woensdag 1 april 2015

Een digitale toekomst of niet?

Een digitale toekomst of niet?

Samenvatting

De woorden  “internet”, “apps” en “digitaal” maken tegenwoordig deel uit van de basiswoordenschat waarover men beschikt. Het zou ondenkbaar zijn een dag door te brengen zonder gebruik te maken van de technologie die we nu ter beschikking hebben. Internet gebruik je ofwel op het werk, ofwel ter ontspanning, maar het gebruiken doe je sowieso.
Het artikel dat ik geraadpleegd heb bestaat uit een drieledig verslag over de trends van de onderwijstechnologie. De ontwikkelingen op het vlak van de steeds innoverende technologie worden hier over drie tijdspannes bestudeerd. Allereerst wordt een rapport uiteengezet over wat het onderwijs tegenwoordig gebruikt en kent. Ten tweede worden de technologische ontwikkelingen besproken die voorlopig in mindere mate gebruikt worden binnen het onderwijs. Ten laatste legt men uit welke technische snufjes uitgediept kunnen worden en zullen bijdragen tot het gebruik ervan in het onderwijs.
In het eerste luik worden enkele hedendaagse, hippe technologische toepassingen en apparaten besproken. Hier worden onder meer de functies en voordelen van tablets en smartphones uit de doeken gedaan. Wat de bevolking tegenwoordig het meest interesseert, is het gebruik van 4G. Iedereen wil snel internet en een goede fotokwaliteit hebben. Het tweede luik legt enkele producten, die tot de “wearable devices” behoren, uit. Dit zijn “computers die zijn ingebouwd in dingen die je op je lichaam kunt dragen, zoals kleding, brillen, armbanden en horloges” (Thuss et al., 2014, p. 7). Deze apparatuur voorziet de gebruiker van informatie of laat hem toe informatie te verzamelen. Een andere, trendy en nuttige uitvinding is “the internet of things”. Dit is een systeem waarbij gegevens worden verzameld en via het internet gedeeld worden. Op basis van die gegevens worden nadien analyses gedaan. Een voorbeeld dat in het rapport wordt aangehaald is een computer die de hoeveelheid energie, die teruggewonnen wordt via zonlicht, aangeeft. Het derde en laatste luik zet verschillende technologische ontwikkelingen uiteen, zoals 3d- en 4d-printen, Augmented Reality (AR), Gesture Base Computing (GBC), Social Media, Gaming, Smart TVs en Wireless Display

Reflectie

Een digitalisering van het onderwijs houdt in dat zowel de leerkrachten als de leerlingen leren omgaan met technologie en de toepassingen hiervan. Men beweert dat hierdoor de leermotivatie van leerlingen versterkt wordt en gewerkt wordt aan de ontwikkeling van hun talenten (Stedelijk Onderwijs Antwerpen, 2013, p. 1). Ik geloof dat technologie een verrijking kan zijn voor het onderwijs, omdat het variatie biedt en een andere manier is voor de leerkracht en de leerling om met de leerstof om te gaan. Het is echter noodzakelijk dat de leerkracht die onderwijstechnologie gebruikt heel goed op de hoogte is van de gebruikstoepassingen. Slechts op die manier kan technologie nuttig zijn en bijdragen tot het onderwijs en het leerproces van leerlingen.

Tablets en smartphones worden reeds vaak ingezet als nieuwe tool om bijvoorbeeld een les spelling interactief en gevarieerd te geven. De eerste keer dat ik hier als stagiaire mee geconfronteerd werd, stond ik paf. Ik had geen idee in hoeverre technologie aanwezig was tijdens het lesgebeuren en plots merkte ik op dat leerlingen met tablets, laptops, presentatiesoftware en nog veel meer mochten en konden werken. In het begin stond ik wat sceptisch tegenover onderwijstechnologie, maar naarmate ik er meer geconfronteerd mee wordt zie ik er het nut van in. Niet enkel is het volgens mij noodzakelijk als leerkracht de leerlingen in hun technologische ontwikkeling zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen, maar ook open te staan om van hen iets bij te leren. Tevens vind ik het belangrijk hun zin en vertrouwen in de technologie te versterken door hen een divers gamma aan technologische instrumenten en toepassingen voor te stellen. Dit is mogelijk wanneer men in de toekomst op school gebruik zal kunnen maken van de technologische snufjes die in het tweede en derde deel van het artikel besproken worden.
De ontwikkelingen die tot nu toe nog geen grote rol in het onderwijs spelen maar wel potentieel hebben zijn mijns inziens waardig vermeld te worden, aangezien hun functie een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs. De Polar Loop die tot de “wearable devices” gerekend wordt, kan eventueel in een les LO geïntegreerd worden. Ik ben van mening dat deze armband, die aan activiteitsmeting doet, enerzijds een stimulerend effect heeft op het sportgedrag van de leerlingen en anderzijds bijdraagt tot het bewust bezig zijn met de gezondheid. “the internet of things” daarentegen is volgens mij meer van toepassing voor de schoolinfrastructuur en niet zozeer voor de leerlingen. Het gebruik van deze smartapparatuur binnen het schooldomein zal in de toekomst een positieve invloed hebben op de leeromgeving van de leerlingen en dus indirect op de leerlingen zelf. Het feit dat consumenten hiermee statistische data kunnen gebruiken “om gedrag te analyseren en op basis hiervan veranderingen door te voeren” lijkt mij opportuun, zowel in een onderwijscontext als in de privésector (Thuss et al., 2014, p. 10).
De Smart TVs die in het derde deel van het artikel worden besproken zijn volgens mij noemenswaardig omdat deze innovatieve uitvinding voorzien is van functies waarover een pc beschikt en in de toekomst geen bijkomstige apparatuur, zoals een beeldscherm nodig heeft.  

Ondanks het feit dat de wereld waarin wij leven digitaliseert en bijdraagt tot het effectief en efficiënt uitoefenen van het lerarenberoep en het uitvoeren van taken als leerkracht en leerling trek ik sommige aspecten van onderwijstechnologie in twijfel. Ik denk hierbij aan de nadelige gezondheidseffecten van de stralingen, maar ook de voorwaarde waaraan technologie steeds is verbonden: een goede en snelle internetverbinding. Jammer genoeg is die niet steeds en niet voor iedereen voorhanden.  

Referenties

Murray, O.T. & Olcese, N.R. (2011). Teaching and learning with iPads, ready or not? TechTrends, 55(6), 42-48.
http://facdent.hku.hk/learning/brownbag/CIDE%20Brown%20Bag_ipads_20120203%20ppt.pdf

Stedelijk Onderwijs Antwerpen. (2013). Innoveren en creëren. http://www.onderwijs2012.be/nl-BE/content/innoveren-en-creeren/7/

Thuss, F., Adema, J., Baron, J., Rutten, D. (2014). Trendgroep iXPERIUM Trends in onderwijstechnologie – januari 2014. http://blog.han.nl/ixperium/files/2014/10/Adviesrapport-Trendsgroep-2014-standalone-versie.pdf

                                                          


2 opmerkingen:

  1. Verdeyen, A. & Moens, O. (2012). Verantwoord omgaan met Wi-Fi en gsm-straling op school. file:///C:/Users/SHANNA/Downloads/Verantwoord_omgaan_met_WiFi_en_gsmstraling_op_school.pdf


    is geen hyperlink !

    BeantwoordenVerwijderen