donderdag 16 april 2015

Sabam eist auterusrechten voor embedden van You Tube filmpjes

Vandaag in De Morgen... 

Samenvatting:

Sabam is van mening dat het embedden van een you tube video in een website niet valt onder het "persoonlijk gebruik". En dat er bijgevolg een vergoeding moet betaald worden dan wel toestemming moet gevraagd worden alvorens de video mag worden geëmbed.
Ofwel omdat de eigenaar van de (commerciële) website door het gebruik van banners een economisch voordeel uit de video haalt.
Ofwel omdat de eigenaar van de (niet-commerciële) website geen toestemming heeft gevraagd voor het plaatsen van de video. 
Sabam zou de enige auteursrechtenorganisatie zijn in Europa die het op heden op deze manier bekijkt. In Nederland werd al uitdrukkelijk een andere positie ingenomen. 
Ook het Europese Hof voor Justitie heeft in twee arresten geoordeeld dat het embedden van een video geen nieuwe ter beschikking stelling aan het publiek is, zodat de "embedder" niet voor een vergoeding kan worden aangesproken.

De link naar het artikel. R. Gomez, "Sabam eist auteursrechten voor doorplaatsen van You Tube Video's", De Morgen, 16 april 2015, http://www.demorgen.be/technologie/sabam-eist-auteursrechten-voor-doorplaatsen-van-youtube-video-s-a2288678/.

Korte reflectie

Opvallend is dat de situatie voor het Hof van Justitie zodanig duidelijk is, dat zij (letterlijk stelt dat) zij middels een verkorte procedure op de prejudiciële vraag (de vraag werd voorgelegd aan het Hof van Justitie door een nationale rechter, alvorens deze in de hem voorliggende zaak een definitieve beslissing neemt) te antwoorden.

De juridisch adviseur van Sabam stelt dat het embedden niet onder het persoonlijjk gebruik valt. Bovendien heeft Sabam een overeenkomst met You Tube voor het persoonlijk gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk, en valt het embedden van een video op een andere website hier niet onder.

Ik ga hier niet dieper in op de overeenkomst tussen Sabam en You Tube, omdat ik deze niet heb kunnen inkijken maar ook omdat dit m.i. gelet op de rechtspraak niet relevant is - zie hierna.

Wat zegt de Belgische wet precies? De wet betreffende de auteursrechten en naburige rechten werd opgenomen in Titel 5, Boek IX van het Wetboek Economisch Recht. In deze titel voorziet de Belgische Wetgever in de omzetting van richtlijn 2001/29. (Niet onbelangrijk, want ook het Hof van Justitie verwijst in zijn rechtspraak uitdrukkelijk naar deze richtlijn, én ook in België kan/moet men een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie stellen).

Artikel IX 165 stelt: Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het werk volgens ongeacht welk procedé, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, aan het publiek mede te delen. (art. IX.165 WER - eigen onderlijning).

Wel, ik denk dat we kort kunnen zijn. Het Hof van Justitie heeft al meermaals geoordeeld dat het embedden van een video géén nieuwe mededeling aan het publiek is, indien de video al vrij ter beschikking staat van de internauten (lees: niet achter een betaalmuur). Concreet: embedden is volgens het Hof van Justitie toegelaten.

En wat met Sabam?

Hun redenering dat dit niet geldt voor commerciële sites gaat niet op. Hiervoor is het interessant even naar de feiten van het voormeld arrest BestWater te kijken. BestWater is een fabrikant van waterfilters, Mebes en Potsch zijn verdelers van deze waterfilters. BestWater laat een demonstratiefilmpje maken. Vermoedelijk door een derde werd dit filmpje - zonder toestemming van BestWater - op you tube geplaatst. Mebes en Potsch hebben deze video geëmbed op hun eigen website. BestWater vraagt nu een schadevergoeding aan Mebes en Potsch.

Mebes en Potsch verkopen waterfilters. Zij halen dus een direct commercieel voordeel uit het embedden van de video. Persoonlijk zie ik het verschil niet met het plaatsen van een banner boven de video. De stelling van Sabam dat dit arrest niet geldt in geval van commercieel voordeel is dan ook niet correct.

En de redenering met het gebrek aan toestemming? Ook hier kan Sabam niet gevolgd worden. Volgens het voormeld arrest van het Hof van Justitie, is er bij embedden geen sprake van een nieuwe communicatie aan het publiek. Zelfs al betreft het een publiek dat anders de video niet zou gezien hebben. Als er geen sprake is van een nieuwe communicatie, kunnen we artikel IX.165 WER niet toepassen.

Ter zijde, artikel IX 167 WER bepaalt inderdaad dat elke overeenkomst betreffende (de vermogensrechtelijke aspecten van) auteursrechten beperkend moet worden geïnterpreteerd. Maar als er geen sprake is van een nieuwe mededeling aan het publiek, is er m.i. geen inbreuk op het auteursrecht.

Dus, als jullie zelf worden aangesproken door Sabam, zéker betwisten. Neem voor de verandering een raadsman onder de arm en vraag hem een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie. Meer dan waarschijnlijk zal het antwoord van het Hof van Justitie in de zelfde lijn liggen als het aangehaalde arrest... De vraag is alleen of diegenen die worden aangesproken door Sabam al deze moeite zullen willen doen (en kosten voorschieten) om een kleine (?) vergoeding te ontlopen... Misschien gokt Sabam hier op?

Jeroen De Schryver

HvJ 21oktober 2014, C-348/14, Bestwater International GmbH vs. Michael Mebes en Stefan Potsch, http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CO0348&lang1=nl&type=TXT&ancre= (voorlopig enkel beschikbaar in het Duits en het Frans).

Wetboek Economisch Recht, niet officiële coördinatie: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Wetboek_van_economisch_recht_tcm325-232243.pdf .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten