woensdag 30 maart 2016

De ICT-sleutel ligt bij de leerkracht

Samenvatting

Het OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft onlangs in 31 verschillende landen een onderzoek gevoerd naar de effecten van technologie op de schoolresultaten van 15-jarigen. Uit het onderzoek blijkt dat, hoewel verschillende scholen heel erg in ICT-materiaal investeren, er echter geen sprake is van betere resultaten bij de leerlingen die vaak ICT gebruiken. Een beperkte toegang tot technologische hulpmiddelen betekent dan weer niet dat de leerlingen lagere scores behalen of een achterstand opbouwen. De conclusie die met het onderzoek bereikt werd, was dat men geen afstand moet nemen van technologie in de klas, maar dat men deze op een betere manier in de klas moet implementeren. 

Over dit onderzoek werd uitvoerig gediscussieerd, onder andere Renate Zwijsen schreef hier ook een blogbericht over. Een nieuwe invalshoek komt van Arne Vandendriessche, directeur van Signpost (een bedrijf dat zich bezighoudt met het onderhoud van ICT op school). Als reactie op het onderzoek schreef hij dat het vooral de leerkracht is, die ervoor zorgt of een computer in de klas een meerwaarde is of niet. Is er sprake van een goede planning en begeleiding, dan maken leerkrachten echt het verschil en kan technologie een fantastisch hulpmiddel zijn. Worden leerkrachten niet voldoende ondersteund, dan kan deze technologie eerder ontmoedigend zijn.

Reflectie

Volgens OESO-directeur Andreas Schleicher heeft technologie ons valse hoop gegeven. Er is geen verbetering van de schoolresultaten en de leesvaardigheid gaat zelfs achteruit (Van Belle, 2015). OESO oppert dat scholen beter zouden investeren in het bijschaven van rekenen en begrijpend lezen dan in computers. Dit zou ook de ongelijkheid tussen de leerlingen verminderen. Toch zijn de onderzoekers niet tegen technologie in de klas, integendeel. Ze zijn van mening dat technologie het onderwijs kan verbeteren, OESO wil alleen dat men deze middelen op een efficiëntere manier toepast (Van Belle, 2015). Pedagoog Bert Smits deelt deze mening en stelt zelfs een digitaal leerplatform voor, Bingel, dat leerlingen kan helpen met verschillende opdrachten en ook zorgt voor meer differentiatie in de klas (Van Belle, 2015).Pedagoog Pedro De Bruyckere zegt dat vooral de manier waarop men met technologie omgaat een rol van betekenis speelt (Van Belle, 2015). Arne Vandendriessche, directeur van Signpost, heeft een overeenkomstige mening. Volgens hem waren extra investeringen in technologie broodnodig door een achterstand op andere landen. Hij vermeldt echter ook dat men er met het aankopen van pc’s alleen niet komt. Er moet een goede planning bestaan en de leerkrachten moeten voldoende begeleid worden om technologie in de klas aantrekkelijk te maken. Gebeurt dit niet, dan krijgt men het omgekeerde effect (Vandendriessche, 2015).

Ik sluit mij aan bij het feit dat technologie in de klas zeker een meerwaarde vormt, men kan de lessen visualiseren en creatiever maken aan de hand van onder andere PowerPoint, Smartboards enzovoort. Deze technologie moet wel op een correcte manier toegepast worden. Er is nood aan instructie, het is belangrijk dat leerkrachten en leerlingen weten hoe ze ICT moeten gebruiken. Natuurlijk kan men ook de verschillende vaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, enzovoort) niet uit het oog verliezen. Zonder deze vaardigheden kan men in het onderwijs niet optimaal functioneren. In het OESO-onderzoek geeft men volgende oplossing: digitale leerplatformen waarop leerlingen verschillende oefeningen kunnen maken (Van Belle, 2015), met andere woorden “the best of both worlds”.

