maandag 28 maart 2016

Europese scholen slaan digitale handen in elkaar

371426 leerkrachten in 157949 scholen werken samen aan 48427 projecten 

Hoe kan je als leerkracht je leerlingen aansporen om hun communicatieve vaardigheden aan te scherpen, om te leren zelfstandig en in groep te werken en om open te staan voor andere culturen? eTwinning biedt daarvoor een mooie start. eTwinning is een online community voor scholen in Europa. Door middel van ICT worden grenzen opgeheven en wordt een boeiende leergemeenschap gecreëerd. 371426 leerkrachten in 157949 scholen werken samen aan 48427 projecten. Dit Europees initiatief wordt in deze blog onder de loep genomen.

WAT?

eTwinning is een platform dat mogelijkheden biedt aan scholen uit heel Europa om samen te werken aan projecten. We denken dan meteen aan leerkrachten die samen met hun leerlingen een leerevenement opzetten maar ook directeuren, bibliothecarissen en ander onderwijspersoneel kunnen deelnemen aan dit project. Ook zij kunnen immers baat hebben bij het uitwisselen van ideeën en praktijkvoorbeelden.

Om deel te nemen moet de leerkracht zich eerst registreren op de website www.etwinning.net. Deze registratie is kosteloos. Na de registratie biedt eTwinning hulmiddelen om contact met elkaar op te nemen, om ideeën en praktijkvoorbeelden uit te wisselen en samen te werken aan projecten.

Je kan in de databank of op het forum op zoek gaan naar een projectpartner uit een ander land. Leerkrachten kunnen samen en volledig vrij kiezen rond welk thema ze een project opstellen. Als de leerkrachten beslist hebben rond welk thema ze zullen werken, krijgen ze toegang tot de zogenaamde Twinspace. Dit is een elektronische leeromgeving waar leerkrachten samen met hun collega(’s) en de leerlingen aan de slag kunnen.   


Een aantal afgeronde projecten worden opgelijst op de website. Leerkrachten kunnen inspiratie halen uit deze praktijkvoorbeelden. Deze tonen bovendien het KISS-principe aan: keep it small and simple. Op de website lezen we: “Je hoeft geen ingewikkelde activiteiten of nieuwe technologieën te gebruiken om tot mooie (leer-)resultaten te komen.” Een fysica-experiment dat in het Virga Jesse College in Hasselt werd uitgevoerd samen met scholen in Spanje en Italië is daar een voorbeeld van. De leerlingen voeren een experiment uit, schrijven de resultaten neer met behulp van een tekstverwerker (in dit geval Word) en discussiëren over de resultaten via Skype.

 Je hoeft geen ingewikkelde activiteiten of nieuwe technologieën te gebruiken om tot mooie (leer-)resultaten te komen.

In de lijst van praktijkvoorbeelden worden er vaak twee labels gebruikt: 'kwaliteitslabel' en 'winnaar' gevolgd door het jaar waarin het project werd uitgevoerd. Het is echter jammer dat projecten die gelabeld zijn als winnaar vaak slechts een zeer beperkte omschrijving geven van het project. Ik zou zelfs durven stellen dat deze minimale beschrijving geen inspiratie kan leveren aan leerkrachten. Dat is jammer, des te meer omdat eTwinning deze projecten als goed voorbeeld wilt labelen. Andere projecten zijn duidelijk omschreven met aandacht voor werkwijze, resultaten, gebruik van ICT, integratie van eindtermen en doelstellingen. De foto’s en filmpjes maken het voorbeeld aanschouwelijk.  

WIE?

Zoals eerder al vermeld, is het eTwinning-project er niet alleen voor leerkrachten. Ook directies, bibliothecarissen, ICT-coördinatoren,... kunnen ideeën uitwisselen met collega’s uit heel Europa. Deelnemen aan een eTwinning-project kan al vanaf de kleuterklas, in de lagere school tot aan het einde van het secundair onderwijs.

