woensdag 30 april 2014

Het gebruik van smartphones voor korte evaluaties binnen de lespraktijk.

Het kan niet worden ontkend, het gebruik van smartphones neemt in een korte periode behoorlijk sterk toe. In de meeste klaslokalen bevindt deze ‘slimmere’ versie van de inmiddels ouderwetse GSM mét toetsenbord zich nog enkel onder de lesbanken, waar leerlingen ze stiekem wegmoffelen in de hoop niet betrapt te worden.  Toch wordt tegenwoordig steeds vaker gepleit voor het implementeren van deze toestellen in de lespraktijk.

Ook in het online tijdschrift MarcoEle, een tijdschrift voor leerkrachten Spaans aan anderstaligen, wordt het gebruik van smartphones en tablets als een positieve evolutie naar voren geschoven. Na een korte uiteenzetting over de geschiedenis van Las TIC (Technologieën van de Informatie en de Communicatie), die start in 1960 met de teaching machines, besluit Simons dat het rijke gamma van technologieën oneindig en vooral niet bij te houden is. Nieuwe applicaties, tools en leermogelijkheden blijven zich moeiteloos aandienen. Daarenboven zijn technologieën te integreren in zowat alle lessen. Ook om een nieuwe taal aan te leren kunnen deze moderne technologieën volgens Simons erg bevorderend en motiverend zijn. Naast oefeningen over woordenschat, grammatica, cultuur en literatuur kunnen ze de uitspraak en het verstaan van de second language positief beïnvloeden. Daarbovenop kan ook evaluatie een heel stuk vergemakkelijkt worden met behulp van de technologie.

Gezien ik soms moeite heb met het integreren van (korte) evaluaties in mijn lessen, trok dat laatste aspect mijn aandacht. Aan het einde van het artikel wordt verwezen naar de website van MarcoEle waarop een uitgebreide lijst van applicaties en tools te raadplegen valt. Daarin wordt onder meer de applicatie Socrative voorgesteld. Om het nut van het gebruik van Las TIC in de (korte) evaluatie van leerlingen te beschrijven, heb ik de applicatie uitgetest.

So creative?

Allereerst verloopt het registreren op de website van de applicatie zeer vlot. Socrative is overigens te gebruiken op elk apparaat en met eender welke webbrowser. Voor elke sessie krijgt de leerkracht een Room number toegewezen. Studenten kunnen eenvoudig inloggen door dit nummer in te geven op de website. Vervolgens kan je de leerlingen multiple choice-vragen, open vragen  met een kort antwoord, ja/neen-vragen of enkele quizvragen stellen. Daarna zijn alle antwoorden meteen zichtbaar op het scherm van de leerkracht.

Op mijn stageschool ben ik nagegaan of elke leerling een smartphone in het bezit had. In één klas was dit het geval. In deze klas heb ik de applicatie uitgetest na een les Nederlands over taalhersenen en het brein. Ik had net een moeilijk schema uitgelegd over het taalsysteem. Toen ik vroeg of iedereen het begrepen had knikten alle leerlingen volmondig ja. Vervolgens heb ik hen met Socrative aan een test onderworpen. Ik stelde een vraag waarop ze simpelweg ‘waar’ of ‘niet waar’ moesten antwoorden. Uit die vraag zou blijken of ze het schema al dan niet begrepen. Dat bleek dus niet zo, de helft van de leerlingen gaf een fout antwoord. Nadat ik het schema nog eens uitgelegd had, stelde ik een multiple choice-vraag. Negentig procent van de leerlingen had de vraag juist. Ik kon de les dus voortzetten.

Over het algemeen vond ik het gebruik van deze applicatie om kort te evalueren heel nuttig. Normaalgesproken zou je meerdere toetsende vragen kunnen stellen aan enkele leerlingen, maar dan heb je geen zicht over de kennis van de volledige klasgroep. Met Socrative is dat wel mogelijk. Het is een snelle en effectieve manier om snel iets te toetsen. Daarnaast kan de applicatie ook gebruikt worden om open vragen te stellen. Elk antwoord is juist en elke leerling krijgt een gevoel van participatie. Verder krijgt de leerkracht respons van iedereen, ook van de leerlingen die tijdens de les minder hard meewerken. Als laatste is het gebruik van smartphones met deze applicatie ook een goedkopere variant van de clickers.

Uiteraard is het nadelig dat er enkele voorwaarden verbonden zijn aan het gebruik van dit soort applicaties: Alle leerlingen moeten beschikken over een tablet of smartphone. Daarnaast moeten deze toestellen een goede internetverbinding hebben.

Toch ben ik ervan overtuigd dat applicaties als Socrative een meerwaarde kunnen bieden voor het lesgebeuren. Wat vaak als iets negatiefs wordt beschouwd (het gebruik van smartphones in de les), wordt hier omgekeerd tot een positieve bijdrage aan de leeromgeving.

 Bronnenlijst

Byrne, Richard. Three good ways to use Socrative in your classroom. Free technology for teachers in the classroom (2013). http://www.freetech4teachers.com/2013/04/three-good-ways-to-use-socrative-in.html (Laatst geraadpleegd op 29/04).

Guerrero, Carlos. Uso de clickers en clase. http://www.guerrerotome.com/?page_id=81 (Laatst geraadpleegd op 29/04).

Koebler, Jason. Teachers use cellphones in the classroom. Usnews (2011). http://www.usnews.com/education/blogs/high-school-notes/2011/10/26/teachers-use-cell-phones-in-the-classroom (Laatst geraadpleegd op 29/04).


Socrative (2014). http://www.socrative.com/ (laatst geraadpleegd op 29/04).

2 opmerkingen:

  1. Ik had graag bij jou in de les gezeten! Doet me ook denken aan de laatste les van Onderwijstechnologie waar het bedrijf rhombus hun onderwijstechnologische snufjes kwam voorstellen. In een aula klinkt alles goed en wel, tot we zelf in de praktijk terecht komen. Door jouw positieve ervaring met de app ben ik extra gemotiveerd om het ook eens uit te testen!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Interessante post! Ik vind het alvast een manier om constructief om te gaan met de veranderende maatschappij, in plaats van de defensieve houding die veel mensen aannemen t.o.v. nieuwe technologieën.
    Wat betreft de problemen die ermee verbonden zijn zou ik mij daar niet erg veel zorgen in maken. Het is van alle tijden en er kan volgens mij zeker over gepraat worden. Er worden nu ook al meestal computers ter beschikking gesteld voor leerlingen en studenten, terwijl "men" er oorspronkelijk misschien van uitging dat eigenlijk nagenoeg iedereen al een computer heeft.


    BeantwoordenVerwijderen