dinsdag 29 april 2014

Technologie is er om te gebruiken, niet om te misbruiken

Martin Valcke: Efficiënte ICT-keuzes maken


http://www.klasse.be/leraren/video/martin-valcke-efficiente-ict-keuzes-maken/

Martin Valcke hield een aantal weken geleden een congres over hoe er moet omgegaan worden met ICT en technologie in het algemeen. Hij stelt in zijn boodschap dat technologie niet helpt met het bevorderen van het leren. De vraag is hoe dat opgelost moet worden. De technologie wordt volgens hem gewoon fout gebruikt door de leerkrachten. Daarbij toont hij een interactief spel in de wiskunde,  maar dit spel past niet echt in de leerlijn. Volgens Valcke moet een leerkracht dus wel degelijk de vraag stellen of de technologie, een bepaalde app wel past in de leerlijn van het vak. Daardoor ijvert hij voor het feit dat er niet zomaar iets mag worden ingevoerd van technologie. Er moet gekeken worden of iets werkt. En dit in samenspraak met leerkrachten en de school.
Als voorbeelden van dingen die wel werken geeft hij het whitebord  en het nuttig gebruiken van technologie. Bij het eerste gaat het over het gebruik in het kleuteronderwijs. Hierin kan een kind tekenen op het bord, ondertussen een verhaal vertellen en dit kan opgeslagen worden. Daarna wordt het op de website gezet en zien ouders waar hun kind mee bezig is. Met het tweede voorbeeld geeft je een leerling een fototoestel mee voor een dag. Het trekt foto's en via een doelbewuste keuze kan je dit gebruik toepassen in je richtlijn. Zo kan het kind technologie gebruiken en aantonen waarom het dit gebruikt, hoe het past in de lessen. 
Ook samenwerken moet makkelijke kunnen via technologie. Op dat vlak kunnen tablet makkelijker meegenomen worden van tafel naar tafel.

Hij heeft op vele vlakken wel gelijk. We leven tegenwoordig in een maatschappij waar technologie van belang is en we gebruiken het constant. Ook bij het lesgeven worden we hierin gepusht. We willen technologie gebruiken als leerkracht, maar we gebruiken die niet juist. Ons krijtbord vervangen we gewoon door een powerpoint, we hebben het goeie materiaal niet of we boeken de computerklas om er dan misschien maar vijf minuten gebruik van te maken. Op dat vlak moet ik de heer Valcke wel volgen. Want als wij technologie zo gebruiken, dan kunnen we ze evengoed langs de kant laten liggen.

Een school waar we lesgeven moet in betere en andere technologie investeren als die er niet is. En dit moet absoluut in samenspraak met de leerkrachten. Dit zeker om geen onnodig materiaal aan te kopen waar we niets mee zijn. Waar we geen positieve invloed van merken. Daarom kan ik wel volgen in de 'kritiek' van de heer Valcke. Ik denk persoonlijk dat er er niet in de goede technologie wordt geïnvesteerd we gewoon beter blijven doorgaan in het oude systeem. Langs de andere kant, technologie maakt deel uit van onze huidige maatschappij en scholen moeten hierin mee. 

Het investeren in draagbare technologie lijkt mij de slimste zet. Zo kunnen ouders zien waar hun kinderen mee bezig zijn en kunnen bepaalde groepsopdrachten aangenamer worden en een duidelijkere uitkomst geven. Leerlingen maken nieuwe competenties aan en kunnen die gebruiken in hun latere leven. Daarnaast hebben ze ook de competenties die in het leerplan staan. Het is de bedoeling om beide mooi samen te laten gaan. Niet evident, maar het geeft ons stof om over na te denken. Stof om ons als leerkracht in spe in te zetten om technologie op de juiste manier in te passen en er geen kopie mee te maken van het oude systeem zonder enige vorm van technologie.

Maar nogmaals, als de technologie geen meerwaarde biedt, laat je die er best uit. Het is inderdaad niet de bedoeling dat technologie gebruikt wordt als een krijtbord. Er moet wel degelijk iets nuttig mee gedaan worden. Met andere woorden technologie is er om te gebruiken, niet om te misbruiken!

1 opmerking:

  1. Volgens mij ligt hier de nadruk voornamelijk op het efficiënt (voor het leerproces) gebruik van ICT. Hoewel een van de eindtermen het gebruik van ICT is, is het belangrijker hoe we deze eindterm invullen met als doel het leerproces te verbeteren. Vakspecifieke software zal volgens mij over de tijd wel meer beschikbaar zijn. Dit in combinatie met jongere leerkrachten die meer gewoon zijn om nieuwe zaken op computer uit te testen, zal ervoor zorgen dat de efficiëntie en kwaliteit van het gebruik van ICT zal verbeteren.

    BeantwoordenVerwijderen