zondag 13 maart 2016

Hoe drinkt u uw koffie vandaag?

 De ene dag past een gewoon kopje koffie prima bij uw behoefte, de andere dag hebt u nood aan iets unieks wat speciaal voor u gemaakt wordt. Het een is niet beter dan het andere, maar elke behoefte vraagt om een antwoord op maat. Zo is het ook met het inzetten van onderwijstechnologie. ICT-toepassingen kunnen winst opleveren voor de didactische praktijk. Leerkrachten beperken zich soms nog tot inzetten van onderwijstechnologie als vervanging voor hun eigen handelen, maar ICT-toepassingen kunnen de didactische praktijk ook transformeren. Om te weten hoe ICT ingezet kan worden, is het goed om je als leerkracht vragen te stellen over wat je wil bereiken. Het SAMR-model kan hierbij behulpzaam zijn (Onderwijs van morgen, 2016). 

  
 SAMR-model 
SAMR staat voor Substitution, Augmentation, Modification en Redefinition. Deze termen      staan voor vier niveaus van toepassing van ICT. 
  1. Substitution: inzet van technologie als vervangend hulpmiddel, terwijl de didactiek zelf onveranderd blijft. Als leerkracht dien je je af te vragen wat het vervangen van een opdracht door ICT je oplevert. 
  2. Augmentation: idem als substitution, maar met een functionele verbetering. Als leerkracht dien je je af te vragen of ICT de opdracht verbetert. 
  3.  Modification: met behulp van ICT ontwerp je een verbeterde versie van je opdracht. Als leerkracht dien je je af te vragen of ICT de opdracht wezenlijk heeft veranderd. 
  4.  Redefinition: inzet van technologie om opdrachten mogelijk te maken die zonder inzet van ICT niet mogelijk zouden zijn. Als leerkracht dien je je af te vragen of ICT onontbeerlijk is voor deze opdracht.
Bij de eerste twee niveaus is ICT ondersteunend aan de bestaande didactische praktijk van de leerkracht; de laatste twee niveaus transformeren de didactische praktijk zodanig dat leeractiviteiten opnieuw ontworpen worden en geheel of gedeeltelijk leidend zijn in de opdracht (Onderwijs van morgen, 2016; Bottema, 2012). 
Onderstaand filmpje geeft meer uitleg over het SAMR-model: 

Overwegingen
Het SAMR-model schrijft niet voor, maar helpt je als leerkracht om te reflecteren op je didactisch handelen en op de leerprestaties van leerlingen. De niveaus die vooral vervanging nastreven, passen bij een leerkracht-georiënteerde didactiek. De niveaus die transformatie nastreven, passen beter bij het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden door leerlingen.  Het is dus niet noodzakelijk zo dat één niveau ten alle tijden superieur is aan een ander; de keuze voor een niveau hangt af van het doel wat je ermee wilt bereiken.  Wel is het zo dat de transformerende inzet van onderwijstechnologie meer ICT-kennis vraagt van de leerkracht en ook technologische infrastructuur vereist. 
Besluit
Onderwijstechnologie kan innovatief ingezet worden, op een manier die hele nieuwe leerervaringen bij leerlingen mogelijk maakt, hetgeen hen kan helpen om voor zich voor te bereiden op de 21e eeuw. Leerkrachten zullen ICT-toepassingen op deze manier gaan inzetten indien zij de overtuiging hebben dat dit bijdraagt en indien zij voldoende technologische en didactische ervaring en zelfvertrouwen kunnen opbouwen om vakoverschrijdende ICT toe te passen. 
Meer weten?

Hoofdartikel: Onderwijs van morgen (2016).  Het SAMR-model: zo integreert u onderwijstechnologie. Geraadpleegd op 13 maart 2016 via http://www.onderwijsvanmorgen.nl/samr-model-zo-integreert-u-onderwijstechnologie/

Afbeelding:  Brubaker, J. (2013). SAMR: Model, Metaphor, Mistakes. Geraadpleegd op 13 maart 2016  via http://techtipsedu.blogspot.be/2013/11/samr-model-metaphor-mistakes.html

Filmpje:  Spencer, J. (2015).  What is the SAMR Model and what does it look like in schools? [Video]. Geraadpleegd op 13 maart 2016 via https://www.youtube.com/watch?v=SC5ARwUkVQg

Bottema, J. (2012). SAMR model: hoe innovatief is de inzet van ICT in de les? Geraadpleegd op 13 maart 2016 via  http://www.leervlak.nl/index.php/icto/samr-model-hoe-innovatief-is-de-inzet-van-ict-in-de-les.html

Brown, P. (2015). A Guide for Bringing the SAMR Model to Ipads. Geraadpleegd op 13 maart 2016 via https://www.edsurge.com/news/2015-02-06-a-guide-for-bringing-the-samr-model-to-ipads 

Hogan, L. (2011) SAMR - A Model for Instructional Technology Use. [Video]. Geraadpleegd op 13 maart 2016 via https://www.youtube.com/watch?v=PRo9cfp2baA 

Levy, L.A. (2016).  How to Strategically Integrated Ed Tech Into Your Lesson Plans. Geraadpleegd op 13 maart 2016 via http://www.pearsoned.com/education-blog/how-to-strategically-integrate-ed-tech-into-your-lesson-plans/
1 opmerking:

  1. Ik ben het volledig eens met de voordelen die een innovatieve inzet van onderwijstechnologie heeft voor leerlingen. Ik ben ook van mening dat dit ook veel voordelen kan bieden voor de leerkrachten zelf. Ik ben het echter niet volledig eens met de factoren die ertoe zouden leiden dat leerkrachten de ICT-toepassingen op een innovatieve manier gaan inzetten. Niet volledig eens is misschien niet de juiste verwoording. Ik vind namelijk dat er een factor ontbreekt. Leerkrachten moeten namelijk ook de toewijding hebben om technologie op die manier in te zetten. Overtuiging dat innovatieve inzet een bijdrage levert draagt hier natuurlijk tot bij, maar ik denk dat het meer is dan enkel dat. Leerkrachten ervaren namelijk al een grote werklast en vaak hebben ze reeds een afgewerkte cursus ter beschikking. Technologie op een innovatieve manier inzetten betekent dat leerkrachten deze cursus gaan moeten aanpassen en dit zorgt voor een nog grotere werklast. Ik denk dat hierdoor veel leerkrachten zich vasthouden aan conventionele methoden en de wilskracht of moed niet vinden om technologie op een andere manier in te zetten dan enkel als vervangend hulpmiddel. Als leerkrachten inzien dat de inzet de moeite loont gaan ze die toewijding misschien wel vinden. En misschien is het net omdat ze vinden dat de moeite die ze er moeten insteken groter is dan de opbrengsten (en dat ze dus de positieve gevolgen van de innovatieve inzet misschien niet volledig zien) dat de meeste leerkrachten zich blijven vastklampen aan het bekende en kiezen voor de eenvoudigste uitweg als het aankomt op technologie in de klas. Ze moeten niet enkel inzien dat dit bijdraagt, maar dat het voldoende bijdraagt zodat het de moeite loont voor de tijd die zij er moeten insteken.

    BeantwoordenVerwijderen