dinsdag 27 december 2011

ICT vanaf de lagere schoolIn Finland leren de kinderen vanaf zeer jonge leeftijd al met ICT werken, dat is wat te zien is in de video. Die dag leren de 9-jarige leerlingen over vogels. Het eerste wat ze doen is brainstormen. Alles wat gezegd wordt, typt de lerares op de computer. Ze zoeken dan samen informatie op via internet. Dan gaan ze in de natuur op zoek naar vogels die ze kunnen observeren. Vervolgens maken ze individueel een tekening van een vogel die toegevoegd wordt aan de tekeningen van de leerlingen van andere jaren die op het schoolnetwerk staan. Ze moeten ook de informatie en observaties op de computer ingeven. Om nog beter vogels te kunnen identificeren projecteert de lerares afbeeldingen van vogels op een scherm. Hun huiswerk bestaat uit het observeren van een vogel die migreert en daar notities over te maken.

De onderwijsmethode van de lerares uit de video is gebaseerd op een studie van de universiteit van Helsinki. Het gaat hier om progressive thinking dat weergegeven is in het schema. De wetenschappers geloven dat ze zo aan een “deeper kind of thinking” geraken en dat ze dan ook beter voorbereid zijn op de samenleving.

De vastgestelde voordelen zijn:
- er is geen les voorzien voor ICT want die wordt constant gebruikt in de klas;
- de leerlingen zijn er zich niet van bewust dat ze ICT gebruiken wat een natuurlijker gebruik bevordert;
- de leerlingen leren kritischer omgaan met de informatie die ze vinden;
- de leerlingen leren samenwerken en elkaar helpen;
- de rol van de leerkracht verandert: hij is niet meer de ‘alwetende’ leerkracht, maar hij wordt een moderator die de kinderen in de goeie richting stuurt;
- zoals de lerares zegt, gaat het om progressif learning. Daarmee wordt bedoeld dat leren een proces is. De computer kan dat weergeven, wat de situering van de leerlingen in dat proces vergemakkelijkt voor de leerkracht.Ik vind deze video heel interessant voor verschillende redenen. Eerst en vooral is er geen ontsnappen aan de evolutie die de verschillende technologieën kennen. Daarom is het volgens mij belangrijk om leerlingen van jongs af aan te leren omgaan met ICT. Weliswaar verandert die heel snel en zijn de leerkrachten soms zelf niet mee, maar het is belangrijk dat jongeren een positieve attitude blijven behouden tegenover technologie, omdat die zo aanwezig is in onze cultuur en dat waarschijnlijk steeds meer zal zijn in onze toekomstige samenleving.

Leerkrachten die niet met nieuwe technologie willen werken, zijn volgens mij bang om de controle over hun klas te verliezen. Maar de leerlingen zijn verandert en kennen meer stimuli dan ooit te voren dus je moet ze als leerkracht ook op al die vlakken kunnen en willen stimuleren. Dat is ook wat gebeurt in de video. De leerlingen gaan op uitstap, ze werken op de computer, ze tekenen, etc. Daarom vind ik dat leerlingen van het secundair onderwijs ook op verscheidene manieren gemotiveerd moeten worden. Leerlingen willen geen ‘alwetende’ leerkracht meer: wat ze niet weten zoeken ze op zonder dat de leerkracht er ergens voor tussenkomt. De leerkracht moet dus aanvaarden dat hij of zij een nieuwe rol toegeschreven heeft gekregen, namelijk die van wegwijzer. Daarmee bedoel ik dat hij ze moet helpen om informatie te selecteren en om kritisch na te denken over wat ze vinden aangezien niet alles altijd even betrouwbaar is.

Een belangrijk aspect dat in het filmpje wordt weergeven, is dat er maar negen computers zijn voor een vijftiental leerlingen. Dat betekent dat de verhouding niet één leerling – één computer is, waardoor ze moeten overeenkomen over wie de computer wanneer mag gebruiken. Dat is volgens mij ook positief omdat ICT niet centraal mag staan in de les. ICT moet een medium zijn om de les interactiever en interessanter te maken.1 opmerking:

 1. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLDME_20110331_001

  Op bovenstaande link vind je ook een artikel in verband met het meer wegwijzen van de leerlingen in plaats van het onderwijzen.

  Ik vind de term die Alix aanhaalt zeer interessant, de leerkracht van morgen is naast een onderwijzer, eveneens een wegwijzer.

  De term wegwijzer slaat inderdaad op het feit dat de leerlingen tegenwoordig ook al toegang hebben tot zeer veel media waar ze eventueel ook leerstof kunnen opzoeken. Wanneer ze dit doen kunnen ze bijvoorbeeld 'voorbereid' naar de les komen.
  Het is dan aan de leerkracht om hier positief op te ageren. Ze wegwijs maken naar betrouwbare informatie die ze immers toch gaan opzoeken.

  Zoals vermeld in het vermelde artikel is het aan de leerkracht om technologie zo goed mogelijk aan te wenden tot het worden van een 'betere' leerkracht.

  BeantwoordenVerwijderen