donderdag 3 april 2014

Handleiding Sociale Media en Kinderen voor ouders en leerkrachten.

Het artikel heb ik gevonden op klasse en gaat over een nieuw boek "Mediawijs Online: Jongeren en sociale media", geschreven door  Michel Walrave en Joris Van Ouytsel  en gebaseerd is op hun onderzoek (mediawijs.be).

Uit onderzoek (mediawijs.be) zijn negen op de tien Vlaamse jongeren actief op een of andere sociale medium, zoals facebook of twitter. Ze zijn vooral op deze site om contact te houden met vrienden die ze zelden zien (92%). De studie toont aan dat het aantal vrienden op de sociale netwerksite toeneemt met de leeftijd van de tiener. Ongeveer 21% van de tieners duidt aan dat ze meer dan 500 contacten hebben. Maar kennen ze die vrienden ook in de echte wereld? Ongeveer één tiende van de ondervraagde jongeren zegt dat 10 tot 20% van hun contacten onbekende personen zijn voor hen. Daarnaast deden ze onderzoek naar cyberpesten waaruit blijkt dat één op de zes jongeren (16%) al slachtoffer is geweest van online pestgedrag. Meisjes duiden aan dat ze meer gepest worden dan jongens. Het cyberpesten is daarnaast onderwijsgekleurd: het komt meer voor bij BSO-leerlingen, zowel voor het slachtofferschap als het zien van een of andere vorm van cyberpesten.

Uit hun bevinden hebben beide onderzoekers samen een boek geschreven. Dit boek wil de leraren en ouders helpen bij het begeleiden van kinderen op het internet. Het boek "Mediawijs Online: jongeren en sociale media" geschreven door Michel Walrave en Joris Van Ouytsel werd woensdag voorgesteld op de Jongerenmediadagen in Mechelen. Het handboek geeft een klare kijk op het gebruik van sociale media, zowel de voordelen als de nadelen.
In het boek komen onder andere thema's aanbod zoals cyberpesten, grooming (het benaderen van en contact leggen met kinderen door een volwassenen), sexting ( het sturen van seksueel getinte berichten of pikante foto's). Dit zijn maar enkele gevaren die schuil gaan in de sociale media. Deze gids wil dieper ingaan op de kansen en de gevaren van onlinecommunciatie.


Eigen mening

Als leerkracht wordt de school steeds meer een ICT-omgeving. Een school zonder computers of internetaansluiting is ondenkbaar. ICT brengt veel goeds met zich mee en geeft een extra dimensie aan de lessen. Maar ICT brengt ook gevaren met zich mee. Als toekomstige leerkracht en sociale mediagebruiker moet je je hiervan bewust zijn. Vandaar dat ik het ook interessant vond om te duiden om dit boek. Hoewel ik nog niet heb gelezen, kijk er alvast naar uit om de inzichten die de onderzoekers hebben verworven te kunnen omzetten in de praktijk. Nieuwe ICT-gerelateerde fenomenen zoals grooming en sexting hebben nood aan aangepast handelen van de leerkracht. Als leerkracht moet je de problemen kunnen herkennen. In dit boek wordt duidelijk ingegaan op de redenen en mogelijke oplossingen. Als leerkracht moet je zien preventief zien te werken. Als leek vind ik het dan ook handig om een goed boek bij de hand te hebben die mij daarbij kan helpen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porf, dr. Michel Walrave, Hoe gaan jongeren om met sociale netwerken, http://mediawijs.be/nieuws/hoe-gaan-jongeren-om-met-sociale-netwerken, laatst geraadpleegd op 3/04/2014

Nieuw boek helpt lerare hun leerlingen te begeleiden ij internetgebruik, http://www.klasse.be/leraren/45186/nieuw-boek-helpt-ouders-hun-kinderen-te-begeleiden-bij-internetgebruik/, laatst geraadpleegd op 3/04/2014

5 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Interessant blogbericht.
  Zelf was ik vorige week verschoten toen ik hoorde van een leerling uit het 2e middelbaar dat zij geen informatica krijgt op school. Ikzelf heb altijd informatica gehad, zeker in de eerste jaren van het secundair. Ik stel dus vast dat ik, als niet-informatica leerkracht, ook de opdracht zal hebben om de leerlingen op de hoogte te brengen van mogelijke gevaren op het internet en de sociale media. Zoals je in mijn blogbericht al kon lezen ("Sociale media: een tool om te communiceren met ouders") ben ik zeker een voorstander voor het gebruik van sociale media in de lessen, ook naar de ouders toe. Misschien kan het boek me daar inderdaad bij helpen!

  Sofie Verachtert

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het is duidelijk dat de huidige facebook-generatie nieuwe uitdagingen biedt voor leerkrachten. Waar vroeger pesten zich op en rond de school afspeelde, verplaatst het zich nu naar het net. Veel moeilijker om te controleren en vaak nog pijnlijker omdat de pester geen sociale controle voelt. Technologie zit gebakken in onze toekomst dus we kunnen er niet omheen. Deze uitdaging uit de weg willen gaan door ICT niet aan te bieden op school of pestgedrag te negeren omdat het zich niet op school afspeelt is uiteraard de oplossing niet. De gevaren maar zeker ook de mogelijkheden moeten uitgebreid aan bod komen. Om dit te kunnen verwezenlijken is er in mijn ogen geen nood aan extra uren ICT als vak op zich maar moeten leerkrachten zich bewust worden van de alternatieve leermethodes die de hedendaagse technologie biedt. Zo wordt aan leerlingen een toegepaste vorm van ICT aangeboden. Afgeschermde sociale media gebruiken om de communicatie naar ouders te vereenvoudigen lijkt mij een mooie stap naar het creëren van een open school. Communicatie kan veel problemen vermijden zolang er duidelijk wordt gesteld wat de verwachtingen zijn en deze op elkaar worden afgestemd tussen ouders, leerling en de school.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik lees in uw tekst dat het boek "Mediawijs Online: jongeren en sociale media"op de markt werd gebracht om de leraren en ouders te helpen bij het begeleiden van kinderen op het internet. Ik ben zeker en vast tevreden dat ik, wanneer het zover is, mij kan baseren op dit boek. Wel wil ik hierbij een kanttekening maken. Voor ouders zou het inderdaad ook zeer handig zijn, alleen stel ik mij de vraag hoe ouders met een migratieachtergrond (1ste generatie, de zgn. gastarbeiders), die dus volledig geen nederlands kunnen lezen, zich kunnen baseren op deze verhandeling? Ik herhaal en benadruk het nog eens dat het een pracht van een initiatief is van de schrijvers, alleen werd spijtig genoeg niet "out of the box" gedacht. Als leraar daarentegen, die relatief vaak geconfronteerd wordt met ICT, is dit mijns inziens een onmisbaar hulpmiddel.

  BeantwoordenVerwijderen