-recht-op-webcam-les-bb74e8bf/
- Ysebaert, T. (2015, september 19). Chillen met de prof. De Standaard. Geraadpleegt op 27 maart 2016 via http://www.standaard.be/cnt/dmf20150918_01874542

Wetenschappelijk artikel (online)
- Shachar, M., & Neumann, Y. (2003). Differences between traditional and distance education academic performances: a meta-analytic approach. The international review of research in open and distributed learning, 4(2). Geraadpleegd op 27 maart 2016 via http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/153/234
- Shah, D. (2016). Online education: should we take it seriously? Climacteric, 19(1),3-6. Geraadpleegd op 27 maart 2016 via                                                                               http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/13697137.2015.1115314

Filmpje
Bednet. (2016). Kom in je pyjama naar school! Geraadpleegd op 27 maart 2016 via https://www.youtube.com/watch?v=0n8YMyfaCx4

2 opmerkingen:

 1. Zeer tof artikel en ook zeker een tof initiatief. Persoonlijk had ik er nog nooit van gehoord. Toch zit ik met enkele vragen hieromtrent.
  Kan de (zieke) leerling van thuis uit communiceren met de leerkracht, of kan deze enkel de lessen volgen?
  Hoe zit het met de lessen die in een ander lokaal doorgaan? Ik veronderstel dat deze installatie enkel in één lokaal wordt geïnstalleerd en niet draagbaar is?
  En is dit mogelijk in iedere school? Wat als de school dit niet kan betalen? Of zorgt Hilde Crevits voor de volledige financiering van dit initiatief?
  En vanaf welk ogenblik wordt er beslist dat een leerling dit tot zijn/haar beschikking krijgt (afwezigheid, ziekte,...)?

  Jammer genoeg hangt inderdaad alles af van de verbinding in school en bij het kind thuis/in het ziekenhuis. Wanneer deze minder is, zal het kind de lessen amper kunnen volgen.
  Ook volg ik jou in je mening dat de afwezigheid van sociaal contact zeer belangrijk is en hier ook weer ontbreekt.
  Desondanks alles ben ik zeker wel een fan van dit project, want ieder kind heeft recht op degelijk onderwijs.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dag Rens,

  De leerling kan zeker communiceren met de leerkracht. Dit concept (Bednet) is gelijkaardig aan skype. Hierbij kan men praten, typen,.. met diegene die aan de andere kant zit.
  Om op je 2de vraag te antwoorden omtrent de klaslokalen is dit geen probleem in het lager onderwijs. Daar zitten de leerlingen meestal het hele jaar in dezelfde klas. In het secundair onderwijs kan zich hier wel problemen voordoen...
  In het verleden was dit initiatief vooral verantwoordelijkheid van de school waardoor zij ook de financiële kant moesten voorzien. Nu is het echter de bedoeling dat dit helemaal door de overheid wordt bekostigd en deels van sponsoringen aan Bedtnet.

  Dit concept is speciaal opgericht voor kinderen die langdurig ziek zijn. De minimale afwezigheid is geplaatst rond de 6 weken.Maar uiteraard zijn hier nog extra voorwaarden aan gekoppeld. Je kunt deze vinden op de site: http://www.bednet.be/.

  Bedankt voor je reactie.

  Groetjes Tomas

  BeantwoordenVerwijderen