donderdag 31 maart 2016

Web-klassen een middel om weloverwogen studiekeuze aan de Universiteit te maken ?


Samenvatting


Aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit van  Gent wordt ICT (web-klassen) ingezet vanaf februari 2016 om leerlingen van het secundair onderwijs vertrouwd te maken met hun opleidingsniveau van de bachelor in talen. De toekomstige studenten worden via eenvoudige web-applicatie in verbinding gesteld met de universiteit/faculteit wijsbegeerte en kunnen vanop afstand via de interface een reeks lessen volgen en opdrachten (die representatief zijn voor bachelor niveau) vervolledigen. De tijdsdruk voor de toekomstige studenten wordt begroot op 2, 5 uur per week per web-klas.  De studenten in spe kunnen zich maximaal inschrijven voor twee web-klassen. De klassen worden georganiseerd buiten de examenperiodes van  het secundair onderwijs en duren een viertal weken. De web-klassen worden thuis gevolgd als ook de bijhorende lesopdrachten. De lessen   worden wel begeleid door docenten van de universiteit.

Via dit initiatief  wil de faculteit een betere link leggen tussen de veronderstellingen dat de leerlingen hebben enerzijds over de opleiding en de daadwerkelijk moeilijkheidsgraad en inhoudsmogelijkheden van de opleiding anderzijds. Met de web-klassen mikt de faculteit op studiekiezers van hun secundair onderwijs en willen ze de uitval van eerste jaarstudenten omwille van foute studiekeuzes beperken door een reëel beeld te geven de opleiding.

Het initiatief is complementair aan de klassieke infosessies.


Reflectie


De web-klassen beogen om een  realistisch beeld te geven  van de verwachtingen van de studies in casu die van talen aan de Universiteit van Gent.  

Voor gemotiveerde leerlingen uit het secundair onderwijs biedt de methode een handig middel  om de moeilijkheidsgraad (inhoud) en de verwachtingsniveau van de Universiteit in te schatten. Ook kunnen de web-klassen hun mate van motivatie meten en het vraagstuk van leren kiezen - zo belangrijk om de leeftijd omstreeks 18 jaar -  mee helpen oplossen.

De kost ( nu inzet van middelen, met name vooral de manpower voor de  begeleiding voor nu een beperkt aantal studenten in spe) zal moeten geëvalueerd en vergeleken moeten worden met de  baten van het initiatief te kennen ( minder uitval van studenten) om de rentabiliteit van de investering te meten.  Tussentijds zou de overheid kunnen overwegen dat extramiddelen worden toegekend om dergelijke pilootprojecten verder uit te werken?

Het experiment werkt nu met een beperkt aantal studenten en docenten. De eerste resultaten lijken beloftevol dat een tweede editie in het derde trimester van het secundair onderwijs van start zal gaan.
Als het experiment uitbreidbaar is op niveau van het aantal studenten ( nu 25 tal per docent/assistent per web-klas), dan lijkt het ook zinvol om andere opleidingen te betrekken tot gelijkaardige projecten. De web-klassen zijn immers een initiatief dat zeker uitgebreid kan worden naar andere opleidingen.  Een zinvolle uitbreidingen zou naar de toekomst kunnen zijn dat tweede bacheloren of oudere studenten een handje toesteken in gelijkaardige projecten om ervaringen met de toekomstige studenten op een gestructureerde manier te delen.


De technologie is relatief eenvoudig om web-klassen te organiseren voor studenten in spe. Ook lijkt het beheer van de inhoud van de web-klassen binnen het handbereik. Waar het schoentje wringt zijn de manpower van de docenten om de activiteiten van de scholieren wekelijks op te volgen.

Er wordt gewag gemaakt dat de leerlingen zich individueel kunnen inschrijven. Hopelijk is de toegankelijkheid voor leerlingen die het sociaal moelijker hebben gewaarborgd dat scholen de nodige tijd en ruimte bieden om deze leerlingen  te helpen tot toegang tot ict die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan de  web-klassen die de faculteit organiseert.

Voor het initiatief van de web-klassen  kunnen  de leerkrachten van het secundair onderwijs nog ingezet kunnen worden om de projecten te bespreken met de leerlingen. Deze informatie vinden we niet terug in de presentatie van het project, maar lijkt een vanzelfsprekendheid als we weten dat  de leraren van de derde graad en de directies begaan zijn met de toekomstperspectieven van de jongeren.  

Het aanbieden van de web-klassen weerhoudt niet de initiatieven van de Universiteit/ faculteit  om info-sessies te geven over de geprogrammeerde curriculum voor de nieuwe studenten. 

Besluit

Het project staat nog in zijn kinderschoenen, maar heeft iets veel belovend om de studiekeuzes van de leerlingen in de toekomst te optimaliseren. Scholen van het secundair zouden hieraan in laatste graad extra aandacht kunnen schenken om het volgen van web klassen aan te moedigen et zo nodig te ondersteunen om zo bij te dragen tot een bewuste studiekeuze bij de jongeren van morgen.Referenties1 opmerking:

 1. Dag Olivier,

  Ik denk dat deze webklassen een zeer goed initiatief zijn. Ze kunnen opendeurdagen aanvullen en de leerlingen een goed beeld geven over wat de opleiding inhoud.

  Natuurlijk bestaat er wel al zoiets als openlesdagen, leerlingen uit het secundair kunnen dan tijdens de krokusvakantie lessen bijwonen uit verschillende richtingen.

  De webklassen kunnen hier dus een mooie aanvulling zijn, de leerlingen kunnen van thuis uit enkele lessen bijwonen. Dit kan voor sommige leerlingen drempelverlagend werken.

  Al te vaak kiezen studenten een richting die hun achteraf gezien toch niet zo goed ligt als gedacht. Met initiatieven zoals dit, tracht men dit in de toekomst te vermijden/beperken.
  Dit kunnen we alleen maar toejuichen. Misschien is het in een verder stadium van het project wel mogelijk om studenten uit het secundair verplicht enkele webklassen te laten volgen, zodat iedere student op zijn minst van 1 richting toch al een beter beld heeft over de inhoud van de lessen.

  BeantwoordenVerwijderen