zondag 18 december 2011

De rol van sociale motivatie bij het gebruik van interactieve ICT tools

Hernandez, B., Montaner, T., Sese, F.J., & Urquizu, P. (2011). The Role of Social Motivations in E-Learning: How Do They Affect Usage And Success of ICT Interactive Tools? Computers in Human Behavior, 27, 2224-2232.

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.vub.ac.be:2048/science/article/pii/S0747563211001397

In dit artikel heeft men onderzoek gedaan naar de rol van sociale motivatie bij de attitude tegenover en het gebruik van interactieve ICT tools. In dit onderzoek heeft men zich voornamelijk geconcentreerd op het gebruik van forums, blogs, chat, etc. Hierbij zijn ze uitgegaan van twee soorten sociale motivatie bij het deelnemen aan gesprekken op forums en dergelijke: (1) zij die het belangrijk vinden om deel uit te maken van een groep en (2) zij die er persoonlijk voordeel uit willen halen (bijvoorbeeld om betere punten te halen).[1]

In tegenstelling tot wat de onderzoekers oorspronkelijk dachten, hebben ze opgemerkt dat e-learners, in tegenstelling tot andere online-gemeenschappen, niet noodzakelijk deelnemen aan de gesprekken op forums om het gevoel te hebben dat ze deel uitmaken van een groep of gemeenschap. Voor de personen uit groep (1) zijn sociale invloed en altruïsme blijkbaar van meer belang. Hun attitude tegenover het gebruik van interactieve ICT tools zal vooral beïnvloed worden door het gedrag van andere leden en hun verlangen om anderen gewoon te kunnen helpen. Wel vermelden de onderzoekers dat deze resultaten voor andere landen eventueel zouden kunnen verschillen.1

De attitude van de learners uit groep (2) zou voornamelijk afhangen van de sociale motivatie dat ze erkenning zoeken van hun leraar.1

Dit zou tevens misschien een verklaring kunnen zijn waarom de learners binnen het onderzoek minder belang lijken te hechten aan de mening van anderen en het feit dat ze niet zozeer de neiging lijken te hebben om tot een bepaalde groep te horen. Blijkbaar hechten de learners meer belang aan de mening van hun leraar, omdat deze hen beoordeelt en ze voor hun punten van hem afhangen. Zoals verwacht, komen de individuele voordelen die men kan verkrijgen door gebruik te maken van interactieve ICT tools bij dit laatste dus duidelijk naar voor.1

De onderzoekers concluderen het volgende: “these results suggest that attitude depends significantly on a person’s desire to obtain personal gains and benefits -such as better grades or job promotions- that result from the approval of those with the ability to reward (provide benefits) or punish. This positive attitude leads learners to use more ICT interactive tools to prove to the instructor that they deserve high grades.”[2]

Bovendien zijn de onderzoekers tot de conclusie gekomen dat, door het feit dat de learners een positieve attitude ontwikkelen tegenover het gebruik van interactieve ICT tools, omdat ze dankzij het gebruik ervan beloond kunnen worden, later ook meer geneigd gaan zijn om die tools te blijven gebruiken, daar die positieve attitude bij de learners blijkbaar ook nadien nog blijft voortduren. De onderzoekers benadrukken daarom dat deze resultaten in acht zouden genomen moeten worden door toekomstige “web-based learning services”2, daar men dus duidelijk rekening moet houden met het belang van de rol van de leraar in de ontwikkeling van een positieve attitude tegenover interactieve ICT tools. Wanneer meer en meer learners dan een positieve attitude gaan ontwikkeld hebben en meer gebruik beginnen te maken van ICT, zullen zij op hun beurt een invloed uitoefenen op mensen uit hun omgeving, daar (zoals uit dit onderzoek ook gebleken is) sociale invloed eveneens een belangrijke determinant is voor de attitude van het gebruik van interactieve ICT tools. Bovendien, zo stellen de onderzoekers, zou men dus ook meer moeten inspelen op het gevoel van altruïsme van de learners en meer mogelijkheid moeten creëren om bijvoorbeeld informatie met elkaar uit te wisselen, documenten te delen, enzovoort. Tot slot besluiten de onderzoekers dat als men al deze zaken in acht zou nemen, men een des te positievere attitude zou creëren waardoor de learners ook des te meer geneigd zouden zijn om deze interactieve tools ook later verder te blijven gebruiken.1

Uiteraard benadrukken de onderzoekers dat er nog meer onderzoek nodig is hieromtrent om definitieve conclusies te kunnen trekken, maar ze hopen dat deze bevindingen de start vormen naar onderzoek van het creëren van een positievere attitude tegenover interactieve ICT tools.1

Ik ben van mening dat de leerkracht inderdaad een belangrijke rol speelt bij het gebruik van deze interactieve ICT tools. Bij “Onderwijstechnologie” is ook duidelijk gebleken dat er voor dit vak meer gebruik gemaakt wordt van het forum op PointCarré dan voor andere vakken, en dit juist omdat onze deelname aan de gesprekken op punten staat. Persoonlijk moet ik inderdaad toegeven dat mijn kennis omtrent dergelijke interactieve tools reeds enorm verbeterd is, omdat ik nu wel verplicht ben om hier gebruik van te maken, terwijl ik vroeger al meer geneigd zou geweest zijn om enkel die dingen te gebruiken die ik reeds kende. Het lijkt mij dus inderdaad zeer nuttig indien men het gebruik van bepaalde interactieve tools meer verplicht zou maken binnen een bepaalde richting of vak, zodat de studenten wel genoodzaakt zouden zijn om hier gebruik van te maken en ermee in aanraking te komen. Op deze manier zullen de studenten inderdaad een veel grotere kennis krijgen over zulke zaken en ik ben er inderdaad ook van overtuigd dat, juist omdat je eindelijk weet hoe iets werkt, je ook meer geneigd zal zijn om die zaken later ook te blijven gebruiken indien ze jou van pas kunnen komen. Tot slot is het naar mijn mening inderdaad ook zo dat mensen elkaar beïnvloeden. Mensen beginnen bijvoorbeeld Facebook te gebruiken omdat hun vrienden dat doen en ze daar zo mee in aanraking komen. Dit zou dus ook kunnen gelden voor de meer interactieve ICT tools en daarom dienen zij eerst aan zoveel mogelijk studenten aangeleerd te worden.

Het is jammer dat er voor velen van ons eigenlijk zo weinig geweten is over wat er allemaal online terug te vinden is, aangezien we veel dingen waarschijnlijk goed zouden kunnen gebruiken. Hopelijk zal dit in de toekomst alleen maar verbeteren.[1] Hernandez, B., Montaner, T., Sese, F.J., & Urquizu, P. (2011). The Role of Social Motivations in E-Learning: How Do They Affect Usage And Success of ICT Interactive Tools? Computers in Human Behavior, 27, 2224-2232.

[2] Hernandez, et al. (2011, p. 2230)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten