dinsdag 15 april 2014

Video in de klas

Video in de klas

Dit is een samenvatting van een artikel uit Klasse (1) en een bijbehorend filmpje (2).

Samenvatting

Dit artikel gaat over het gebruik van video, meer bepaald het zelf filmen en monteren, in een klaslokaal. Wat zijn de meerwaarden van dit stukje technologie?

Een eerste vraag die bij dit onderwerp vaak gesteld wordt is die van het kostenplaatje. Het wordt echter ontkend dat filmen duur zou zijn, het is tegenwoordig immers mogelijk om te filmen en monteren met tabletcomputers. Zelfs smartphones beschikken over uitstekende camera’s.

Het gegeven van tijd is eerder wat discutabel. Het levert op korte termijn geen tijdswinst op. Een eerste uitleg vraagt veel energie en is heel technisch. Het vraagt een zekere investering om je leerlingen met deze technologie te leren werken. Op langere termijn is er echter zeker tijdswinst mogelijk. Voor spreekopdrachten zijn alle leerlingen een gans uur allen bezig. Bij klassieke spreekopdrachten is dit niet het geval.

De meerwaarde wordt snel duidelijk in het artikel en komt ook duidelijk naar voren in filmpje. De leerlingen zijn heel actief bezig. Het rendement, enthousiasme en motivatie is enorm. Hiernaast leren ze ook sociaal leren, omdat er in groepjes gewerkt wordt. Dankzij deze hoge motivatie leren de leerlingen sneller bij. Van Den Broeck maakt ook duidelijk dat hij leerlingen die normaal stil en teruggetrokken zijn, openbloeien tijdens deze werkvorm.

De leerlingen zullen zeker in staat zijn om met deze werkvorm aan de slag te gaan. Aangezien zij opgroeien in een digitaal tijdperk is de drempel niet zo hoog. Zij zullen het ook leuk vinden om aan de slag te gaan met technologie in de klas. De variatie zal zeker geapprecieerd worden, maar het gebruik van technologie moet wel nuttig zijn en niet gebruikt worden als doel.

Als leerkracht wordt het gebruik van deze technologie beschouwd als een sprong in het diepte. Van Den Broeck noemt het letterlijk een risico, maar een risico dat je moet nemen. Als je zelf de basis kent, moet het zeker lukken om aan de slag te gaan. Een bijkomend voordeel is dat je ook van je leerlingen iets kan leren. Dit kan de leerlingen nog een extra motivatie geven.

Reflectie

Zelf ben ik voorstander van het gebruik van technologie in het klaslokaal. Na het lezen van dit artikel moest ik meteen terugdenken aan het gebruik van film in mijn middelbare school. Zelf heb ik verschillende keren een filmpje opgenomen en gemonteerd mijn enkele medeleerlingen voor vakken zoals esthetica of Frans. Ik herinner me nog goed dat we echt gemotiveerd waren voor van deze kleine projecten. Ik herken dus het argument van motivatie van Van Den Broeck.

Verschillende wetenschappelijke artikels hebben reeds bewezen dat motivatie een belangrijke factor is voor een leerling om beter te kunnen leren. Dit lijkt me dus ook een van de belangrijkste aspecten in het gebruik van video in je klaslokaal.

Het feit dat sommige leerlingen openbloeien is naar mijn mening ook een belangrijk argument. Uit eigen ervaringen tijdens mijn stage heb ik reeds gemerkt hoe moeilijk het is om sommige leerlingen mee te krijgen tijdens de lessen. Deze werkvorm kan dus een extra troefkaart zijn om echt al je leerlingen te betrekken.

Naast de overduidelijke meerwaarde van het videogebruik in het klaslokaal heb ik toch enkele kritische opmerkingen. Eerst is er het kostenplaatje. Van enkele medestudenten heb ik gehoord dat er in hun stagescholen amper geld is voor deftige borden in de klas. Dan vrees ik ervoor dat er ook geen geld zal zijn voor tabletcomputers. Sommige scholen kunnen dit gewoon niet betalen. Is het misschien niet beter om eerst te zorgen dat achtergestelde scholen deftig basismateriaal hebben?
Daarnaast is er ook de kennis van de leerkrachten. Je moet volgens mij de techniek van verschillende programma’s toch zelf echt wel goed onder de knie hebben als je dit wil gebruiken in je klaslokaal.

Opmerking

(3) Is een handleiding voor zij die interesse hebben om deze technologie aan de slag te gaan.(3) http://www.klascement.be/docs/45699/

Enjo Hendriks
SLO Taal en Letteren

4 opmerkingen:

 1. Beste Enjo,
  Als toekomstig leerkracht lichamelijke opvoeding (LO) ben ik eveneens een voorstander voor het gebruik van technologie in de les. Werken met filmmateriaal zou bevorderend zijn om de motivatie van de leerlinge en het lesrendement te verhogen. Bijvoorbeeld bij een wedstrijd basketbal film je het spel en laat je ze na een vijftal minuten samenkomen om te kijken waar er doelpogingkansen zijn verloren gegaan. Het programma ‘basketball coach’voor op de I-pad is een technologie die in de les LO gebruikt kan worden. Met dit programma kan je de opgenomen film afspelen en pijlen/cirkels trekken om de leerlingen aan te tonen wanneer ze zich beter anders hadden gepositioneerd of waar ze doelpogingkansen hebben laten liggen. Een ander voorbeeld is bij het uitvoeren van een overslag. De bewegingsuitvoering van de leerling wordt met de gouden standaard (de perfecte uitvoering) vergeleken om na te gaan waar de fout ligt. Het zien waar de fout ligt, heeft een groter effect dan het enkel zeggen. Gebruik van videomateriaal heeft in de les LO dus ook een meerwaarde. Het vergt allen veel tijd om er mee te kunnen werken en is er het kostenplaatje dat de scholen tegenhouden om hierin te investeren.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ook ik denk dat het enorm bevorderend kan zijn. In mijn vak (cultuurwetenschappen) zou het ideaal zijn om bvb stadswandelingen op te stellen. Om daarnaast dingen te filmen en er later interactief mee aan de slag te gaan. Het is ook een meerwaarde met het oog op het tonen naar de ouders toe wat er wordt gedaan. Ouders kunnen dit dan zien op de website of op opendeurdagen van de school. Het maakt het interactieproces tussen leerling, school en ouder een stuk interactiever. En het kan leerlingen zeker stimuleren om vaker samen te werken. Ik denk dat het iets is naar later toe, dat ik zeker zou willen proberen in mijn lessen, als de school mij dat al toelaat natuurlijk.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik denk dat het gebruik van video inderdaad heel motiverend kan werken. Ik denk wel dat de leerkracht moet opletten dat hij/zij heel duidelijk de opdracht formuleert, zodat daar geen discussie mogelijk is. Want leerlingen zullen misschien de neiging hebben om een grappig filmpje te maken van iets wat de leerkracht serieus bedoelt, en zo leren ze dan wel creatief zijn, maar eigenlijk missen ze het leerdoel.
  (Goedele Van kerkhoven)

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik ben van mening dat video in de klas, gebruikt voor de in jouw blogbericht besproken doeleinden, een uitstekend idee is. Stefanie heeft het over een heel andere functie van video in de klas - en ik volg haar redenering - maar zelfs als ik me beperk tot de functie die in het artikel besproken wordt, spreek ik me er graag positief over uit. Ik ben ervan overtuigd dat de kost relatief is en dat zo'n tegenargument alvast niet opweegt tegen de voordelen van video in de klas. Elke technologische innovatie kost geld, en zoals je aangeeft kan dat in dit geval zeker beperkt worden tot een aanvaardbaar bedrag.
  Leerlingen leren in het secundair onderwijs te veel reproductief en te weinig creatief denken. Door, voor een vak als Nederlands, zelf een filmpje te maken over een bepaalde middeleeuwse legende bijvoorbeeld, moeten ze out of the box denken en alleen dat al kan volgens mij motivatieversterkend werken. Creatief denken kan volgens mij best een doel zijn, en video een prachtig middel daartoe. Leerlingen zelf zullen video zien als doel, en het verwerken van leerstof (in het voorbeeld personages, thema's,...van een middeleeuwse legende) een middel om tot dat doel (een goed filmpje) te komen. Zo wordt er op meerdere fronten gewonnen, en dus lijkt het gebruik van video in de klas me zeker opportuun.

  BeantwoordenVerwijderen