vrijdag 23 december 2011

Minister Lieten steunt projecten dichten digitale kloofMinister Lieten steunt projecten dichten digitale kloof


Bronnen

'Lieten trekt geld uit voor Mediawijsheid' Artikel uit De Morgen van 19 december 2012
Via Mediaargus: http://academic.mediargus.be/pg/article/download?format=HTML&mediargus_id=44457854


'Lieten steunt projecten "Mediawijsheid"' van De Tijd (18 december) te raadplegen via http://www.tijd.be/nieuws/politiek_economie_belgie/Lieten_steunt_projecten_mediawijsheid.9139406-3137.art?ckc=1


De officiële persmededelingVlaams Minister van Media Ingrid Lieten (sp.a) heeft bekendgemaakt zes projecten te zullen steunen die 'mediawijsheid' bevorderen. In totaal zal zij een budget van € 650 000 spenderen aan zes projecten. Hiermee wil de minister vaardigheden laten ontwikkelen om kritisch en bewust om te gaan met media. Minister Lieten stelt dat er een hoge nood is om mensen te leren omgaan met de steeds snellere digitalisering van de maatschappij. Deze zes projecten zullen bijdragen aan het dichten van de digitale kloof in onze samenleving.


Een eerste project is VZW Educentrum, bekend van o.a. klascement.net. Dit project wil zijn subsidie spenderen aan het creëren van een centraal portaal waarbij alle informatie rond mediawijsheid gebundeld wordt. Het opleidingsplatform zal de naam NetwerkM.be krijgen.
Daarnaast wil vzw Educentrum meewerken aan het vormen van 'wijze mediaklassen'. Klassen uit het lager onderwijs en de eerste graad secundair onderwijs zullen de kans krijgen om via creatieve workshops een kritische houding aan te nemen t.o.v. media.


Een tweede project is VZW Linc. Dit project zal een opleiding voor mediacoachen realiseren. Hierbij richten ze zich specifiek op het hervormen van leerkrachten, biblioteekpersoneel en begeleiders van jongeren (12 tot 16 jaar). Deze opleiding wil professionelen helpen een aanspreekpunt over mediagebruik te worden binnen het eigen werkveld.


Ten derde hebben we de VZW Link in de kabel. Dit project richt zich op jongeren met diverse achtergronden (allochtonen, jongeren met een verstandelijke handicap, jongeren met gedragsproblemen). Mediakennis en -vaardigheden worden hier gebruikt als wapen tegen (kans)armoede. Aan de hand van online leerplatformen, digitale handboeken, proeflabs, enz. wil dit project sociale vooruitgang bij deze jongeren bevorderen.


Als vierde project koos Minister Lieten VZW Mentor. Deze VZW werkt met mensen met een verstandelijk of auditieve beperking en senioren. Dit project wil deze doelgroep digitaal mobiel maken, hen bewust maken van de voordelen én risico's van de digitale wereld en hun creativiteit bevorderen via ICT. Daarnaast willen zij ook hun subsidie spenderen aan het trainen van nieuwe mentors voor deze doelgroep. Hun doel is de zelfredzaamheid van deze doelgroep te bevorderen.

Een leuk voorbeeld van de werking van deze vzw is

http://www.youtube.com/watch?v=Sd1ooCjiYDY&list=UUfwIGRh8UsuhC3O8xmaLiGA&index=1&feature=plcp
Dit filmpje is een hulpmiddel voor doven en slechthorende. Tip voor de ongeduldige kijker: vanaf 3:33 wordt het leuk.Het vijfde project is VZW SPK. Deze VZW wil met zijn project Digidak mensen (voornamelijk uit risicogroepen) laten kennismaken met media en hen e-competenties laten verwerven. Zij willen dit realiseren door laagdrempelige openbare computerlokalen op te richten die ingebed zijn in bestaande buurtorganisaties. Door het gebruik van deze media willen ze digitale uitsluiting voorkomen en tegengaan.


Tenslotte zal Minister Lieten subsidies geven aan VZW Tonuso. Dit project wil enerzijds een vormingsaanbod creëren voor medewerkers van Bijzondere Jeugdzorg. Na de opleiding kunnen zij op hun beurt hun kennis en vaardigheden delen met collega's, hun cliënten en hun gezinnen. Anderzijds wil dit project een online platform oprichten ( www.e-hulpvlaanderen.be ). Dit platform zal een overzicht vormen van alle betrokken organisaties, een uitwisseling van documentatie en een mogelijkheid tot discussie en overleg.


Ik vind het een zeer positieve tendens dat de Vlaamse politiek budget vrijmaakt voor dergelijke projecten. Elk van deze projecten vormt een belangrijke bijdrage aan het dichten van de digitale kloof. De train-the-trainerprojecten bieden grote mogelijkheden om kennis en vaardigheden over grote groepen te laten verspreiden. Het oprichten van portaalsites biedt steeds meer mensen de kans om nieuwe informatie te raadplegen, met elkaar te overleggen en dankzij discussie tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Ik vind het zeer positief dat er aandacht wordt besteed aan risicogroepen en dat deze via laagdrempelige activiteiten worden bereikt. Dat deze mensen worden bereikt via lokale organisaties zoals buurthuizen, jeugdwerkers, bibliotheken, etc., doet volgens mij de slaagkansen sterk stijgen.
Digitale vaardigheden en kennis worden steeds belangrijker in onze samenleving. E-competenties bepalen onze kansen op de arbeidsmarkt, de beleving van onze cultuur en onze sociale banden (facebook, twitter, ...). Hoewel sommigen deze keuze van Minister Lieten bestempelen als Sinterklaaspolitiek of geldmorsen in tijden van budgetaire crises (cfr. http://www.tijd.be/reactie/9139406-3137-0), moeten deze maatregelen volgens mij gezien worden als een preventieve actie tegen werkloosheid, afkeringheid t.o.v. ICT en de desintegratie van bepaalde groepen.


Meer informatie op:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten