woensdag 30 april 2014

Wie kan programmeren, heeft de toekomst

Dit artikel gaat over het gebruik van technologie in het onderwijs en de invoering van een vak als digitale leeromgeving op reeds vroeger leeftijd. Vandaag de dag leven we nu eenmaal in een wereld die meer en meer digitaal verloopt. Door slechts enkele seconden bezig te zijn met bijvoorbeeld onze smartphone, weten we wat er zich afspeelt aan de andere kant van de wereld. Technologie is dus een onmisbaar gegeven geworden in ons dagelijks leven. Waarom zouden we dan niet technologie en meer bepaald alle mogelijkheden verbonden met technologie en onderwijs aan onze kinderen op reeds vroege leeftijd mee geven?
In het artikel gaat het niet enkel om het puur gebruiken van technologie maar ook het maken ervan. Hoe vroeger men leerlingen laat kennis maken met technologische snufjes op het net en in de klas, hoe beter en creatiever ze hier later mee kunnen omspringen. Dit ontwikkelt vaardigheden, en het zijn deze vaardigheden waar werkgevers meer en meer naar op zoek zijn in toekomstige werknemers. Het puur kunnen voorleggen van kennis is niet meer het belangrijkste. Vaardigheden die je kritisch doen nadenken en creatief laten ondernemen zorgen er voor dat je een stevige positie in de maatschappij kan verwerven. Een van deze vaardigheden die vandaag zo centraal staan in onze maatschappij is namelijk deze ict-kennis.
Er wordt hier verder nadruk gelegd om creëren in de plaats van consumeren. Meer en meer scholen wereldwijd starten met het invoeren van programmeercursussen voor kinderen op reeds vroege leeftijd (vanaf zeven jaar al in Estland). Het doel is slimme gebruikers van technologie te ontwikkelen en het klassieke denken dat computers gewoon dingen zijn om te gebruiken doorbreken. Ook bekende namen in de media die zelf een succes verhaal achter de rug hebben door het slim gebruiken van media pleiten hiervoor (Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Bill Gates...).
In dit artikel wordt verder het projectInternet 2025 aangehaald. Dit project richt zich op de rol van technologie in de toekomst. Het project vertrekt vanuit tekeningen van kinderen die ze maken in de basisschool. De tekeningen gaan over hoe de kinderen hun toekomst zien met technologie. Deze tekeningen vormen de basis voor een debat rond onderwijstechnologie tussen bedrijven. De resultaten van wat enkele kinderen bedachten over technologie en de toekomst zijn best opmerkelijk en kan je terugvinden in het artikel boven de titel 'De toepasbaarheid van technologie'. 
Het belangrijkste dat dit artikel wil weergeven is niet de vraag beantwoorden of technologie thuishoort in scholen of niet, maar de vaardigheden die het gebruik ervan kan ontwikkelen bij kinderen. En dat wie de technologie reeds op jonge leeftijd onder knie heeft, zijn/haar toekomst in handen heeft.

Ik ben akkoord met wat er in het artikel wordt gezegd. Het aanleren op vroege leeftijd van technologie maakt dat op het einde van hun schoolloopbaan een heel deel van de kinderen goed is in het gebruik van technologie. Zeker kinderen die op jonge leeftijd nieuwsgierig zijn kunnen hier veel vaardigheden uit ontwikkelen. Het is niet alleen interessant om kinderen al op jonge leeftijd vaardigheden aan te leren over technologie in het onderwijs, het is daarbij ook veiliger. Niet elk kind heeft besef van de gevaren van het gebruik van bijvoorbeeld internet. Door kinderen hier al vroeg mee te leren werken leren ze dit reeds op jonge leeftijd. Voor het onderwijs zelf biedt dit ook mooie toekomstperspectieven. Meer en meer zullen er technologische mogelijkheden worden uitgevonden. Wat ik echter wel vind dat vermeden moet worden is dat we volledig afhankelijk worden van technologie in het onderwijs.Verder moet de technologie toegepast worden in de mate dat alle kinderen mee kunnen volgen. Wat met oefeningen waarbij smartphone nodig is maar niet elk kind beschikt over een smartphone?

https://onderwijsdatabank.s3.amazonaws.com/downloads/16.pdf?Signature=1egY%2BBpLaJTSVxHSBZJa4Az3H24%3D&Expires=1398866903&AWSAccessKeyId=AKIAIWEDR6NJ7CW6I3UA


1 opmerking:

  1. Onze samenleving wordt gemaakt door technologische vernieuwingen, op communicatief en bestuurlijk vlak. Net als lezen en schrijven wordt programmeren een fundamentele vaardigheid. Hierdoor krijgen leerlingen tools in handen om mee vorm te geven aan ieders wereld. Het zal kinderen in staat stellen meer te zijn dan consumenten van een moderne geletterdheid. Programmeren is de nieuwste manier om te schrijven. Programmeren moet een basisvaardigheid worden om assertieve en kritische burgers te kunnen vormen. Het stelt kinderen in staat niet enkel de consumenten van de toekomst te worden.

    BeantwoordenVerwijderen