woensdag 30 april 2014

Betrokkenheid van de leerlingen in technologierijke klassen

Samenvatting


Het is heel belangrijk om technologische middelen te implementeren in de klas met een weloverwogen doel, en niet zomaar om bijvoorbeeld een computer te “hebben” in de klas. De studenten moeten er iets aan hebben, deze middelen moeten onder andere de betrokkenheid van de leerlingen vergroten. In dit onderzoek zijn ze nagegaan welke specifieke elementen van de betrokkenheid van studenten een rol spelen binnen technologierijke klasomgevingen. Ook hebben ze de relatie tussen de betrokkenheid van de leerlingen en de concepties van leerkrachten rond effectief lesgeven in rekening gebracht. Uit de resultaten blijkt dat het belangrijk is dat ze op een aandachtige manier bezig zijn met intellectuele activiteiten tijdens het gebruik van computers in de klas en dat ze ook samen kunnen werken en samen kunnen discussiëren, overleggen... tijdens het gebruik van technologische tools. Ze moeten ook de ruimte krijgen om te reflecteren over het eigen leren en ze moeten zich bewust worden van hun metacognitieve strategieën en vaardigheden. Wanneer er aandacht wordt besteed aan deze elementen, vergroot de betrokkenheid van de leerlingen in technologierijke klassen en kan er op een effectieve manier geleerd worden. Het is ook gebleken dat de leerkracht hier ook een rol in speelt. Zijn of haar visie op effectief leren en effectief lesgeven zal invloed hebben op de aandacht die besteed wordt aan deze vier elementen. Dit onderzoek toont dus aan met wat moet rekening gehouden worden bij het creëren van technologierijke leeromgevingen.

ReflectieIk ben het er zeker mee eens dat er goed moet nagedacht worden bij het implementeren van technologie in de klas. Er moet nagedacht worden over het doel van een welbepaalde tool en dit moet ook effectief iets bijbrengen aan het leren van de student. Technologie moet op een nuttige manier gebruikt worden. Het kost naar mijn mening al genoeg aan de scholen, wat impliceert dat er goed moet nagedacht worden over het aankopen van de juiste technologie. Dit ligt in de lijn met wat er al gezegd is in het blogbericht van Bauke Vandeghinste (efficiënte ICT-keuzes maken). De school en de leerkrachten moeten hierin bijgestaan worden, bijvoorbeeld via kwaliteitsvolle bijscholingen.

Bronnen


Gebre, E., Saroyan, A., & Bracewell, R. (2014). Students' engagement in technology rich classrooms and its relationship to professor's conceptions of effective teaching, British Journal of Educational Technology, 45, 83-96.

Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bjet.12001/full

Geen opmerkingen:

Een reactie posten