woensdag 1 april 2015

Perspectieven van uitwisselingsstudenten over het gebruik van technologie aan universiteiten.

Het betreft hier een wetenschappelijk artikel waarbij nagegaan werd hoe uitwisselingsstudenten naar het gebruik van technologie aan universiteiten kijken. Concreet is de onderzoeker deze studenten gaan bevragen over technologie en heeft hij zijn vragen in drie thema's ingedeeld. Als eerste wilde hij nagaan hoe technologie werd gebruikt tijdens traditionele hoorcolleges en wat de studenten hier van vonden. Vervolgens stelde hij een aantal vragen over het gebruik van technologie om bepaalde opdrachten zelfstandig te maken. Het gaat hier dan bijvoorbeeld over groepswerken, projecten,...Als laatste was de onderzoeker geïnteresseerd in wat de studenten dachten over een ander soort van hoorcolleges waarbij de lessen eigenlijk volledig online gebeuren.

Omdat het hier gaat over een Amerikaans onderzoek is het niet verwonderlijk dat de interviews voornamelijk afgelegd werden bij uitwisselingsstudenten (vooral uit het Verenigd Koninkrijk) die in de VS studeerden. Er werd wel voor gekozen om zo veel mogelijk verschillende richtingen aan te spreken in verschillende universiteiten. Dit om een veralgemeende blik te vermijden.

Uiteindelijk viel het op dat studenten over het algemeen positief waren over het gebruik van technologie. De termen 'makkelijk' en 'aangenaam' zijn veel voorkomend. Het was echter wel zo dat wanneer de technologie niet langer een 'tool' was maar een manier van les krijgen, er een negatieve houding was. Vooral het aspect van volledig online colleges werd niet gesmaakt. Men haalde argumenten aan zoals bijvoorbeeld: "Een gemis aan sociale interactie/dynamiek en minder waar voor je geld."

Zolang de technologie de lessen niet beheerste maar slechts ondersteunde was de houding van de studenten dus positief.

Men moet natuurlijk wel even stilstaan bij de aard van dit onderzoek en de kanttekeningen erbij. Zo is er geen duidelijk overzicht van de vragen die gesteld werden. We krijgen enkel een bloemlezing van de belangrijkste antwoorden. Men kan dus niet volledig weten hoe de studenten gereageerd hebben. Ook is het aantal ondervraagden bijzonder laag. Slechts twaalf mensen werden gevraagd om een interview af te leggen.

Persoonlijk vind ik het jammer dat er ook niet meer aandacht werd besteed aan de argumentatie van de studenten en de antwoorden die zij gaven. Dit werd alleszins niet grondig verwerkt in het artikel. Zo wordt wel gepeild naar wat de studenten denken over technologie tijdens de colleges maar draait dit blijkbaar vooral uit op de voor- en nadelen van presentatiesoftware. (en dan vooral Powerpoint) Men had ook peilen naar wat de studenten allemaal als technologie zagen en wat ze nog zouden kunnen gebruiken tijdens de colleges. Uit het artikel blijkt niet of dit gebeurd is.

Verder schrijft de onderzoeker dan dat de studenten volledig online colleges niet zien zitten door het ontbreken van sociale interactie. Ik denk dat hier vooral het element van onwetendheid meespeelt. Men hoeft klasdiscussies niet uit te sluiten omdat de lessen toevallig via de computer gebeurt. Hoewel het niet het doel van het onderzoek is (het peilt immers enkel naar de perspectieven zoals die op dat moment zijn), zou men het wel als kans kunnen zien om de studenten (of zelf leerlingen) op de hoogte te brengen van de mogelijkheden. Door de kennis en de 'know how' door te geven, is het volgens mij wel mogelijk om de perspectieven die de studenten hadden te veranderen.

Bovendien is het niet onwaarschijnlijk dat deze redenering gelijkaardig is bij studenten in een secundair onderwijs. Het gebruik van technologie is goed als ondersteuning maar niet om de lessen volledig te beheersen. Dit zou echter ook een gevolg kunnen zijn van de onwetendheid over de uitgebreide toepassingen en tools die aanwezig zijn.

Bron:

GRIFFITHS (B.J.): "Perspectives of Exchange Students on the Role of Classroom Technology: A Law of Diminishing Returns?", in International Journal for Infonomics (IJI), Vol. 8, 1/2, Maart/Juni 2015

http://www.infonomics-society.org/IJI/Perspectives%20of%20Exchange%20Students%20on%20the%20Role%20of%20Classroom%20Technology.pdf

Geen opmerkingen:

Een reactie posten