WAAR?

eTwinning is ontwikkeld voor landen van de Europese Unie. Landen die kunnen deelnemen aan dit project zijn:
 • ·      België,
 • ·      Bulgarije,
 • ·      Cyprus,
 • ·      Denemarken,
 • ·      Duitsland,
 • ·      Estland,
 • ·      Finland,
 • ·      Frankrijk,
 • ·      Griekenland,
 • ·      Hongarije,
 • ·      Ierland,
 • ·      Italië,
 • ·      Letland,
 • ·      Litouwen,
 • ·      Luxemburg,
 • ·      Malta,
 • ·      Nederland,
 • ·      Oostenrijk,
 • ·      Polen,
 • ·      Portugal,
 • ·      Roemenië,
 • ·      Slowakije,
 • ·      Slovenië,
 • ·      Spanje,
 • ·      Tsjechië,
 • ·      Verenigd Koninkrijk
 • ·      Zweden.


Bovendien kunnen ook scholen uit Kroatië, IJsland, Noorwegen en Turkije zich registreren om deel te nemen.

WANNEER?

In 2005 werd eTwinning gelanceerd binnen het eLeren-programma van de Europese Commissie. Sinds 2014 is eTwinning geintegreerd in Erasmus+. Dit is het Europese programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport.

HOE?

Hoe wordt dit project mogelijk gemaakt? De Europese Unie financiert dit project waardoor leerkrachten en ander onderwijspersoneel gratis kunnen deelnemen. Naast het financiële luik is er natuurlijk ook het praktische luik. Het eTwinning-portaal is de hoofdwerkruimte voor het programma. Dat portaal is vertaald in 28 talen. Om leerkrachten te helpen een project over grenzen heen op te zetten, biedt het portaal vele online-hulpmiddelen. Eén van de doelen van het eTwinning-project is niet alleen de ICT-vaardigheden van leerlingen verbeteren, het wilt ook die van leerkrachten aanscherpen. Daarom worden er geregeld bijscholingen georganiseerd waarin men onderwijspersoneel leert werken met eTwinning. Bijscholingen kan je zoeken in Vlaanderen, Europa en Online op deze pagina.

EN NU?

Naar aanleiding van de tiende verjaardag van eTwinning verschenen er twee publicaties. Eentje bundelt verhalen van leerlingen die met eTwinning werkten en de andere handelt over een onderzoek dat werd uitgevoerd over de invloed van het project op de leerkrachten. Beide publicaties kan je hier gratis downloaden. 

eTwinning Generatie is de titel van het boek waarin 44 leerlingen uit 11 landen aan het woord komen. De leerlingen werkten met eTwinning en vertellen over nieuwe culturen leren kennen, talenkennis verbeteren en vrienden maken. Ook leerkrachten vertellen welke meerwaarde eTwinning volgens hen heeft. Het boek dat in het Nederlands 59 pagina’s telt, werd in 26 talen vertaald.

In het kader van de 10de verjaardag werd eveneens een onderzoek gedaan. 6.000 leerkrachten die lid zijn van eTwinning namen deel aan een onderzoek dat de invloed van eTwinning op de onderwijspraktijk en de professionele ontwikkeling van leerkrachten naging. De invloed van eTwinning was vooral sterk in het domein van vakoverschrijdende eindtermen. Meer dan 90% van  de 6000 bevraagde leerkrachten gaf aan beter vaardigheden zoals teamwerk, creativiteit, het oplossen van problemen en nemen van beslissingen, te kunnen aanleren aan leerlingen.

eTwinning bracht in 2015 in kaart waar het project stond na tien jaar. Webredacteur Grochowski Pia (2016) plaatste een infografiek op de website die Erasmus+ in samenwerking met het Spaanse National Support Service (NSS) gemaakt heeft. In onderstaande grafiek lezen we dat er 45 183 projecten lopen. Aan die projecten werken twee tot tien mensen mee. Het grootste deel (44%) van de projecten wordt in het secundair onderwijs gerealiseerd, gevolgd door het lager onderwijs met 30% en het beroepsonderwijs met 26%. Populaire eTwinning-onderwerpen in de lagere en middelbare school zijn vreemde talen (18%), ICT (8%), kunst (7%), vakoverschrijdende onderwerpen (6%), aardrijkskunde (5%) en geschiedenis (5%). In beroepsopleidingen zijn projecten rond catering en toerisme (8,7%) en ICT (8,06%) het populairst. Daarna volgen business & marketing (5,6%), audiovisueel (5,4%) en voedingsindustrie (4,4%). Voedingsleer sluit het lijstje af met 4.3%. Gezien het internationaal karakter van eTwinning worden er vele talen gebruikt. Engels bevestigt ook in dit project haar positie als lingua franca. Engels is de nummer één met 52%, gevolgd door Frans (11%), Duits (8%), Spaans (6%), Italiaans (4%), Pools (3%), Slovaaks (2%) en Grieks (1%).EN IK?

Op basis van wat ik gelezen heb, ben ik een voorstander van dit project. Ik denk dat leerlingen snel vergeten dat ze 'aan het leren' zijn. Deze 'andere leerervaring' brengt bovendien de diversiteit van Europa dichter bij hen. Als talenleerkracht zie ik vele mogelijkheden om eTwinning in mijn lessen te integreren en ik zou dit dan ook graag eens proberen, des te meer omdat ik de indruk krijg dat er een goede ondersteuning is voor leerkrachten.

Elkaar fysiek ontmoeten is geen vereiste om met eTwinning te werken. Toch kan dit een leuke mogelijkheid zijn. Eventuele buitenlandse schooluitstappen kunnen de mogelijkheid bieden om leeftijdsgenoten, waarmee leerlingen eerder mee samenwerkten, in levenden lijve te ontmoeten.

Een nadeel dat ik mogelijks zie is een moeilijkheid om te differentiëren. Je bent als leerkracht al met zoveel andere dingen bezig die je niet gewoon bent dat het gevaar bestaat om minder aandacht te hebben voor differentiatie. Dit nadeel is echter niet onoverkomelijk. De leerkracht moet de les goed voorbereiden: wanneer je werkt met andere collega's en andere leerlingen laat je improvisatie best achterwege, maar die moeite loont ongetwijfeld!

In de lessen onderwijstechnologie worden wij aangespoord om zoveel mogelijk te delen. Ik ben het eens met deze filosofie. Het materiaal op KlasCement vormde vaak inspiratie voor mijn stagelessen en in de toekomst deel ik graag mijn lesmateriaal met anderen. Ik ben me nu ook bewust van digitale rechten en zal in de toekomst toekomst geven om wat ik publiceer te delen en te bewerken via een Creative Commons Licentie. Ook op eTwinning wordt er veel gedeeld. Je kan niet alleen de outline van projecten bekijken, je kan ook lesmateriaal van leerkrachten over heel Europa consulteren. De publicaties van de Europese Commissie over eTwinning worden ook met een Creative Commons Licentie gepubliceerd. In het boek 'Tien jaar eTwinning. De eTwinning-generatie vertelt' lezen we bijvoorbeeld "Dit boek wordt uitgegeven onder de algemene voorwaarden van de Attribution-Non Commercial-Share Alike 3.0 Unported Creatieve Commons licence (CC BY-NC-SA 3.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.nl)". 

Sharing is caring!

Bronnen:


Erasmus+ (z.d.) eTwinning. Geraadpleegd op 25 maart 2016, van https://www.etwinning.net/nl/pub/index.htm

Grochowski, P. (2016) Waar staat eTwinning nu. Geraadpleegd op 26 maart 2016, van https://www.etwinning.net/nl/pub/news/news/where_is_etwinning_now_.htm

Nasrollahi, D. (2016). ‘eTwinning Generatie’ beschikbaar in 26 talen. Geraadpleegd op 26 maart 2016, van https://www.etwinning.net/nl/pub/news/news/etwinning_generation_availab.htm

Stephenson, L. (2015). Tien jaar eTwinning. De eTwinning-generatie vertelt. Geraadpleegd op 25 maart 2016, van https://www.etwinning.net/eun-files/generation/nl.pdf


Erasmus+ (z.d.) eTwinning. Nieuws. Geraadpleegd op 25 maart 2016, van https://www.etwinning.net/nl/pub/news/news.htm

http://www.etwinning.be/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten