zaterdag 24 december 2011

Stemkastjes in je les: meerwaarde of niet?

Ik heb voor dit artikel gekozen omdat we in de lessen zelf in contact zijn gekomen met deze technologische snufjes. Dit was de eerste keer dat ik dergelijk materiaal gebruikte. Daarom wilde ik hier wat dieper op ingaan.

In het onderwijs maakt men steeds meer gebruik van het digitale stemmen. De opzet is om leerlingen meer te betrekken in de les. Men kan dit op allerlei manieren gebruiken, en kan zowel anoniem als op naam stemmen. Dit laatste kan gebruikt worden bij onder andere gedigitaliseerde toetsen. Een heleboel mogelijkheden dus.

Om het artikel kritisch te bespreken, is het noodzakelijk om de positieve en negatieve punten naast elkaar te leggen.

De positieve punten bij dit artikel zijn:

- Betrokkenheid: dit is het grootste pro-argument. Bij het gebruik van deze stemkastjes, ga je ALLE leerlingen betrekken bij de les. Iedereen kan een antwoord geven op een vraag van de leerling. Bij het gewone lesgeven kunnen alleen de leerlingen die hun vinger opsteken de vraag beantwoorden. Hierdoor wordt dus de mening van elke leerling gevraagd, en is elke leerling genoodzaakt om over de vraag na te denken.

- Directe feedback: na het stemmen kan er onmiddellijk een resultaat weergegeven worden. Dit geeft de leerkracht de mogelijkheid om hier direct op in te gaan. Ook kunnen de leerlingen hierbij onderling in discussie treden.

- Verhoogde interactie: dit hangt ook deels af van de wijze waarop de stemkastjes worden ingezet. De leerlingen kunnen hun eigen keuze maken en hierdoor dus een standpunt innemen. Dit kunnen ze vervolgens klassikaal gaan verdedigen tov. leerlingen met een ander standpunt.

- Leerrendement: leerlingen gaan actiever en intensiever met de leerstof bezig zijn.

- Tijd: enerzijds zal er tijdsverlies optreden op korte termijn, wanneer de leerkracht de toetsen moet digitaliseren ed. Anderzijds treedt er op lange termijn tijdswinst op, omdat het nakijken (van bv. gedigitaliseerde toetsen) automatisch wordt gedaan. Als men hier het jaar erop mee verderwerkt, is er tevens minder voorbereiding nodig, daar het gemaakte materiaal opnieuw gebruikt wordt.

Vervolgens worden de negatieve punten op een rij gezet. Hierbij ben ik zelf ook kritisch gaan nadenken over nadelen, die niet in het artikel werden teruggevonden.

- Motivatie: als de leerkracht in elke les over alles gaat laten stemmen, gaat de motivatie verdwijnen. Het is dus noodzakelijk om deze technologische manier van lesgeven te gaan combineren met andere werkvormen. Zo zal er afwisseling ontstaan en zal motivatie minder snel verdwijnen.

- Kosten: zoals reeds besproken in het artikel van een medestudent, lopen de kosten voor deze snufjes snel hoog op. Wanneer een school wil investeren in dergelijke stemkastjes, zullen ze toch een groot bedrag moeten neertellen (20-60 dollar/stemkastje).

- Vandalisme: de vraag is, zullen dergelijke "speeltjes" met respect behandeld worden door de leerlingen. Een oplossing voor dit probleem is om elk stemkastje te gaan koppelen met een welbepaalde leerling, zodat deze leerling een heel jaar lang hetzelfde stemkastje gebruikt (bv. door middel van een bepaalde code die bij een bepaalde leerling hoort).

- Verdwijnen van stemkastjes (zie diefstal): dit kan op dezelfde manier opgelost worden als vandalisme. Elke leerling krijgt een stemkastje met een bepaalde code, die hij/zij het hele jaar mag gebruiken.

Wanneer een school dit systeem wilt gaan gebruiken, dient ze op basis van bovenstaande puntjes zelf een afweging te gaan maken. Wegen de negatieve punten te zwaar door tov. de positieve, of omgekeerd? Deze rekening zal elke school voor zich moeten maken.


Bron artikel :

--> 1 november 2011


1 opmerking:

 1. Jill,

  De praktijkervaring in onze eigen les, leerde me dat:
  * dit zeer weinig tijdsverlies geeft
  * zeer snel operationeel is
  * relevante informatie geeft indien de vraagstelling correct, volledig en ondubbelzinnig is.

  Zoals ook aangegeven in het artikel (maar minder uitdrukkelijk in jouw commentaar), is de keuze om al dan niet anoniem te kiezen een zeer belangrijke pedagogische keuze.
  Concreet: toen tijdens de presentaties in onze les na de stemming, een aantal keren gevraagd werd of de persoon die extreem laag gestemd had, zich kenbaar kon maken, was het antwoord steeds negatief.
  Indien er bij naam gestemd was geweest, vraag ik me af in hoeverre het resultaat hetzelfde of verschillend zou geweest zijn.

  Dit is ongetwijfeld stof tot discusie. Over stemgedrag bestaan zeer zeker interessante theorie├źn. De tijd ontbreekt me momenteel om dit verder uit te diepen ...

  BeantwoordenVerwijderen