woensdag 16 april 2014

Internationale uitwisseling door videoconferenties

Nieuwsbericht: "Texas high school uses video to bring the world to the classroom".
Bron: The Journal, 27 februari 2014.
Link: http://thejournal.com/articles/2014/02/27/texas-high-school-uses-video-to-bring-the-world-to-the-classroom.aspx


Samenvatting

Michael Cunningham, leraar van de Del Valle High School in Texas, is al vele jaren actief in het werken met internationale uitwisselingen middels videoconferenties. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over Iran, niet bepaald een bondgenoot van de V.S., geeft een gesprek met leerlingen uit Iran een enorme toegevoegde waarde op het dagelijkse nieuws. Op deze wijze vergroot Cunningham het wereldbeeld van zijn leerlingen (Namahoe 2014).

Toen tijdens een videoconferentie met een leraar uit Kiev de protesten op straat losbraken, waren zijn leerlingen zelfs al live getuigen van het actuele wereldnieuws. Ook tijdens gesprekken met scholen uit Georgië en Oezbekistan was er al sprake van live 'actie' (Namahoe 2014).


Reflectie

Positief

Als docent aardrijkskunde ben ik zeer gecharmeerd van dergelijke uitwisselingen. Bij belangrijke gebeurtenissen, of onderwerpen die zich daar voor lenen, kan een online uitwisseling een grote toegevoegde waarde zijn.

Bijvoorbeeld wanneer...
... de dagelijkse berichtgeving niet altijd even neutraal verloopt (VS-Iran).
... er in de geschiedenisboeken verschillende interpretaties van de werkelijkheid te vinden zijn (Balkanoorlog, koloniale geschiedenis).
... leerlingen de harde werkelijkheid van hun leeftijdsgenoten zouden moeten kennen (kinderarbeid, kindsoldaten, etc.).

In arme gebieden, of wanneer scholen weinig budget voor reisjes hebben, kan een dergelijk systeem er voor zorgen dat leerlingen toch in aanraking komen met mensen uit delen van de wereld die ze anders nooit zouden zien. Ook gastcolleges worden op deze wijze steeds makkelijker, waardoor de filantropische inborst van "belangrijke mensen" steeds makkelijker te activeren valt.

Tenslotte is een dergelijk systeem toepasbaar in gebieden die kampen met bevolkingskrimp, waardoor in kleine dorpen de scholen niet altijd meer open kunnen blijven. Wanneer de afstanden naar school groter worden, kan er eventueel worden gekozen voor een dag "thuiswerken", of een les via 'classroom conferencing'.

Ons recente experiment met de Big Blue Button toonde alvast aan dat dit erg veel mogelijkheden biedt. Toch heeft het daadwerkelijke lesgeven via videoconferenties wel de nodige voeten in de aarde. Zo moet de leraar onder andere goede afspraken maken met zijn leerlingen en nadenken over de manier waarop informatie of instructies het beste kunnen worden gedeeld (Greenberg 2004).

Bedenkingen

Uiteraard vergt een dergelijke uitwisseling de nodige tijd, middelen (technologie) en voorbereiding. De docent moet bereid zijn om te investeren in het leggen van internationale contacten en praktische zaken, zoals het testen van de verbinding.

Een ander mogelijk nadeel is het feit dat er hoge eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het programma waarmee de videoconferentie wordt gevoerd. De gebruikte locaties moeten beschikken over goed internet en daarnaast natuurlijk ook het liefst een groot scherm met een goede camera en microfoonfunctie (Allen et al. 2003).

Conclusie

Ik ben een groot voorstander van internationale uitwisseling via videoconferenties. Uiteraard leent niet elk onderwerp zich even makkelijk voor een dergelijk concept, maar bij ieder vak zijn er wel momenten waarop een uitwisseling via een videoconferentie een enorme verrijking kan zijn.


Referenties

Allen, M., J. Sargeant, K. Mann, M. Fleming & J. Premi (2003): Videoconferencing for practice-based small-group continuing medical education: Feasibility, acceptability, effectiveness, and cost. Journal of Continuing Education in the Health Professions, 23(1): 38-47. Link.

Greenberg, A. (2004): Navigating the Sea of Research on Video Conferencing-Based Distance Education; A Platform for Understanding Research into the Technology's Effectiveness and Value. Pleasanton: Polycom. Link.

Namahoe, K. (2014): Texas high school uses video to bring the world to the classroom. The Journal, 27 februari 2014. Link.


Diversen

Leren op afstand als kans voor onderwijs in krimpgebieden.
- Op Del Valle High School gebruiken ze het programma Life Size, op de VUB experimenteerde we met Big Blue Button.
- Michael Cunningham heeft ook een eigen website rond zijn project Virtual Teacher Exchange.
- Dit onderwerp is verwant aan concepten zoals Flipping the Classroom, waarover Marie Giannone reeds een blog schreef op deze website.4 opmerkingen:

 1. Dit is een fantastisch voorbeeld van hoe ICT kan bijdragen tot de verbreding van het wereldbeeld van leerlingen, en het voorkomen of wijzigen van culturele vooroordelen! Tijdens de internationale Masterclass Filosoferen van 25 april 2014 te Gent, was ik getuige van het pleidooi van Dr. Gabriele Münnix, Vice President van de International Association for Philosophy Teachers. Onderzoek in Duitsland heeft uitgewezen dat het delen van concrete leefervaringen tussen kinderen met verschillende culturele achtegrond gunstige effecten heeft op de verdraagzaamheid tussen de kinderen, en het vormen van een eigen gezonde identiteit. Initiatieven op micro-schaal, binnen de eigen schoolomgeving, en macro-schaal, op wereldwijde schaal, kunnen alleen maar worden aangemoedigd.
  Tot slot vind ik het leuk te lezen dat dergelijke initiatieven tot stand komen in Texas, een staat in de VS die niet echt een reputatie heeft van openheid en empathie...

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik vind dit een fantastisch concept en een manier om het leren interactief en innovatief te maken. De uitwisseling tussen de leerlingen kan ook op een aangename en ludieke manier gebeuren ( niet perse over crisissen en conflicten). Ik denk bijvoorbeeld aan een rollenspel in het kader van een taalles, een debat over een bepaalde onderwerp, of bepaalde projecten samen doen met leerlingen van de andere kant van de wereld.
  Uiteraard zoals reeds aangehaald door Koen, moeten beide scholen over de nodige infrastructuur beschikken om zo'n project en leermethode op poten te kunnen zetten.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Bedankt voor de reacties Ange en Wim!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Interessant project en een leuk wederzijds uitstapje voor de leerlingen hier en ginder. Maar ik heb er wel vragen bij of het echt praktisch is en iets oplevert qua leren.

  Videoconferentie is niet nieuw als middel, ook bijvoorbeeld in het bedrijfsleven en zelfs al bij internationale sollicitaties. Maar er komen nog altijd grote praktsiche en logistieke problemen bij kijken en vooral ook het daadwerkelijk aanwezig zijn van een gesprekspartner blijkt toch wel erg belangrijk te blijven voor effectieve communicatie.

  BeantwoordenVerwijderen