woensdag 1 april 2015

De weg naar de toekomst?


De integratie van ICT in het onderwijs en meer bepaald hoe het Creative Classrooms Lab project ons hierbij op weg kan helpen, is het thema van vandaag.
Het project vult namelijk verschillende noden in, waar jongeren vandaag de dag mee zitten. Zo komen jongeren buiten school steeds meer in contact met ICT, zonder dat ze hierover correct geïnformeerd zijn. We spreken dan niet enkel over het gebruik ervan, maar tevens over de veiligheid en de sociale normen die gepaard gaan met het gebruik van sociale platforms. Door veelvuldig gebruik in een veilige omgeving kunnen ze hier voeling mee ontwikkelen zonder blootgesteld te zijn aan de gevaren.

Verder staat de voorruitgang van ICT niet stil en is het interessant voor de jongeren om niet enkel buiten de lessen hiermee in contact te komen op een oppervlakkige manier, maar ook binnen de lessen die een meer technisch aspect zouden kunnen behandelen van het ICT gebeuren. Op die manier krijgen ze een globaler beeld van wat ze allemaal kunnen met hun apparaten en software. Dit gaat hen niet enkel sneller op weg helpen met het gebruik ervan, maar geeft hen ook een beter inzicht van de problemen en gevaren die ICT met zich mee kan brengen.

Een eerste stap!
In het schooljaar 2013-2014 werd het Creative Classrooms Lab project voor het eerst toegepast in vijf Vlaamse scholen als pilootproject. Deze scholen gebruikten tablets in de lessen om na te gaan hoe dit geïntegreerd kan worden in het pedagogisch project. De scholen konden verschillende scenario’s zoals Flipped classroom, samenwerking en samenwerking tussen verschillende scholen uitproberen.  Het pilootproject is recent afgelopen en de leerkrachten en leerlingen die hieraan meewerkten zijn alvast positief. Onderstaand filmpje toont enkele reacties van de verschillende scholen op het project.Wat mij als leerkracht erg opvalt in dit filmpje, is de nood aan ondersteuning van de leerkrachten. Per school zijn enkele leerkrachten specifiek opgeleid voor dit project. De middenschool van het GO in Ieper gaf het project vorm in een apart vak “Actief leren met ICT”. De oudervereniging heeft geïnvesteerd in Ipad’s zodat niet enkel de leerlingen uit gegoede leerlingen aan dit project konden meewerken maar wel alle leerlingen met interesse in ICT. Als wetenschapper, vind ik het ook fantastisch dat ze kinderen al zo jong met allerlei technieken zoals 3D-printen en programmeren in contact brengen


 • Bern Martens, Ethiek en veiligheid in de computerklas, in Gombeir, D. e.a. (red.), ICT en onderwijsvernieuwing, Mechelen, Wolters-Plantyn, 2003, rubriek Maatschappelijke uitdagingen, 24 blzn.
 • http://creative.eun.org/
 • http://mediawijs.be/nieuws/creative-classroom-labs

1 opmerking:

 1. Dag Shana,

  Dankjewel om het idee van Creative Classrooms Lab project hier te delen. Ikzelf als wiskundige vind het ook zeer interessant dat kinderen op jonge leeftijd reeds in contact komen met 3D-printers en programmeren. Ik vind dat er inderdaad te weinig aandacht besteed wordt aan programmeren in het onderwijs.

  Wat me in het filmpje wel opvalt, is dat dit project alles behalve eenvoudig is. Een klein groepje van leerkrachten moet volledig klaargestoomd worden om dit project te kunnen doorvoeren, dit lijkt me enorm veel tijd en energie te kosten als leerkracht. De motivatie van de leerkrachten lijkt me een beslissende factor of dit project al dan niet in een school doorgevoerd kan worden. Maar aangezien de druk op de schouders van de leerkrachten reeds redelijk hoog kan zijn, vraag ik me af of dit project helemaal zal kunnen doorstromen in de toekomst.

  Ik vind het wel zeer positief dat de scholen onderling met elkaar kunnen overleggen en hun ervaringen kunnen delen. Als kind zou ik deze lessen zeker interessant en leuk gevonden hebben omdat het eens iets anders is dan wat er normaal geleerd wordt op school.

  Groetjes,
  Ilse

  BeantwoordenVerwijderen