Besluit

ICT-materiaal in het onderwijs, men kan er niet onderuit. Het hoort nu eenmaal bij deze tijd en kan, zoals pedagogen Andreas Schleicher en Bert Smits reeds in het OESO-onderzoek aanhaalden, een hulpmiddel zijn voor de leerlingen. Dit wel op voorwaarde dat men de technologie doelmatiger gaat toepassen. Heel wat mensen zijn vertrouwd met de werking van allerlei technologische snufjes, maar niet iedereen is er even snel mee weg. Daarom ben ik het eens met Arne Vandendriessche dat leerkrachten voldoende begeleid moeten worden. Het is uiteindelijk aan de leerkracht om de leerlingen kennis bij te brengen. Is dit niet het geval, dan kan ICT in de klas heel wat chaos veroorzaken en komt men er nergens mee. Ik kan mij ook vinden in de mening van Renate Zwijsen. Het is niet de bedoeling dat ICT de lessen gaat domineren, maar het kan wel een verlengstuk zijn. Men moet een duidelijke grens kunnen stellen waar de leerkrachten en leerlingen zich aan houden. 

Referenties

Van Belle, B.,  ‘Meer technologie leidt niet tot betere kennis’. 15 september 2015. De Standaard. Laatst geraadpleegd op 30 maart 2016. <http://www.standaard.be/cnt/dmf20150915_01867984?shareId=5047a7ddb9caf127ca6855abd543fc87565909cad359f90de15a716e5b953a31fcb8145ad3cf5ea561169f7b6c71fd805c9a359185d9c0e706e1dc2c25008eca>.

Vandendriessche, A., ‘De ICT-sleutel ligt bij de leerkracht’. 17 september 2015. De Standaard. Laatst geraadpleegd op 30 maart 2016. <http://www.standaard.be/cnt/dmf20150916_01870409?shareId=5e4d9ea2168c40b63249faf41184426c0bb28dd6d70d93297efdb3a12ad4048ed0e36284e631859640acf5a2bc6211a8523b0810cfc981a4ed2b1a193c95f8c5>.2 opmerkingen:

 1. Hallo,
  Je bent vast, verboden bank en je hoeft niet het voordeel van de banken of kun je beter een project en moet de financiering, slecht krediet of geld nodig om rekeningen te betalen, geld om te investeren voor het bedrijfsleven.
  Dus als je contant geld lening nodig hebt aarzel dan niet om contact met mij op via E-mail: groupefinancemondial@gmail.com
  om meer over mijn zeer gunstige voorwaarden te leren.
  niet ernstig refrein persoon
  dank u

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Hallo Liesa

  Zeer interessant artikel!
  Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er eerst wordt verder gekeken dan op de schoolbanken zelf; namelijk naar de basis, en dat er vooral wordt ingezet op hoe leerkrachten ICT als een meerwaarde kunnen gebruiken voor hun lessen, hoe ze hun lessen creatiever kunnen maken door ICT, hoe ze ICT kunnen integreren zonder dat ze het gevoel hebben dat ze IT'er moeten zijn om dergelijke zaken te kunnen doen, hoe ze leerlingen de nodige bagage kunnen aanreiken zodat zij zelf aan de slag kunnen gaan met de mogelijkheden die hen worden aangereikt. Of zelfs zaken die leerlingen zelf gaan ontdekken en kunnen evalueren. Ik geloof niet zozeer dat ICT geen vooruitgang kan opleveren in het onderwijs, omdat ik ervan overtuigd ben dat het onderwijs als instelling zelf nog niet helemaal heeft uigedokterd hoe je ICT het efficiënst kan inzetten in de lessen (én vakoverschrijdend) en hoe zij daarin hun lerarenteam het best in kunnen steunen.
  ICT is niet meer zo 'nieuw-nieuw', maar het is wel een recente ontwikkeling die zo snel is opgekomen, dat er in mijn ogen gewoon te weinig tijd voor werd genomen om degelijk bij stil te staan en hoe daar het best mee kon worden omgegaan.
  De taak is nu vooral om dit nu wél gaan uit te vissen en hopelijk efficiënt te kunnen implementeren, zodat er in een volgend onderzoek wél kan blijken dat door ICT-integratie er wel een voortuigang kan opgemerkt worden in het onderwijs.

  Groetjes
  Alissa

  BeantwoordenVerwijderen