woensdag 2 april 2014

Binnenkort iedereen een bril?

Artikel: http://www.maks.be/31896/binnenkort-brilt-iedereen

Een tijdje geleden kon je, in het jongeren magazine Maks!, lezen over 3D toepassingen op school. Een school in de VS investeert volop in 3D-onderwijs, meer bepaald in 3D beeld en dus ook 3D brillen in de klas. Anne Bamford, een professor aan de Londense University of Arts deed onderzoek naar de verschillen tussen 2D en 3D-onderwijs. Uit de resultaten bleek dat leerlingen die gedurende een tijd 3D-onderwijs hadden genoten meer van de lessen hadden opgestoken in vergelijking met leeftijdsgenoten die slechts 2D-onderwijs hadden gevolgd. 

Wanneer we even dieper ingaan op de onderzoeksresultaten blijkt dat 3D-onderwijs een significant positief effect heeft op het leerrendement, alsook de herinnering en leerprestaties.
Van de leerlingen die in de experimentele conditie zaten en genoten van 3D-onderwijs deden 86% het significant beter (vergelijking tussen pre-test en post-test). 52% van de leerlingen uit de controle conditie, de leerlingen die het regulier 2D-onderwijs volgden, scoorden beter op de post-test (1).


Kritieken

Is dat nu wel allemaal nodig, zou je kunnen denken? Misschien niet, maar onderzoek toont dat het een positieve invloed heeft op het leren van de leerlingen. Daarnaast blijkt ook dat de meerderheid van de kinderen één of meerdere technologische apparaten heeft. We kunnen er niet onderuit, kinderen en jongeren houden van technologie.
Ik denk dat het voornamelijk belangrijk is dat we niet zomaar in projecten investeren. Het argument dat jongeren nu eenmaal heel graag met technologie bezig zijn is onvoldoende om de stap te zetten naar 3D-onderwijs. Maar wanneer uit onderzoek blijkt dat het leren van leerlingen er wel bij vaart, dan lijkt me dit een geldig argument om in overweging te nemen. 

Ook de leerkrachten uit het onderzoek waren enthousiast. Dit is zeker ook iets dat in overweging genomen moet worden. Vaak worden er allerhande veranderingen doorgevoerd zonder dat leerkrachten hier een zeg in hebben. Dergelijke vernieuwingen invoeren zonder de nodige draagkracht en bereidwilligheid bij leerkrachten, is een slecht idee. 
De leerkrachten uit het experiment observeerden dat hun leerlingen de leerstof beter begrepen en daarenboven ook nieuwe ervaringen of informatie ontdekten die zij daarvoor niet kenden (1). Daarnaast zijn leerlingen zeer gefascineerd door dergelijke technologieën dat er toe leidde dat heel wat leerkrachten merkten dat leerlingen heel geconcentreerd de lessen volgden.

Ik vraag me af of het voor leerkrachten moeilijk is om dit toe te passen binnen de lessen. Wat zijn de benodigdheden? Is dit een dure investering? Uit het artikel kan ik opmaken dat het voor leerkrachten wel meer werk met zich meebrengt. Aangezien je je weer moet aanpassen aan iets nieuws. Daarnaast geven een aantal leerkrachten ook wel aan de lessen vlotter verlopen na een tijdje. In het artikel gaan ze ook even in op de benodigdheden. Blijkt dat het implementeren van 3D-onderwijs niet zo heel veel nieuwe toestellen met zich meebrengt. Natuurlijk moet je investeren in een 3D projector, 3D brillen en software. Maar dergelijke implementatie vraagt geen aankoop van speciale schermen of computers/laptops. 

Ten slotte stel ik me vragen bij het enthousiasme en de fascinatie van de leerlingen voor dergelijke 3D-animatie. Mogelijks zijn de leerlingen dit na een jaar beu. Veel hangt dan ook weer af van de creativiteit en de aanpak van de leerkrachten. 

Conclusie

Het implementeren van dergelijke technologie lijkt me enkel een goed idee als men aan volgende voorwaarden voldoet.
Een voldoende draagvlak bij de leerkrachten en voldoende tot goede effectiviteit van dergelijke technologie. 

Vernieuwingen zijn zeker een goede zaak maar niet omdat je mee wil met de snel veranderende wereld. Noch is het, zoals ik hierboven reeds aanhaalde, een goed idee om enkel op basis van het 'fascinerende element' van 3D animatie, hier voor te kiezen. 1. Artikel over het onderzoek uitgevoerd door Anne Bamford zie, http://www.dlp.com/downloads/The_3D_in_Education_White_Paper_US.pdf, laatst geraadpleegd op 2 april 2014.Elise Lambrechts 
SLO Psychologie en pedagogische wetenschappen

5 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik deel wel je bedenking of dit allemaal wel nodig is. Scholen lopen nu al achter op de nieuwe onderwijstechnologische middelen, overstappen naar 3D, lijkt meer op lopen alvorens men kan stappen. 3D is misschien net een stapje te ver, er is nog andere ICT achterstand in te halen, denk ik dan. Draagvlak bij de leerlingen zal er altijd zijn, ze zijn vaak meer op de hoogte van technologische innovatie dan de leerkrachten. Scholen moeten blijven streven naar ICT innovatie, maar bij de keuze van ICT integratie moet er gestreefd worden naar een goed evenwicht tussen relevantie, effectiviteit en investeringskost.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Naar mijn mening gaat dit echt te ver. Inderdaad Sylvie, eerst even de achterstand inhalen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Ik ben volledig akkoord met jullie. Ik vind dit ook te ver gaan. Er zijn eerst nog vele andere stappen te zetten in ICT-land.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Om even niet te focussen op de vraag of dit al dan niet een goed initiatief is of dat het onderwijs hier nog niet klaar voor is, zou ik graag even willen nadenken over de resultaten van dit onderzoek.
  Meer bepaald hoe deze geïnterpreteerd zijn.

  Want behaalden de leerlingen nu betere resultaten doordat de lessen in 3D waren OF omdat de lessen simpelweg niet in 2D waren (en bijgevolg dus als cooler of interessanter afgestempeld worden)?
  Ik vroeg het me gewoon af, want overtuigd ben ik toch ook niet meteen...

  BeantwoordenVerwijderen